Oracle Training Courses

Oracle Training Courses

Οι τοπικοί κύκλοι μαθημάτων Oracle Database (Oracle RDBMS ή Oracle) που διοργανώνονται από τους τοπικούς εκπαιδευτές, καθοδηγούνται από εκπαιδευτές, επιδεικνύουν μέσω συζήτησης και πρακτικής άσκησης τις βασικές αρχές της Oracle. Η Oracle Training είναι διαθέσιμη ως "live onsite training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Oracle Subcategories

Oracle Course Outlines

CodeNameDurationOverview
sqlfunSQL Fundamentals14 hoursThis SQL training course is for people who want to gain the necessary skills to extract and analyse data from any database and create reports. Course members will learn:

- how to write SQL queries
- what relational databases are and how we can use them
- what are relations and how to create them
- the structure of data
- differences between SQL dialects (Oracle, T-SQL, ANSI)
- practical skills for writing queries

This SQL course deals with generic ANSI SQL. It can be used in any database, including Oracle, MySQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, DB2, Informix, PostgreSQL any other relational databases.
oplsqlfunORACLE PL/SQL Fundamentals21 hoursThis 3 day course gives an introduction to ORACLE PL/SQL, an application development environment that enables the writing of stored procedures, functions and triggers using both SQL and PL/SQL commands.

The course takes the format of a workshop, with a mix of lecture, working examples and practical exercises. Although the content may be customised, at least 2 days are needed to cover the core elements.

Full course notes are provided along with sample database files, example SQL files and free software tools for use in accessing an ORACLE database.
osqlfunORACLE SQL Fundamentals21 hoursThis 3 day course gives an introduction to SQL Developer, SQL*Plus and to SQL, the Structured Query Language used to access a Relational Database and includes the new features of the latest version of ORACLE. The principles learnt may also be applied to databases as diverse as Microsoft SQL Server, MySQL, Access, Informix and DB2.

The course takes the format of a workshop, with a mix of lecture, working examples and practical exercises. Although the content may be customised, at least 2 days are needed to cover the core elements.

Full course notes are provided along with sample database files, example SQL files and free software tools for use in accessing an ORACLE database.
osqlintOracle SQL Intermediate14 hoursAudience

All who want to improve their basic skills in Oracle SQL and also systematize already gained knowledge.

Format of the course

25% lectures, 75% labs
osqlideOracle SQL Intermediate - Data Extraction14 hoursThe objective of the course is to enable participants to gain a mastery of how to work with the SQL language in Oracle database for data extraction at intermediate level.
osqldevdmOracle SQL for development and database management35 hoursThis 5-day course demonstrates how to use Oracle SQL for database development and database management.
berkeleydbBerkeley DB for Developers21 hoursBerkeley DB (BDB) is a software library intended to provide a high-performance embedded database for key/value data. Berkeley DB is written in C with API bindings for C++, C#, Java, Perl, PHP, Python, Ruby, Smalltalk, Tcl, and many other programming languages. Berkeley DB is not a relational database.

This course will introduce the architecture and capabilities of Berkeley DB and walk participants through the development of their own sample application using Berkeley DB.

Audience

- Application developers
- Software engineers
- Technical consultants

Format of the course

- Part lecture, part discussion, hands-on development and implementation, tests to gauge understanding
sqladvalsSQL Advanced level for Analysts 21 hoursThe aim of this course is to provide a clear understanding of the use of SQL for different
databases (Oracle, SQL Server, MS Access...). Understanding of analytic functions and the
way how to join different tables in a database will help delegates to move data analysis
operations to the database side, instead of doing this in MS Excel application. This can also
help in creating any IT system, which uses any relational database.
ENG-ADM-ORACLE12c-MMOracle 12c database administration28 hoursThe training is intended not only for Oracle database administrators both who are just starting to work with Oracle servers and who are already working on such one and want to learn about the new futures in 12c version. This training can be also useful for programmers who - thanks to the understanding of server architecture and its mechanisms rules - will be able to create effective applications working with the Oracle 12c database.
osqlbgnOracle SQL for beginners21 hoursListeners

This training is addressed for people starting to work with the SQL language in Oracle database

The course answer for questions:

- How to build a query?
- What possibilities have SQL?
- What is a relational database?
- What is the structure and SQL commands
osqladvOracle SQL Advanced14 hoursListeners

This course is designed for people who want to use the advanced features of SQL in Oracle

The course answers the questions

- How to build advanced queries?
- How to create advanced reports?

Upcoming Oracle Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Berkeley DB for Developers - Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2018-12-31 09:304500EUR / 5300EUR
Berkeley DB for Developers - Πάτρα (Patras) Tue, 2019-02-05 09:304500EUR / 5300EUR
Berkeley DB for Developers - Nicosia, Jacovides TowerMon, 2019-02-11 09:304500EUR / 5300EUR
Berkeley DB for Developers - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Tue, 2019-02-19 09:304500EUR / 5300EUR
Berkeley DB for Developers - Αθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-02-27 09:304500EUR / 5300EUR
Weekend Oracle courses, Evening Oracle training, Oracle boot camp, Oracle instructor-led, Weekend Oracle training, Evening Oracle courses, Oracle coaching, Oracle instructor, Oracle trainer, Oracle training courses, Oracle classes, Oracle on-site, Oracle private courses, Oracle one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Drupal and SolrΑθήνα (Athens), AcropolisTue, 2018-12-18 09:302700EUR / 3300EUR
Cognitive Computing: An Introduction for Business ManagersΠάτρα (Patras) Thu, 2019-02-07 09:301575EUR / 1975EUR
NVIDIA GPU Programming - ExtendedΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-11 09:30N/A / 5525EUR
Deep Learning for Finance (with R)Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-18 09:306300EUR / 7300EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!