PySpark Training Courses

PySpark Training Courses

Το τοπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα PySpark, που διευθύνεται από εκπαιδευτές, αποδεικνύει μέσω της πρακτικής άσκησης πώς να χρησιμοποιήσει το Python και το Spark μαζί για να αναλύσει τα μεγάλα δεδομένα. Η εκπαίδευση PySpark είναι διαθέσιμη ως "live on-the-job training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

PySpark Course Outlines

CodeNameDurationOverview
sparkpythonPython and Spark for Big Data (PySpark)21 hoursPython is a high-level programming language famous for its clear syntax and code readibility. Spark is a data processing engine used in querying, analyzing, and transforming big data. PySpark allows users to interface Spark with Python.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Python and Spark together to analyze big data as they work on hands-on exercises.

By the end of this training, participants will be able to:

- Learn how to use Spark with Python to analyze Big Data.
- Work on exercises that mimic real world circumstances.
- Use different tools and techniques for big data analysis using PySpark.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Upcoming PySpark Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Python and Spark for Big Data (PySpark) - Nicosia, Jacovides TowerMon, 2019-03-18 09:305250EUR / 6050EUR
Python and Spark for Big Data (PySpark) - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-03-25 09:305250EUR / 6050EUR
Python and Spark for Big Data (PySpark) - Πάτρα (Patras) Mon, 2019-04-15 09:305250EUR / 6050EUR
Python and Spark for Big Data (PySpark) - Αθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-04-17 09:305250EUR / 6050EUR
Python and Spark for Big Data (PySpark) - Nicosia, Jacovides TowerMon, 2019-05-13 09:305250EUR / 6050EUR
Weekend PySpark courses, Evening PySpark training, PySpark boot camp, PySpark instructor-led, Weekend PySpark training, Evening PySpark courses, PySpark coaching, PySpark instructor, PySpark trainer, PySpark training courses, PySpark classes, PySpark on-site, PySpark private courses, PySpark one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Introduction to Embedded ComputersΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-25 09:303150EUR / 3750EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR
Introduction to Ansible AutomationΘεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-06-10 09:301350EUR / 1750EUR
Introduction to R with Time Series AnalysisΑθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-07-31 09:304725EUR / 5525EUR
AI Awareness for TelecomΠάτρα (Patras) Thu, 2019-09-05 09:303150EUR / 3750EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!