Blender Training Courses

Blender Training Courses

Τοπικά, καθοδηγούμενα από εκπαιδευτές live Blender μαθήματα επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής hands-on πρακτικής πώς να δημιουργήσουν 3D εφαρμογές, μοντέλα, οπτικά εφέ και πολλά άλλα. Blender εκπαίδευση Blender είναι διαθέσιμη ως "live training onsite" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη στο Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Blender Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
7 hours
Overview
Μπλέντερ είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα 3D υπολογιστή για τη δημιουργία 3D εφαρμογές, μοντέλα, οπτικά εφέ, και πολλά άλλα. Η ενσωμάτωση του Python με μπλέντερ βελτιώνει την αποδοτικότητα μέσω της αυτοματοποίησης των εργασιών.

Αυτή η εκπαιδευόμενο, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε σχεδιαστές Ιστού που επιθυμούν να προγραμματήσουν το Python για την αυτοματοποίηση του μπλέντερ.

Μέχρι το τέλος αυτής της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- Δημιουργήστε στοιχεία διασύνδεσης όπως τα μενού.
- Διαχειριστείτε το μπλέντερ με κωδικό Python.
- Γράψτε δέσμες ενεργειών για διεργασίες αυτόματης εκτέλεσης.
- Εξερευνήστε και κατανοήστε τη βιβλιοθήκη.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- Πρακτική εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανών εργαστηρίων.

Επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
Weekend Blender courses, Evening Blender training, Blender boot camp, Blender instructor-led, Weekend Blender training, Evening Blender courses, Blender coaching, Blender instructor, Blender trainer, Blender training courses, Blender classes, Blender on-site, Blender private courses, Blender one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!