Machine Vision Training Courses

Machine Vision Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης Machine Vision (MV), καθοδηγούμενα από εκπαιδευτές, καταδεικνύουν μέσω της διαλογικής συζήτησης και πρακτικής άσκησης τις βασικές αρχές και εφαρμογές του Machine Vision. Η εκπαίδευση Machine Vision είναι διαθέσιμη ως "live training onsite" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Machine Vision Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
Marvin είναι ένα εκτεταμένο πλαίσιο πλατφόρμας επεξεργασίας εικόνας και βίντεο ανοιχτού κώδικα που αναπτύχθηκε στην Java . Οι προγραμματιστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Marvin για να χειριστούν εικόνες, να εξάγουν λειτουργίες από εικόνες για εργασίες ταξινόμησης, να παράγουν αριθμούς αλγοριθμικά, να επεξεργάζονται σύνολα δεδομένων αρχείων βίντεο και να ρυθμίζουν αυτοματοποίηση δοκιμών μονάδων.

Ορισμένες από τις εφαρμογές βίντεο του Marvin περιλαμβάνουν το φιλτράρισμα, την επαυξημένη πραγματικότητα, την παρακολούθηση αντικειμένων και την ανίχνευση κίνησης.

Σε αυτόν τον οδηγό, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα μάθουν τις αρχές της ανάλυσης εικόνας και βίντεο και θα χρησιμοποιήσουν το Marvin Framework και τους αλγόριθμους επεξεργασίας εικόνας για να κατασκευάσουν τη δική τους εφαρμογή.

Μορφή του μαθήματος

- Οι βασικές αρχές της ανάλυσης εικόνας, της ανάλυσης βίντεο και του πλαισίου Marvin εισάγονται για πρώτη φορά. Οι σπουδαστές λαμβάνουν καθήκοντα βάσει σχεδίου που τους επιτρέπουν να ασκούν τις έννοιες που έχουν μάθει. Μέχρι το τέλος της τάξης, οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει τη δική τους εφαρμογή χρησιμοποιώντας το Marvin Framework και τις βιβλιοθήκες.
28 hours
Overview
OpenCV (Open Source Computer Vision Library: http://opencv.org) είναι μια open source BSD-licensed βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει αρκετές εκατοντάδες αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης.

Κοινό

Αυτό το μάθημα απευθύνεται σε μηχανικούς και αρχιτέκτονες που επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν το OpenCV για έργα οράσεως υπολογιστών
14 hours
Overview
Η αντιστοίχιση μοτίβων είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό συγκεκριμένων μοτίβων μέσα σε μια εικόνα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της ύπαρξης συγκεκριμένων χαρακτηριστικών μέσα σε μια ληφθείσα εικόνα, για παράδειγμα την αναμενόμενη ετικέτα σε ένα ελαττωματικό προϊόν σε μια γραμμή εργοστασίου ή τις καθορισμένες διαστάσεις ενός εξαρτήματος. Είναι διαφορετικό από το " Pattern Recognition " (το οποίο αναγνωρίζει τα γενικά μοτίβα που βασίζονται σε μεγαλύτερες συλλογές σχετικών δειγμάτων) στο ότι επιβάλλει συγκεκριμένα αυτό που ψάχνουμε και μας λέει εάν υπάρχει το αναμενόμενο πρότυπο ή όχι.

Μορφή του μαθήματος

- Αυτό το μάθημα εισάγει τις προσεγγίσεις, τις τεχνολογίες και τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται στο πεδίο αντιστοίχισης προτύπων όπως αυτό ισχύει για το Machine Vision .

Upcoming Machine Vision Courses

Online Machine Vision courses, Weekend Machine Vision courses, Evening Machine Vision training, Machine Vision boot camp, Machine Vision instructor-led, Weekend Machine Vision training, Evening Machine Vision courses, Machine Vision coaching, Machine Vision instructor, Machine Vision trainer, Machine Vision training courses, Machine Vision classes, Machine Vision on-site, Machine Vision private courses, Machine Vision one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions