C++ Training Courses

C++ Training Courses

Οι τοπικοί κύκλοι μαθημάτων C + + που διεξάγονται από τοπικούς εκπαιδευτές, καθοδηγούνται από εκπαιδευτές, αποδεικνύουν μέσω της πρακτικής άσκησης πώς να αναπτύξουν εφαρμογές με τη C ++. Η C ++ εκπαίδευση είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

C++ Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
35 hours
Overview
Το μάθημα παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη αντικειμενοστραφή γλώσσα C++ και τη χρήση απλών παραδειγμάτων. Αυτοί είναι οι τυποποιημένοι μηχανισμοί και η βιβλιοθήκη
14 hours
Overview
Πρόκειται για πρόγραμμα διάρκειας 2 ημερών με στόχο προγραμματιστές C++ που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν το νέο πρότυπο C++ 11 στη βιομηχανία τους. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για προγραμματιστές χρηματοοικονομικών εφαρμογών που καλύπτουν όλα τα νέα χαρακτηριστικά με παραδείγματα κωδικοποίησης που πρέπει να εκτελούνται μέσα στο εργαστήριο
14 hours
Overview
This is a specialized HMI Development course designed for automotive professionals who are involved in the development of advanced automotive infotainment system
21 hours
Overview
Αυτό το μάθημα τριών ημερών καλύπτει τα βασικά της διασφάλισης του κώδικα C / C++ σχέση με τους κακόβουλους χρήστες που μπορεί να εκμεταλλευτούν πολλές ευπάθειες στον κώδικα με διαχείριση μνήμης και χειρισμό εισόδου, το μάθημα καλύπτει τις αρχές της εγγραφής ασφαλούς κώδικα.
35 hours
Overview
Πρόκειται για ένα προηγμένο C++ εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εστιάζει στην ανάπτυξη και το σχεδιασμό λογισμικού αντικειμενοστραφής (OO) με τη C++ προγραμματισμού C++ .
7 hours
Overview
In this course, participants will learn C++ concepts and programming skills.
49 hours
Overview
Η βαθιά C++ εκπαίδευση για την κάλυψη ποσοτικών μεθόδων και την εισαγωγή ενός τεράστιου έργου για τους εκπαιδευόμενους να έχουν πραγματική πρακτική εμπειρία με C++ για Quants
21 hours
Overview
Unreal Engine είναι μια κορυφαία σουίτα εργαλείων ανάπτυξης παιχνιδιών για τη δημιουργία 3D παιχνιδιών. Έχει χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη πολλών από τα σημερινά παιχνίδια και σειρές, όπως Borderlands, Gears of War, Bio Shock και Mass Effect.

Αυτή η εκπαιδευμένη, ζωντανή προπόνηση καλύπτει τα βασικά στοιχεία της ανάπτυξης παιχνιδιών με το Unreal Engine 4, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να δημιουργήσουν το δικό τους δείγμα.

Μορφή του μαθήματος

- Συζήτηση + μεγάλη έμφαση στην πρακτική σχεδίαση και ανάπτυξη. Περιστασιακά κουίζ για τη μέτρηση της προόδου και της κατανόησης. Πολλά σχόλια εκπαιδευτών και αφοσίωση.
21 hours
Overview
This training intends to introduce C++ as the common extension of C when applying object-oriented embedded system development. Since C++ encloses C, this training takes us from C to C++ in a natural way, and looks under the hood of how C++ is implemented. This is especially valuable to comprehend when applying C++ in an embedded resource limited environment. The C++ standard has recently been undergoing a major revision, a.k.a. as C++11, and a new one is on its way, C++14. This course addresses subjects brought in with these revisions that are especially useful like high performance memory management, concurrency making use of a multicore environment, and bare-metal close to the hardware programming.

GOAL/BENEFITS

The major objective of this class is that you shall be able to use C++ in a “correct way”.

- Introduce C++ as an object oriented language alternative in an embedded system context
- Show the similarities ‑ and differences ‑ with the C language
- Comprehend different memory management strategies – especially the move semantics introduced with C++11
- Look under the hood and understand what different paradigms in C++ leads to in machine code
- Use templates to achieve type safe high order abstractions for bare-metal close to the hardware programming – memory mapped I/O as well as interrupts – especially the variadic templates introduced with C++11
- Provide some useful design patterns especially applicable in an embedded context
- A few exercises in order to practice some concepts

AUDIENCE/PARTICIPANTS

This training is aimed C++- programmers who intend to start using C++ in an embedded system context.

PREVIOUS KNOWLEDGE

The course requires basic knowledge in C++ programming, corresponding to our trainings ”C++ – Level 1” and ”C++ Level 2 – Introducing C++11”.

PRACTICAL EXERCISES

During the training you will practice the presented concepts in a number of exercises. We will use the open and free integrated development environment from Eclipse
21 hours
Overview
Is C++ suitable for embedded systems such as microcontrollers and real-time-operating-systems?

Should object-oriented-programming be used in microcontrollers?

Is C++ too far removed from the hardware to be efficient?

This instructor-led, live training addresses these questions and demonstrates through discussion and practice how C++ can be used to develop embedded systems with code that is accurate, readable, and efficient. Participants put theory into practice through the creation of a sample embedded application in C++.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the principles of object-oriented modelling, embedded software programming and real-time programming
- Produce code for embedded systems that is small, fast and safe
- Avoid code bloat from templates, exceptions, and other language features
- Understand the issues related to using C++ in safety-critical and real-time systems
- Debug a C++ program on a target device

Audience

- Developers
- Designers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hours
Overview
C++ 17 ( C++ 17) είναι η τελευταία έκδοση της γλώσσας προγραμματισμού C++ . Προσθέτει αρκετά νέα "μεγάλα" γλωσσικά χαρακτηριστικά με σκοπό να βοηθήσει τους προγραμματιστές να γράψουν απλούστερους, καθαρότερους και πιο εκφραστικούς κώδικες.

Σε αυτή την καθοδηγούμενη από εκπαιδευτή, ζωντανή προπόνηση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν για τα πιο σημαντικά νέα χαρακτηριστικά του C++ 17 καθώς περνούν μέσα από τη δημιουργία μιας εφαρμογής δείγματος C++ . Οι περιπτωσιολογικές μελέτες και οι διαδραστικές συζητήσεις θα συνδυαστούν με την πρακτική άσκηση για να καταδείξουν τον τρόπο απόκτησης του μέγιστου οφέλους από τη C++ 17. Στο τέλος αυτού του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν τις γνώσεις και την πρακτική να κάνουν την καλύτερη χρήση της C++ 17 για γραφή σαφέστερο, απλούστερο, υψηλότερης ποιότητας C++ κώδικα.

Κοινό

- Ενδιάμεσοι προγραμματιστές C++

Μορφή του μαθήματος

- Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική άσκηση
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at web developers who wish to functional program with C++

By the end of this training, participants will be able to:

- Use functional programming solutions to improve the performance of web applications.
- Avoid data mutation and side effects with functional programming.
- Create web applications in a functional programming style.
35 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) provides introductory coverage of C++, the Qt GUI framework, and various communication technologies such as ZeroMQ and Protocol Buffers that can be used for writing distributed applications.

By the end of this training, participants will have the necessary knowledge and practice to write and compile an application using C++, Qt and gcc on Linux Centos 6/7. Participants will also integrate asynchronous messaging capabilities using Zero MQ and Protocol Buffers.

Upcoming C++ Courses

Online C++ courses, Weekend C++ courses, Evening C++ training, C++ boot camp, C++ instructor-led, Weekend C++ training, Evening C++ courses, C++ coaching, C++ instructor, C++ trainer, C++ training courses, C++ classes, C++ on-site, C++ private courses, C++ one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions