C++ Training Courses

C++ Training Courses

Οι τοπικοί κύκλοι μαθημάτων C + + που διεξάγονται από τοπικούς εκπαιδευτές, καθοδηγούνται από εκπαιδευτές, αποδεικνύουν μέσω της πρακτικής άσκησης πώς να αναπτύξουν εφαρμογές με τη C ++. Η C ++ εκπαίδευση είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

C++ Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
49 hours
Overview
Deep C++ training to cover quantitative methods modeling and introduce a huge project for the trainees to have real hands-on experience with C++ for Quants
21 hours
Overview
This three day course covers the basics of securing the C/C++ code against the malicious users who may exploit many vulnerabilities in the code with memory management and input handling, the course cover the principals of writing secure code.
21 hours
Overview
Is C++ suitable for embedded systems such as microcontrollers and real-time-operating-systems?

Should object-oriented-programming be used in microcontrollers?

Is C++ too far removed from the hardware to be efficient?

This instructor-led, live training addresses these questions and demonstrates through discussion and practice how C++ can be used to develop embedded systems with code that is accurate, readable, and efficient. Participants put theory into practice through the creation of a sample embedded application in C++.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the principles of object-oriented modelling, embedded software programming and real-time programming
- Produce code for embedded systems that is small, fast and safe
- Avoid code bloat from templates, exceptions, and other language features
- Understand the issues related to using C++ in safety-critical and real-time systems
- Debug a C++ program on a target device

Audience

- Developers
- Designers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
This is a 2 day course aimed at C++ programmers who are interested in applying the new C++11 standard in their industry. It is particularly useful for financial applications developers covering all new features with coding examples to be executed within the lab
7 hours
Overview
C++ 17 (C++17) is the latest version of the C++ programming language. It adds several new "big" language features with the aim of helping programmers write simpler, cleaner and more expressive code.

In this instructor-led, live training, participants will learn about C++ 17's most important new features as they step through the creation of a sample C++ application. Case studies and interactive discussions will be combined with hands-on practice to demonstrate how to get the maximum benefit out of C++ 17. By the end of this course, participants will have the knowledge and practice to make the best use of C++ 17 for writing clearer, simpler, higher-quality C++ code.

Audience

- Intermediate C++ developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
This training intends to introduce C++ as the common extension of C when applying object-oriented embedded system development. Since C++ encloses C, this training takes us from C to C++ in a natural way, and looks under the hood of how C++ is implemented. This is especially valuable to comprehend when applying C++ in an embedded resource limited environment. The C++ standard has recently been undergoing a major revision, a.k.a. as C++11, and a new one is on its way, C++14. This course addresses subjects brought in with these revisions that are especially useful like high performance memory management, concurrency making use of a multicore environment, and bare-metal close to the hardware programming.

GOAL/BENEFITS

The major objective of this class is that you shall be able to use C++ in a “correct way”.

- Introduce C++ as an object oriented language alternative in an embedded system context
- Show the similarities ‑ and differences ‑ with the C language
- Comprehend different memory management strategies – especially the move semantics introduced with C++11
- Look under the hood and understand what different paradigms in C++ leads to in machine code
- Use templates to achieve type safe high order abstractions for bare-metal close to the hardware programming – memory mapped I/O as well as interrupts – especially the variadic templates introduced with C++11
- Provide some useful design patterns especially applicable in an embedded context
- A few exercises in order to practice some concepts

AUDIENCE/PARTICIPANTS

This training is aimed C++- programmers who intend to start using C++ in an embedded system context.

PREVIOUS KNOWLEDGE

The course requires basic knowledge in C++ programming, corresponding to our trainings ”C++ – Level 1” and ”C++ Level 2 – Introducing C++11”.

PRACTICAL EXERCISES

During the training you will practice the presented concepts in a number of exercises. We will use the open and free integrated development environment from Eclipse
14 hours
Overview
This is a specialized HMI Development course designed for automotive professionals who are involved in the development of advanced automotive infotainment system
35 hours
Overview
This is an advanced C++ training course focusing on object-oriented (OO) software development and design with the C++ programming language.
7 hours
Overview
In this course, participants will learn C++ concepts and programming skills.
35 hours
Overview
The course presents a comprehensive object-oriented language C++ and its use of simple examples. These are the standard mechanisms and library
21 hours
Overview
Εξωένας κινητήρας είναι μια κορυφαία σουίτα των εργαλείων ανάπτυξης παιχνιδιών για τη δημιουργία 3D παιχνίδια. Έχει χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη πολλών από σήμερα & #39; s παιχνίδια και σειρές, συμπεριλαμβανομένων των περιγραμμάτων, γρανάζια του πολέμου, Βιοσοκ, και μαζική επίδραση.

αυτό το εκπαιδευτή, ζωντανή εκπαίδευση καλύπτει τις βασικές αρχές της ανάπτυξης του παιχνιδιού με μη πραγματικό κινητήρα 4, ενώ δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να δημιουργήσουν το δικό τους δείγμα παιχνίδι.

μορφή του μαθήματος

- συζήτηση + μεγάλη έμφαση στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των χεριών. Περιστασιακά κουίζ για τη μέτρηση της προόδου και της κατανόησης. Πολλά σχόλια εκπαιδευτή και αρραβώνας.
Weekend C++ courses, Evening C++ training, C++ boot camp, C++ instructor-led, Weekend C++ training, Evening C++ courses, C++ coaching, C++ instructor, C++ trainer, C++ training courses, C++ classes, C++ on-site, C++ private courses, C++ one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!