Lua Training Courses

Lua Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης Lua, καθοδηγούμενα από εκπαιδευτές, επιδεικνύουν μέσω συζήτησης και πρακτικής άσκησης πώς να ξεκινήσετε τον προγραμματισμό στο Lua και να χρησιμοποιήσετε την ευελιξία του Lua για την ανάπτυξη εφαρμογών λύσεων που κυμαίνονται από εφαρμογές συστημάτων μέχρι παιχνίδια. Η εκπαίδευση Lua είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Lua Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
7 hours
Overview
OpenResty is a full-fledged web platform that integrates Nginx, LuaJIT, and Lua libraries. It allows for the construction of high-performance web applications capable of handling 10K ~ 1000K+ connections in a single box. OpenResty is used by Alibaba, CloudFlare, and Tumblr, among others.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use OpenResty to build a number of demo solutions, including a web application, web service, and a dynamic web gateway.

By the end of this training, participants will be able to:

- Turn an nginx web server into a web application server
- Use the Lua programming language to script nginx C modules and Lua modules
- Run server-side web applications completely inside the Nginx server
- Integrate OpenResty with remote backends such as MySQL, PostgreSQL, Memcached, and Redis

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
In this instructor-led, live training, we cover the principles of Torch, its unique features, and how it can be applied in real-world applications. We step through numerous hands-on exercises all throughout, demonstrating and practicing the concepts learned.

By the end of the course, participants will have a thorough understanding of Torch's underlying features and capabilities as well as its role and contribution within the AI space compared to other frameworks and libraries. Participants will have also received the necessary practice to implement Torch in their own projects.

Format of the course

- Overview of Machine and Deep Learning
- In-class coding and integration exercises
- Test questions sprinkled along the way to check understanding
14 hours
Overview
Lua is an easy to use scripting language that is used as an embedded plugin/extension language in different products. For example, it is the embedded scripting language of network applications like nmap and wireshark, and can also be found as a scripting language in World of Warcraft, Orbiter and other games.

Lua can also be used as a standalone language. It is a lightweight, multi-paradigm programming language and therefore the course teaches various concepts that students will find useful in other areas of software engineering as well.

This course covers the basic programming constructs in Lua and contains a lot of programming exercises, so that newcomers can gain proficiency with the language, starting from scratch.

After completing the course the students will be able to write middle sized standalone Lua programs and script software products where Lua is the embedded language.
14 hours
Overview
This is an advanced course on Lua, where basic knowledge of the programming language is already assumed. Therefore, this course gives the participant a more profound understanding of Lua internals and the "why" behind the used Lua idioms.

These advanced topics are demonstrated by plenty of examples and in-class exercises.
21 hours
Overview
Lua is an easy to use scripting language that is used as an embedded plugin/extension language in different products. For example, it is the embedded scripting language of network applications like nmap and wireshark, and can also be found as a scripting language in World of Warcraft, Orbiter and other games.

Lua can also be used as a standalone language. It is a lightweight, multi-paradigm programming language and therefore the course teaches various concepts that students will find useful in other areas of software engineering as well.

This course covers everything out there to know about Lua. We build up from the basic programming constructs, learn about advanced techniques and finally talk about embedding of Lua into other programming languages and embedding other programming languages into Lua. The course contains a lot of programming exercises, so that newcomers can gain proficiency with the language, starting from scratch.

Upcoming Lua Courses

Weekend Lua courses, Evening Lua training, Lua boot camp, Lua instructor-led, Weekend Lua training, Evening Lua courses, Lua coaching, Lua instructor, Lua trainer, Lua training courses, Lua classes, Lua on-site, Lua private courses, Lua one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!