NestJS Training Courses

NestJS Training Courses

Το τοπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα NestJS εκπαιδευτές, επιδεικνύει μέσω διαδραστικής πρακτικής άσκησης πώς να αξιοποιήσει τη δύναμη του TypeScript ως γλώσσα και το Node.js ως πλαίσιο με το NestJS . NestJS εκπαίδευση NestJS διατίθεται ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη στο Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

NestJS Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
NestJS είναι ένα πλαίσιο υποστήριξης Node.js με βάση το Express . NestJS αξιοποιεί την ισχύ του TypeScript ως γλώσσας και του Node.js ως πλαισίου.

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε προγραμματιστές που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το NestJS για να δημιουργήσουν εύκολα διατηρήσιμες και κλιμακούμενες εφαρμογές ιστού.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Δημιουργήστε μια εφαρμογή back-end χρησιμοποιώντας το NestJS .
- Δοκιμάστε τις υπηρεσίες back-end με τον Postman .
- Εφαρμόστε την εξουσιοδότηση και τον έλεγχο ταυτότητας σε εφαρμογές back-end.
- Ανάπτυξη εφαρμογών back-end.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη υλοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
Weekend NestJS courses, Evening NestJS training, NestJS boot camp, NestJS instructor-led, Weekend NestJS training, Evening NestJS courses, NestJS coaching, NestJS instructor, NestJS trainer, NestJS training courses, NestJS classes, NestJS on-site, NestJS private courses, NestJS one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!