KAIZEN Training Courses

KAIZEN Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά μαθήματα κατάρτισης Kaizen υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής εξάσκησης τα βασικά και προηγμένα θέματα του Kaizen. Η εκπαίδευση Kaizen είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις των πελατών στο Ελλάδα ή στα εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

KAIZEN Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
7 hours
KAIZEN προέρχεται από ιαπωνικά και σημαίνει "συνεχής βελτίωση" και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στο χώρο εργασίας όσο και στη διαδικασία.

Last Updated:

Online KAIZEN courses, Weekend KAIZEN courses, Evening KAIZEN training, KAIZEN boot camp, KAIZEN instructor-led, Weekend KAIZEN training, Evening KAIZEN courses, KAIZEN coaching, KAIZEN instructor, KAIZEN trainer, KAIZEN training courses, KAIZEN classes, KAIZEN on-site, KAIZEN private courses, KAIZEN one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions