OCEB Training Courses | OCEB2 Training Courses

OCEB Training Courses

Τοπικά εκπαιδευτικά προγράμματα OCEB2 υπό την καθοδήγηση των OCEB2 εκπαιδευτών στο Ελλάδα .

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

OCEB (OMG Certified Expert in Business Process Management) Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
28 hours
Overview
OCEB2 περιεχομένου OCEB2

Το NobleProg έχει επίσημο status OMG OCEB 2 Content Developer , γεγονός που σημαίνει ότι τα μαθήματά μας και τα εκπαιδευτικά υλικά αναπτύχθηκαν από τους ίδιους ειδικούς που προετοίμασαν ερωτήσεις για εξετάσεις OCEB 2.

Αυτό το μάθημα σας προετοιμάζει για τον OMG Certified Expert στη Βασική Εξέταση BPM (OCEB v2).

Μετά από αυτό το μάθημα μπορείτε να εξασκηθείτε χρησιμοποιώντας τη δοκιμαστική μηχανή μας πάνω από 200 ερωτήσεις για δείγματα.
21 hours
Overview
Αυτό το μάθημα σας προετοιμάζει για τον Εξουσιοδοτημένο Εμπειρογνώμονα OMG στην Business Ενδιάμεση Εξέταση BPM 2 ( OCEB v2)
14 hours
Overview
Αυτό το μάθημα σας προετοιμάζει για τις OCEB 2 Business Advanced
14 hours
Overview
Αυτό το μάθημα σας προετοιμάζει για τον OMG Certified Expert στην Τεχνική Ενδιάμεση Εξέταση BPM ( OCEB ).

http://www.omg.org/oceb/coveragemap-tech-inter.htm
7 hours
Overview
Αυτό το μάθημα σας προετοιμάζει για τον OMG Certified Expert στην BPM ( OCEB ) Technical Advanced Exam.

http://www.omg.org/oceb/coveragemap-tech-inter.htm
Online OCEB (OMG Certified Expert in Business Process Management) courses, Weekend OCEB (OMG Certified Expert in Business Process Management) courses, Evening OCEB training, OCEB boot camp, OCEB instructor-led, Weekend OCEB training, Evening OCEB (OMG Certified Expert in Business Process Management) courses, OMG Certified Expert in Business Process Management (OCEB) coaching, OMG Certified Expert in Business Process Management (OCEB) instructor, OCEB (OMG Certified Expert in Business Process Management) trainer, OMG Certified Expert in Business Process Management (OCEB) training courses, OCEB (OMG Certified Expert in Business Process Management) classes, OCEB (OMG Certified Expert in Business Process Management) on-site, OMG Certified Expert in Business Process Management (OCEB) private courses, OCEB (OMG Certified Expert in Business Process Management) one on one trainingOnline OCEB2 (OMG Certified Expert in Business Process Management 2) courses, Weekend OMG Certified Expert in Business Process Management 2 (OCEB2) courses, Evening OCEB2 (OMG Certified Expert in Business Process Management 2) training, OMG Certified Expert in Business Process Management 2 (OCEB2) boot camp, OCEB2 instructor-led, Weekend OCEB2 training, Evening OCEB2 courses, OCEB2 (OMG Certified Expert in Business Process Management 2) coaching, OCEB2 instructor, OCEB2 trainer, OCEB2 (OMG Certified Expert in Business Process Management 2) training courses, OCEB2 (OMG Certified Expert in Business Process Management 2) classes, OMG Certified Expert in Business Process Management 2 (OCEB2) on-site, OCEB2 private courses, OCEB2 one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions