MATLAB Training Courses

MATLAB Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά εκπαιδευτικά μαθήματα MATLAB υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών επιδεικνύουν μέσω πρακτικής εξάσκησης τις βασικές αρχές του προγραμματισμού MATLAB (σύνταξη, πίνακες και πίνακες, οπτικοποίηση δεδομένων, ανάπτυξη σεναρίων, αντικειμενοστρεφείς αρχές, κ.λπ.) καθώς και τον τρόπο εφαρμογής του MATLAB πακέτα όπως το Financial Toolbox για την εκτέλεση μαθηματικής και στατιστικής ανάλυσης οικονομικών δεδομένων. Τα μαθήματα MATLAB περιλαμβάνουν επίσης τον τρόπο χρήσης σχετικών τεχνολογιών όπως το Simulink για την εκτέλεση μοντελοποίησης σύνθετων συστημάτων. Η εκπαίδευση MATLAB είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις πελατών στο Ελλάδα ή σε εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

MATLAB Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Η δυναμική ανάλυση είναι η διαδικασία δοκιμής και αξιολόγησης ενός υλικού ή προγράμματος κατά την εκτέλεση ενός λογισμικού. Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή επιτόπου) απευθύνεται σε αρχάριους προγραμματιστές ή μηχανικούς που επιθυμούν να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν αριθμητική προσομοίωση για δυναμικά προβλήματα χρησιμοποιώντας το Matlab. Μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Κατανοήστε τις βασικές αρχές της δυναμικής ανάλυσης. Χρησιμοποιήστε το Matlab για να εκτελέσετε αναλυτικές και αριθμητικές λύσεις. Εξαγωγή εξισώσεων κίνησης χρησιμοποιώντας διαφορετικές προσεγγίσεις.
Μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτική. Πρακτική εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
35 hours
Στο πρώτο μέρος αυτής της εκπαίδευσης, καλύπτουμε τις βασικές αρχές του MATLAB και τη λειτουργία του τόσο ως γλώσσα όσο και ως πλατφόρμα. Περιλαμβάνεται σε αυτή τη συζήτηση μια εισαγωγή στη σύνταξη MATLAB , συστοιχίες και μήτρες, οπτικοποίηση δεδομένων, ανάπτυξη σεναρίων και αντικειμενοστραφείς αρχές. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζουμε τον τρόπο χρήσης του MATLAB για εξόρυξη δεδομένων, μηχανική μάθηση και προγνωστική ανάλυση. Για να προσφέρουμε στους συμμετέχοντες μια σαφή και πρακτική προοπτική της προσέγγισης και της εξουσίας του MATLAB , κάνουμε συγκρίσεις μεταξύ της χρήσης του MATLAB και άλλων εργαλείων, όπως υπολογιστικά φύλλα, C, C++ και Visual Basic. Στο τρίτο μέρος της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να εξομαλύνουν το έργο τους αυτοματοποιώντας την επεξεργασία δεδομένων και την παραγωγή αναφορών. Σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα εφαρμόσουν τις ιδέες που μάθουν μέσω πρακτικών ασκήσεων σε εργαστηριακό περιβάλλον. Μέχρι το τέλος της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν πλήρη γνώση των δυνατοτήτων της MATLAB και θα είναι σε θέση να την χρησιμοποιήσουν για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων επιστήμης δεδομένων καθώς και για τον εξορθολογισμό της εργασίας τους μέσω αυτοματισμού. Οι αξιολογήσεις θα διεξαχθούν σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος για να μετρηθεί η πρόοδος. Μορφή του μαθήματος
 • Το μάθημα περιλαμβάνει θεωρητικές και πρακτικές ασκήσεις, όπως συζητήσεις περίπτωσης, δειγματοληπτικό έλεγχο κώδικα και πρακτική εφαρμογή.
Σημείωση
 • Οι περιόδους πρακτικής θα βασίζονται σε προκαθορισμένα πρότυπα αναφορών δεδομένων δείγματος. Αν έχετε συγκεκριμένες απαιτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
14 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at Matlab users who wish to explore and or transition to Python for data analytics and visualization. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure a Python development environment.
 • Understand the differences and similarities between Matlab and Python syntax.
 • Use Python to obtain insights from various datasets. 
 • Convert existing Matlab applications to Python. 
 • Integrate Matlab and Python applications.
14 hours
Αυτό το διήμερο μάθημα παρέχει μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στο περιβάλλον τεχνικών υπολογιστικών MATLAB ®. Το μάθημα προορίζεται για αρχάριους χρήστες και για όσους αναζητούν ανασκόπηση. Δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία προγραμματισμού ή γνώση του MATLAB . Τα θέματα της ανάλυσης δεδομένων, της απεικόνισης, της μοντελοποίησης και του προγραμματισμού διερευνώνται καθ 'όλη τη διάρκεια του μαθήματος.
21 hours
MATLAB is a numerical computing environment and programming language developed by MathWorks.
35 hours
Αυτό το μάθημα περιέχει ένα ολοκληρωμένο υλικό σχετικά με το MATLAB ως ένα ισχυρό εργαλείο προσομοίωσης για επικοινωνίες. Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να εισαγάγει το MATLAB όχι μόνο ως γενική γλώσσα προγραμματισμού, αλλά μάλλον τονίζεται ο ρόλος των εξαιρετικά ισχυρών δυνατοτήτων MATLAB ως εργαλείου προσομοίωσης. Τα παραδείγματα που δίνονται για την απεικόνιση του υλικού του μαθήματος δεν είναι απλώς μια άμεση χρήση των εντολών MATLAB , αλλά αντιπροσωπεύουν συχνά πραγματικά προβλήματα.
21 hours
Ένα μάθημα 3 ημερών που σας μεταφέρει στις κύριες οθόνες και παράθυρα του MATLAB συμπεριλαμβανομένων ...
 • πώς να χρησιμοποιήσετε matlab ως caluclator και οικόπεδο βασικές καμπύλες
 • πώς να δημιουργήσετε τις δικές σας προσαρμοσμένες λειτουργίες και σενάρια
28 hours
Αυτό το τετραήμερο μάθημα παρέχει θεμέλια επεξεργασίας εικόνας χρησιμοποιώντας το Matlab. Θα ασκηθείτε πώς να αλλάξετε και να βελτιώσετε τις εικόνες και ακόμα να εξαγάγετε μοτίβα από τις εικόνες. Θα μάθετε επίσης πώς να δημιουργείτε φίλτρα 2D και να τα εφαρμόζετε στις εικόνες. Παραδείγματα και ασκήσεις καταδεικνύουν τη χρήση της κατάλληλης λειτουργικότητας Matlab και επεξεργασίας εικόνας σε όλη τη διαδικασία ανάλυσης.
28 hours
Στόχος: Η εκπαίδευση αυτή προορίζεται για Μηχανικούς λογισμικού που εργάζονται με την τεχνολογία MBD, η εκπαίδευση θα καλύπτει τις τεχνικές μοντελοποίησης για Automotive συστήματα, Automotive πρότυπα, γενιά Auto-κώδικα και μοντέλο οικοδόμησης της πλεξούδας δοκιμών και Κοινό επαλήθευσης: προγραμματιστή λογισμικού για τον προμηθευτή της αυτοκινητοβιομηχανίας
14 hours
Simulink είναι ένα γραφικό περιβάλλον προγραμματισμού για τη μοντελοποίηση, την προσομοίωση και την ανάλυση δυναμικών συστημάτων πολλαπλών τομέων.
21 hours
Course is dedicated for those who would like to know an alternative program to the commercial MATLAB package. The three-day training provides comprehensive information on moving around the environment and performing the OCTAVE package for data analysis and engineering calculations. The training recipients are beginners but also those who know the program and would like to systematize their knowledge and improve their skills. Knowledge of other programming languages is not required, but it will greatly facilitate the learners' acquisition of knowledge. The course will show you how to use the program in many practical examples.
14 hours
MATLAB ενσωματώνει τον υπολογισμό, την οπτικοποίηση και το προγραμματισμό σε ένα εύκολο στη χρήση περιβάλλον. Προσφέρει το Financial Toolbox, το οποίο περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την εκτέλεση μαθηματικής και στατιστικής ανάλυσης των χρηματοοικονομικών δεδομένων, και στη συνέχεια εμφανίζει τα αποτελέσματα με γραφικά ποιότητας παρουσίασης. Αυτή η εκπαίδευση που καθοδηγείται από εκπαιδευτές παρέχει μια εισαγωγή στο MATLAB για τη χρηματοδότηση. Βυθίζουμε σε ανάλυση δεδομένων, απεικόνιση, μοντελοποίηση και προγραμματισμό μέσω πρακτικών ασκήσεων και πλήρους πρακτικής στο εργαστήριο. Στο τέλος αυτής της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα έχουν μια εμπεριστατωμένη κατανόηση των ισχυρών χαρακτηριστικών που περιλαμβάνονται στο Financial Toolbox και θα έχουν αποκτήσει την απαραίτητη πρακτική για να τις εφαρμόσουν αμέσως για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Δημοσιογράφος
  Οικονομικοί επαγγελματίες με προηγούμενη εμπειρία με MATLAB
Η μορφή της πορείας
  Μερική διάλεξη, μερική συζήτηση, σκληρή πρακτική
35 hours
Αυτό το μάθημα παρέχει μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στο περιβάλλον τεχνικών υπολογιστικών MATLAB + μια εισαγωγή στη χρήση του MATLAB για οικονομικές εφαρμογές. Το μάθημα προορίζεται για αρχάριους χρήστες και για όσους αναζητούν ανασκόπηση. Δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία προγραμματισμού ή γνώση του MATLAB . Τα θέματα της ανάλυσης δεδομένων, της απεικόνισης, της μοντελοποίησης και του προγραμματισμού διερευνώνται καθ 'όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Τα θέματα περιλαμβάνουν:
 • Εργασία με τη διεπαφή χρήστη MATLAB
 • Εισαγωγή εντολών και δημιουργία μεταβλητών
 • Ανάλυση φορέων και μητρών
 • Οπτικοποίηση δεδομένων φορέα και μήτρας
 • Εργασία με αρχεία δεδομένων
 • Εργασία με τύπους δεδομένων
 • Αυτοματοποίηση εντολών με δέσμες ενεργειών
 • Γράφοντας προγράμματα με λογική και έλεγχο ροής
 • Λειτουργίες γραφής
 • Χρησιμοποιώντας το Financial Toolbox για ποσοτική ανάλυση
21 hours
Το MATLAB είναι ένα περιβάλλον αριθμητικών υπολογιστών και μια γλώσσα προγραμματισμού που αναπτύχθηκε από την MathWorks.
21 hours
Predictive analytics is the process of using data analytics to make predictions about the future. This process uses data along with data mining, statistics, and machine learning techniques to create a predictive model for forecasting future events. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Matlab to build predictive models and apply them to large sample data sets to predict future events based on the data. By the end of this training, participants will be able to:
 • Create predictive models to analyze patterns in historical and transactional data
 • Use predictive modeling to identify risks and opportunities
 • Build mathematical models that capture important trends
 • Use data from devices and business systems to reduce waste, save time, or cut costs
Audience
 • Developers
 • Engineers
 • Domain experts
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Matlab to design, build, and visualize a convolutional neural network for image recognition. By the end of this training, participants will be able to:
 • Build a deep learning model
 • Automate data labeling
 • Work with models from Caffe and TensorFlow-Keras
 • Train data using multiple GPUs, the cloud, or clusters
Audience
 • Developers
 • Engineers
 • Domain experts
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Το συντακτικό αναλυτικό είναι ένας κλάδος των επιχειρηματικών αναλύσεων, μαζί με περιγραφικά και προγνωστικά αναλυτικά στοιχεία. Χρησιμοποιεί προγνωστικά μοντέλα για να προτείνει δράσεις που πρέπει να ληφθούν για βέλτιστα αποτελέσματα, βασιζόμενη στις τεχνικές βελτιστοποίησης και βασισμένες σε κανόνες ως βάση για τη λήψη αποφάσεων. Σε αυτή την καθοδηγούμενη από εκπαιδευτή, ζωντανή εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν το Matlab για να πραγματοποιούν αναλυτικές αναλύσεις σε ένα σύνολο δειγμάτων δεδομένων. Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:
 • Κατανοήστε τις βασικές έννοιες και πλαίσια που χρησιμοποιούνται στις προδιαγραφικές αναλύσεις
 • Χρησιμοποιήστε το MATLAB και τα εργαλεία του για να αποκτήσετε, να καθαρίσετε και να εξερευνήσετε δεδομένα
 • Χρησιμοποιήστε τεχνικές βασισμένες σε κανόνες, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών συμπερασμάτων, scorecards και δέντρων αποφάσεων, για τη λήψη αποφάσεων βάσει διαφορετικών επιχειρηματικών σεναρίων
 • Χρησιμοποιήστε τη προσομοίωση του Monte Carlo για να αναλύσετε τις αβεβαιότητες και να διασφαλίσετε σωστή λήψη αποφάσεων
 • Ανάπτυξη προγνωστικών και προδιαγραφών μοντέλων σε συστήματα επιχειρήσεων
Κοινό
 • Business αναλυτές
 • Σχεδιαστές επιχειρήσεων
 • Λειτουργικοί διαχειριστές
 • BI ( Business Intelligence ) μέλη της ομάδας
Μορφή του μαθήματος
 • Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική άσκηση
21 hours
This three-day course provides a comprehensive introduction to the MATLAB technical computing environment. The course is intended for beginning users and those looking for a review. No prior programming experience or knowledge of MATLAB is assumed. Themes of data analysis, visualization, modeling, and programming are explored throughout the course. Topics include:
 •     Working with the MATLAB user interface
 •     Entering commands and creating variables
 •     Analyzing vectors and matrices
 •     Visualizing vector and matrix data
 •     Working with data files
 •     Working with data types
 •     Automating commands with scripts
 •     Writing programs with logic and flow control
 •     Writing functions

Last Updated:

Online MATLAB courses, Weekend MATLAB courses, Evening MATLAB training, MATLAB boot camp, MATLAB instructor-led, Weekend MATLAB training, Evening MATLAB courses, MATLAB coaching, MATLAB instructor, MATLAB trainer, MATLAB training courses, MATLAB classes, MATLAB on-site, MATLAB private courses, MATLAB one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions