AWS Training Courses

AWS Training Courses

Οι τοπικές εκπαιδευτικές σειρές AWS (Amazon Web Services), καθοδηγούμενες από εκπαιδευτές, επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής πρακτικής τις βασικές αρχές και τις προηγμένες έννοιες του AWS. Η εκπαίδευση AWS είναι διαθέσιμη ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη στο Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

AWS Subcategories

AWS Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
21 hours
Overview
Amazon Redshift is a petabyte-scale cloud-based data warehouse service in AWS.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of Amazon Redshift.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Amazon Redshift
- Load, configure, deploy, query, and visualize data with Amazon Redshift

Audience

- Developers
- IT Professionals

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hours
Overview
On demand AWS Architect Certification training course is designed to help professionals to become cloud-enabled using Amazon Web Services. This course is taught with real life examples, helps participants understand the practical application of concepts such as fundamentals of cloud computing, Amazon Web services (AWS), Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Software as a Service (SaaS), Private Clouds and Cloud programming. After this course participants will be able to have their own implementations on cloud using EC2 instances, S3 buckets etc.
21 hours
Overview
Audience:

Cloud engineers, Solution architects, Centre of excellence team, Window server administrators, Unix/Linux administrator, Storage administrators, network administrators, Virtualization administrators

Course Objectives:

This course is designed to teach you how to:

- Use the principal concepts and practices behind the DevOps methodology
- Design and implement an infrastructure on AWS that supports one or more DevOps development projects
- Use AWS CloudFormation and AWS OpsWorks to deploy the infrastructure necessary to create development, test, and production environments for a software development project
- Use AWS CodeCommit and understand the array of options for enabling a Continuous Integration environment on AWS
- Use AWS CodePipeline to design and implement a Continuous Integration and Delivery pipeline on AWS
- Implement several common Continuous Deployment use cases using AWS technologies, including blue/green deployment and A/B testing
- Distinguish between the array of application deployment technologies available on AWS (including AWS CodeDeploy, AWS Opsworks, AWS Elastic Beanstalk, Amazon EC2 Container Service, and Amazon EC2 Container Registry), and decide which technology best fits a given scenario
- Fine tune the applications you deliver on AWS for high performance and use AWS tools and technologies to monitor your application and environment for potential issues
28 hours
Overview
This 4 day course will provide:

- An understanding of the Core AWS services, uses, and basic architecture best practices.
- Proficiency in designing, developing, and deploying cloud-based solutions using AWS.
- Experience with developing and maintaining applications written for Amazon Simple Storage Service, Amazon DynamoDB, Amazon Simple Queue Service, Amazon Simple Notification Service, Amazon Simple Workflow Service, AWS Elastic Beanstalk, and AWS CloudFormation.

Audience:

Cloud engineers, Centre of excellence team, Window server administrators, Unix/Linux administrator, Storage administrators, Network administrators , Virtualization administrators.

On Completion of this training programme participants should able to deploy and use AWS services from a Developer standpoint.
14 hours
Overview
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS or AWS ECS) is a container orchestration service for running containerized applications on AWS.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at engineers who wish to use Amazon ECS to deploy and scale containerized applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create a containerized application running on Amazon ECS.
- Understand how ECS Clusters and the ECS Agent work.
- Auto Scale a Containerized Application.
- Automate the Deployment Process.
- Integrate the Docker application deployment process with new or existing Continuous Integration workflows.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
Amazon υπηρεσία ελαστικών εμπορευματοκιβωτίων για Kubernetes (Αμαζόνα ιεκς, ή ατμπα Εκς) είναι μια υπηρεσία για την εκτέλεση Kubernetes για την ΑWΑ χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσετε και να χειριστείτε το Kubernetes τον εαυτό σας.

αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε μηχανικούς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το Amazon ECS για την ανάπτυξη και την κλιμάκωση εφαρμογών με κοντέινερ.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- συσταθεί ένα εεκι με βάση το σύμπλεγμα Kubernetes.
- δημιουργήσετε μια εφαρμογή με εμπορευματοκιβώτια που τρέχουν στο Amazon Εκς.
- auto-κλίμακα ένα κοντέινερ εφαρμογή
- Αυτοματοποιήστε τη διαδικασία ανάπτυξης
- ενσωματώστε τις εφαρμογές που βασίζονται σε, με μια νέα ή υπάρχουσα ροή εργασίας συνεχούς ενοποίησης.

μορφή του μαθήματος

- διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.

επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
14 hours
Overview
Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε μηχανικούς που επιθυμούν να αναπτύξουν και να διαχειριστούν συσκευές IoT στο AWS.

Μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα IoT που θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη και διαχείριση ενός backend, πύλης και συσκευών πάνω από το AWS.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη υλοποίηση σε περιβάλλον εργαστηριακού εργαστηρίου.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Οι ασκήσεις θα βασίζονται σε πολλές από τις γλώσσες και τα SDK που υποστηρίζονται από το AWS IoT (C, Java, JavaScript, Python, Arduino Yun, iOS, Android κ.λπ.). Για να ζητήσετε μια συγκεκριμένη γλώσσα ή ένα SDK, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
- Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον πυρήνα AWS IoT, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://aws.amazon.com/iot-core/
14 hours
Overview
αυτό εκπαιδευτής-LED, Live Training (επιτόπου ή απομακρυσμένες) απευθύνεται σε προγραμματιστές που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν AWS λάμδα για την κατασκευή και την ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών στο cloud, χωρίς να χρειάζεται να ανησυχείτε για την παροχή του περιβάλλοντος εκτέλεσης (servers, ΣΠΣ και διαθεσιμότητα, επεκτασιμότητα, Αποθήκευση κ. λπ.).

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- ρύθμιση παραμέτρων AWS λάμδα για την εκτέλεση μιας συνάρτησης.
- κατανοήσουν FaaS (λειτουργεί ως υπηρεσία) και τα πλεονεκτήματα της ανάπτυξης διακομιστή.
- build, Ανεβάστε και εκτελέστε AWS λάμδα συναρτήσεις.
η - ενσωματώνει συναρτήσεις λάμδα με διαφορετικές πηγές συμβάντων.
- πακέτο, ανάπτυξη, παρακολούθηση και αντιμετώπιση προβλημάτων που βασίζονται σε λάμδα εφαρμογές.

μορφή του μαθήματος

- διαΔραστική διάλεξη και συζήτηση.
- πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- hands-on εφαρμογή σε ένα περιβάλλον Live-Lab.

επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσουμε.
- για να μάθετε περισσότερα σχετικά με AWS λάμδα, παρακαλώ επισκεφθείτε: https://docs.aws.amazon.com/lamda
7 hours
Overview
αυτό το εκπαιδευτή, η ζωντανή εκπαίδευση παρέχει μια επισκόπηση των προϊόντων, των υπηρεσιών και των λύσεων της ΑWS. Απευθύνεται σε άτομα και ομάδες που είναι:

- αξιολόγηση/προετοιμασία για την αρχική ανάπτυξη της υποδομής ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉς τους στις ΑWS.
- την αξιολόγηση/προετοιμασία για τη μετεγκατάσταση της υπάρχουσας υποδομής ΤΠ στο δημόσιο cloud της ΑWS.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν μια σαφή κατανόηση των κύριων συστατικών που αποτελούν την προσφορά cloud της Amazon & #39; s. Οι ασκήσεις, οι συζητήσεις και οι αναπτύξεις σε τάξη θα παρέχουν στους συμμετέχοντες την πρακτική και την ανατροφοδότηση που χρειάζονται για να αισθάνονται άνετα και προετοιμασμένοι να πραγματοποιήσουν τις δικές τους ζωντανές υλοποιήσεις στις ΑWS.

μορφή του μαθήματος

- η εκπαίδευση θα είναι διαδραστική και θα περιλαμβάνει βοηθητικές εργαστηριακές δραστηριότητες και ζωντανή υλοποίηση.
21 hours
Overview
There are a number of options for deploying Docker and Kubernetes on AWS, including Amazon Elastic Container Service, Amazon ECS for Kubernetes, AWS Fargate, and Amazon EC2.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at engineers who wish to evaluate each of these services to make an informed decisions about which to deploy within their organization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up a development environment that includes all needed tools to start developing.
- Set up, configure and deploy a series of demo containers using a number of different approaches.
- Understand the architectural and design differences among different Docker/Kubernetes solutions within AWS.
- Automate the deployment of Docker containers.
- Set up a continuous integration and deployment pipeline.
- Integrate Docker and Kubernetes into an existing continuous integration system.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
EKS is a self-managed Kubernetes-as-a-service offering from AWS. EKS is fully scalable and customizable and allows a Kubernetes deployment to mimic and/or integrate with an existing on-premise Kubernetes setup.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to set up and manage a production-scale container environment using Kubernetes on EKS.

By the end of this training, participants will be able to:

- Configure and manage Kubernetes on EKS
- Migrate an existing Kubernetes environment from on-premise to AWS cloud
- Integrate Kubernetes with third-party continuous integration (CI) software
- Ensure high availability and disaster recovery in Kubernetes
- Understand and adopt the tools available to efficiently manage EKS

Audience

- Developers
- System Administrators
- DevOps Engineers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice in a live-lab environment.

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Upcoming AWS Courses

Weekend AWS courses, Evening AWS training, AWS boot camp, AWS instructor-led, Weekend AWS training, Evening AWS courses, AWS coaching, AWS instructor, AWS trainer, AWS training courses, AWS classes, AWS on-site, AWS private courses, AWS one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!