Predictive Analytics Training Courses

Predictive Analytics Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης Predictive Analytics, καθοδηγούμενα από εκπαιδευτικούς, δείχνουν μέσω της πρακτικής άσκησης πώς να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά εργαλεία για να δημιουργήσουν μοντέλα πρόβλεψης και να τα εφαρμόσουν σε μεγάλα σύνολα δεδομένων δείγματος για να προβλέψουν μελλοντικά συμβάντα με βάση τα δεδομένα. Η προληπτική εκπαίδευση του Analytics είναι διαθέσιμη ως "live on-the-job training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Predictive Analytics Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
14 hours
Overview
το

Η2Ο είναι μια πλατφόρμα προγνωστικής ανάλυσης ανοιχτού κώδικα. Υποστηρίζει R, Python, Scala, Java και REST.

αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτικούς, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε τεχνικά πρόσωπα που επιθυμούν να οικοδομήσουν μοντέλα μηχανικής μάθησης χρησιμοποιώντας αλγόριθμους όπως GLM, βαθιά μάθηση και τυχαία δάση.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων του Η2Ο.
- Δημιουργήστε μοντέλα μηχανικής εκμάθησης χρησιμοποιώντας διαφορετικούς γνωστούς αλγόριθμους.
- Αξιολογήστε τα μοντέλα με βάση τον τύπο των δεδομένων και των επιχειρηματικών απαιτήσεων.

μορφή του μαθήματος

- διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.

επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
- για να μάθετε περισσότερα για το Η2Ο, παρακαλούμε επισκεφθείτε: https://www.h2o.ai/
35 hours
Overview
Advances in technologies and the increasing amount of information are transforming how law enforcement is conducted. The challenges that Big Data pose are nearly as daunting as Big Data's promise. Storing data efficiently is one of these challenges; effectively analyzing it is another.

In this instructor-led, live training, participants will learn the mindset with which to approach Big Data technologies, assess their impact on existing processes and policies, and implement these technologies for the purpose of identifying criminal activity and preventing crime. Case studies from law enforcement organizations around the world will be examined to gain insights on their adoption approaches, challenges and results.

By the end of this training, participants will be able to:

- Combine Big Data technology with traditional data gathering processes to piece together a story during an investigation
- Implement industrial big data storage and processing solutions for data analysis
- Prepare a proposal for the adoption of the most adequate tools and processes for enabling a data-driven approach to criminal investigation

Audience

- Law Enforcement specialists with a technical background

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
Audience

If you try to make sense out of the data you have access to or want to analyse unstructured data available on the net (like Twitter, Linked in, etc...) this course is for you.

It is mostly aimed at decision makers and people who need to choose what data is worth collecting and what is worth analyzing.

It is not aimed at people configuring the solution, those people will benefit from the big picture though.

Delivery Mode

During the course delegates will be presented with working examples of mostly open source technologies.

Short lectures will be followed by presentation and simple exercises by the participants

Content and Software used

All software used is updated each time the course is run, so we check the newest versions possible.

It covers the process from obtaining, formatting, processing and analysing the data, to explain how to automate decision making process with machine learning.
21 hours
Overview
R is an open-source free programming language for statistical computing, data analysis, and graphics. R is used by a growing number of managers and data analysts inside corporations and academia. R has a wide variety of packages for data mining.
21 hours
Overview
Predictive analytics is the process of using data analytics to make predictions about the future. This process uses data along with data mining, statistics, and machine learning techniques to create a predictive model for forecasting future events.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Matlab to build predictive models and apply them to large sample data sets to predict future events based on the data.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create predictive models to analyze patterns in historical and transactional data
- Use predictive modeling to identify risks and opportunities
- Build mathematical models that capture important trends
- Use data from devices and business systems to reduce waste, save time, or cut costs

Audience

- Developers
- Engineers
- Domain experts

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
R is an open-source free programming language for statistical computing, data analysis, and graphics. R is used by a growing number of managers and data analysts inside corporations and academia. R has a wide variety of packages for data mining.
14 hours
Overview
RapidMiner is an open source data science software platform for rapid application prototyping and development. It includes an integrated environment for data preparation, machine learning, deep learning, text mining, and predictive analytics.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use RapidMiner Studio for data preparation, machine learning, and predictive model deployment.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure RapidMiner
- Prepare and visualize data with RapidMiner
- Validate machine learning models
- Mashup data and create predictive models
- Operationalize predictive analytics within a business process
- Troubleshoot and optimize RapidMiner

Audience

- Data scientists
- Engineers
- Developers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
This classroom based training session will contain presentations and computer based examples and case study exercises to undertake.
Weekend Predictive Analytics courses, Evening Predictive Analytics training, Predictive Analytics boot camp, Predictive Analytics instructor-led, Weekend Predictive Analytics training, Evening Predictive Analytics courses, Predictive Analytics coaching, Predictive Analytics instructor, Predictive Analytics trainer, Predictive Analytics training courses, Predictive Analytics classes, Predictive Analytics on-site, Predictive Analytics private courses, Predictive Analytics one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!