AWS Training Courses

AWS Training Courses

Οι τοπικές εκπαιδευτικές σειρές AWS (Amazon Web Services) που διοργανώνονται από τους τοπικούς εκπαιδευτές, καθοδηγούνται από εκπαιδευτές, επιδεικνύουν μέσω της διαλογικής συζήτησης και πρακτικής άσκησης τις βασικές αρχές και τα προηγμένα θέματα του AWS. Η εκπαίδευση AWS είναι διαθέσιμη ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

AWS Course Outlines

CodeNameDurationOverview
awsarch1AWS Architect Certification21 hoursOn demand AWS Architect Certification training course is designed to help professionals to become cloud-enabled using Amazon Web Services. This course is taught with real life examples, helps participants understand the practical application of concepts such as fundamentals of cloud computing, Amazon Web services (AWS), Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Software as a Service (SaaS), Private Clouds and Cloud programming. After this course participants will be able to have their own implementations on cloud using EC2 instances, S3 buckets etc.
awsdevAWS DevOps Engineers21 hoursAudience:

Cloud engineers, Solution architects, Centre of excellence team, Window server administrators, Unix/Linux administrator, Storage administrators, network administrators, Virtualization administrators

Course Objectives:

This course is designed to teach you how to:

- Use the principal concepts and practices behind the DevOps methodology
- Design and implement an infrastructure on AWS that supports one or more DevOps development projects
- Use AWS CloudFormation and AWS OpsWorks to deploy the infrastructure necessary to create development, test, and production environments for a software development project
- Use AWS CodeCommit and understand the array of options for enabling a Continuous Integration environment on AWS
- Use AWS CodePipeline to design and implement a Continuous Integration and Delivery pipeline on AWS
- Implement several common Continuous Deployment use cases using AWS technologies, including blue/green deployment and A/B testing
- Distinguish between the array of application deployment technologies available on AWS (including AWS CodeDeploy, AWS Opsworks, AWS Elastic Beanstalk, Amazon EC2 Container Service, and Amazon EC2 Container Registry), and decide which technology best fits a given scenario
- Fine tune the applications you deliver on AWS for high performance and use AWS tools and technologies to monitor your application and environment for potential issues
awsdevasAWS Developer Associate28 hoursThis 4 day course will provide:

- An understanding of the Core AWS services, uses, and basic architecture best practices.
- Proficiency in designing, developing, and deploying cloud-based solutions using AWS.
- Experience with developing and maintaining applications written for Amazon Simple Storage Service, Amazon DynamoDB, Amazon Simple Queue Service, Amazon Simple Notification Service, Amazon Simple Workflow Service, AWS Elastic Beanstalk, and AWS CloudFormation.

Audience:

Cloud engineers, Centre of excellence team, Window server administrators, Unix/Linux administrator, Storage administrators, Network administrators , Virtualization administrators.

On Completion of this training programme participants should able to deploy and use AWS services from a Developer standpoint.
awspaasAWS: A Hands-on Introduction to Cloud Computing7 hoursThis training provides an overview of AWS products, services and solutions. It is aimed at individuals and teams who are:

- evaluating/preparing for an initial deployment of their IT infrastructure on AWS
- evaluating/preparing to migrate their existing IT infrastructure to the AWS public cloud

By the end of this training, participants will have a clear understanding of the principal components that make up Amazon's cloud offering. The hands-on exercises, discussions and in-class deployments will provide participants with the practice and feedback they need to feel comfortable and prepared to carry out their own live deployments to AWS.

Audience
Engineers, system administrators, DBAs, DevOps

Format of the course
The training will be interactive and includes hands-on lab activities and live implementation.
kubernetesawsKubernetes on AWS14 hoursEKS is a self-managed Kubernetes-as-a-service offering from AWS. EKS is fully scalable and customizable and allows a Kubernetes deployment to mimic and/or integrate with an existing on-premise Kubernetes setup.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to set up and manage a production-scale container environment using Kubernetes on EKS.

By the end of this training, participants will be able to:

- Configure and manage Kubernetes on EKS
- Migrate an existing Kubernetes environment from on-premise to AWS cloud
- Integrate Kubernetes with third-party continuous integration (CI) software
- Ensure high availability and disaster recovery in Kubernetes
- Understand and adopt the tools available to efficiently manage EKS

Audience

- Developers
- System Administrators
- DevOps Engineers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice in a live-lab environment.

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Upcoming AWS Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
AWS Architect Certification - Nicosia, Jacovides TowerWed, 2019-01-23 09:304500EUR / 5100EUR
AWS Architect Certification - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Thu, 2019-02-07 09:304500EUR / 5100EUR
AWS Architect Certification - Αθήνα (Athens), AcropolisThu, 2019-02-14 09:304500EUR / 5100EUR
AWS Architect Certification - Πάτρα (Patras) Wed, 2019-02-20 09:304500EUR / 5100EUR
AWS Architect Certification - Nicosia, Jacovides TowerMon, 2019-03-18 09:304500EUR / 5100EUR
Weekend AWS courses, Evening AWS training, AWS boot camp, AWS instructor-led, Weekend AWS training, Evening AWS courses, AWS coaching, AWS instructor, AWS trainer, AWS training courses, AWS classes, AWS on-site, AWS private courses, AWS one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Drupal and SolrΑθήνα (Athens), AcropolisTue, 2018-12-18 09:302700EUR / 3300EUR
Cognitive Computing: An Introduction for Business ManagersΠάτρα (Patras) Thu, 2019-02-07 09:301575EUR / 1975EUR
NVIDIA GPU Programming - ExtendedΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-11 09:30N/A / 5525EUR
Deep Learning for Finance (with R)Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-18 09:306300EUR / 7300EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!