Zoho CRM Training Courses

Zoho CRM Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά εκπαιδευτικά μαθήματα Zoho CRM υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών δείχνουν μέσω διαδραστικής πρακτικής εξάσκησης πώς να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά τις δυνατότητες του λογισμικού Zoho CRM. Η εκπαίδευση Zoho CRM είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις των πελατών στο Ελλάδα ή στα εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Zoho CRM Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Zoho CRM is a SaaS-based Customer Relationship Management (CRM) system for tracking sales, managing contacts, conducting marketing activities, and engaging customers.  In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to set up and manage a Zoho CRM system. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up, configure and run their organization's account efficiently
 • Manage users and automate sales processes
 • Customize CRM solutions and secure customer data
Audience
 • System administrators
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion
 • Lots of exercises and practice
 • Hands-on implementation in a live-lab environment
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
35 hours
Zoho Creator is a SaaS-based platform for creating enterprise-class applications that run on any device.   In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to build a custom application fast using Zoho Creator. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up, configure and run their Zoho Creator account efficiently
 • Create forms and dashboards
 • Define workflows and business rules
 • Automate recurring actions and build informative pages
Audience
 • Developers
 • Business managers
Format of the course
 • Interactive lecture and discussion
 • Lots of exercises and practice
 • Hands-on implementation in a live-lab environment
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Last Updated:

Online Zoho CRM courses, Weekend Zoho CRM courses, Evening Zoho CRM training, Zoho CRM boot camp, Zoho CRM instructor-led, Weekend Zoho CRM training, Evening Zoho CRM courses, Zoho CRM coaching, Zoho CRM instructor, Zoho CRM trainer, Zoho CRM training courses, Zoho CRM classes, Zoho CRM on-site, Zoho CRM private courses, Zoho CRM one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions