GIT Training Courses

GIT Training Courses

Τα τοπικά εκπαιδευτικά σεμινάρια GIT με επίκεντρο τον δάσκαλο αποδεικνύουν μέσω διαδραστικής συζήτησης και πρακτικής άσκησης τις βασικές αρχές του GIT και τον τρόπο χρήσης του. Η εκπαίδευση GIT είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

GIT Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
14 hours
Overview
Bitbucket is a web-based hosting service for source code and development projects that use either Mercurial or Git revision control systems.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Bitbucket as a version control system in a software development environment.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand version control concepts such as workflows, branching and merging.
- Use Bitbucket and Git to manage software development and versioning.
- Integrate Bitbucket with other Atlassian software such as Jira, HipChat, Confluence and Bamboo.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- If you wish to set up an on-premise Bitbucket server, please contact us to arrange training options.
21 hours
Overview
This is a comprehensive course for people not familiar with any other distributed version control system. It starts with simple exercises for working in a local repository and finishes with practising working in a team.

This course focuses on exercises.
7 hours
Overview
This course has been created for everyone who is going to use Git repository.

Software developers, project managers, software architects and solutions architects, release managers, etc...
7 hours
Overview
This course shows Subversion users how to use Git. It helps to seamlessly migrate habits from SVN to Git and avoid common mistakes.
7 hours
Overview
This course has been created for project managers, release managers, product managers, product owners, Scrum Masters, software architects and everyone who is responsible for planning releases and deployment of software.

It shows how to move changes from requirements, through development and tests to production environment using distributed version control system (GIT in particular, but people using other distributed SCMs can benefit from this course as well).

Upcoming GIT Courses

Weekend GIT courses, Evening GIT training, GIT boot camp, GIT instructor-led, Weekend GIT training, Evening GIT courses, GIT coaching, GIT instructor, GIT trainer, GIT training courses, GIT classes, GIT on-site, GIT private courses, GIT one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!