Corporate Compliance Training Courses

Corporate Compliance Training Courses

Τα τοπικά εκπαιδευτικά σεμινάρια κατάρτισης Corporate Compliance από το τοπικό, εκπαιδευμένο από εκπαιδευτές, επιδεικνύουν μέσω της διαλογικής συζήτησης και πρακτικής άσκησης τις βασικές αρχές και τα προηγμένα θέματα της Εταιρικής Συμμόρφωσης. Η εκπαίδευση για την εταιρική συμμόρφωση είναι διαθέσιμη ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Corporate Compliance Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Overview
Description:

Basel III is a global regulatory standard on bank capital adequacy, stress testing and market liquidity risk. Having initially been agreed upon by the Basel Committee on Banking Supervision in 2010–11, changes to The Accord have extended implementation to 31st March 2019. Basel III strengthens bank capital requirements by increasing bank liquidity and decreasing bank leverage.
Basel III differs from Basel I & II in that it requires different levels of reserves for different forms of deposits and other types of borrowings, so it does not supersede them so much as it does work alongside Basel I and Basel II.
This complex and constantly changing landscape can be hard to keep up with, our course and training will help you manage likely changes and their impact on your institution. We are accredited with and a training partner to the Basel Certification Institute and as such the quality and suitability of our training and material is guaranteed to be up to date and effective

Objectives:

- Preparation for the Certified Basel Professional Examination.
- Define hands-on strategies and techniques for the definition, measurement, analysis, improvement, and control of operational risk within a banking organization.

Target Audience:

- Board members with risk responsibilities
- CROs and Heads of Risk Management
- Members of the Risk Management team
- Compliance, legal and IT support staff
- Equity and Credit Analysts
- Portfolio Managers
- Rating Agency Analysts

Overview:

- Introduction to Basel norms and amendments to the Basel Accord (III)
- Regulations for market, credit, counterparty and liquidity risk
- Stress testing for various risk measures including how to formulate and deliver stress tests
- The likely effects of Basel III on the international banking industry, including demonstrations of its practical application
- Need For The New Basel Norms
- The Basel III Norms
- Objectives of The Basel III Norms
- Basel III – Timeline
28 hours
Overview
Description:

This four day event (CGEIT training) is the ultimate preparation for exam time and is designed to ensure that you pass the challenging CGEIT exam on your first attempt.
The CGEIT qualification is an internationally recognised symbol of excellence in IT governance awarded by ISACA. It is designed for professionals responsible for managing IT governance or with significant advisory or assurance responsibility for IT governance.
Achieving CGEIT status will provide you with wider recognition in the marketplace, as well as increased influence at executive level.

Objectives:

This seminar has been designed to prepare Delegates for the CGEIT examination by enabling them to supplement their existing knowledge and understanding to be better prepared to pass the exam, as defined by ISACA.

Target Audience:

Our training course is for IT and business professionals, with significant IT governance experience who are undertaking the CGEIT exam.
21 hours
Overview
Στόχος του μαθήματος:

Να διασφαλιστεί ότι το άτομο έχει την βασική κατανόηση των διαδικασιών και των δυνατοτήτων του GRC και τις δεξιότητες ενσωμάτωσης της διακυβέρνησης, της διαχείρισης των επιδόσεων, της διαχείρισης κινδύνου, του εσωτερικού ελέγχου και των δραστηριοτήτων συμμόρφωσης.

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ:

- GRC Βασικοί όροι και ορισμοί
- Αρχές της GRC
- Βασικά στοιχεία, πρακτικές και δραστηριότητες
- Σχέση της GRC με άλλους κλάδους
7 hours
Overview
HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996) is a legislation in the United States that provides provisions for data privacy and security for handling and storing medical information. These guidelines are a good standard to follow in developing health applications, regardless of territory. HIPAA compliant applications are recognized and more trusted globally.

In this instructor-led, live training (remote), participants will learn the fundamentals of HIPAA as they step through a series of hands-on live-lab exercises.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the basics of HIPAA
- Develop health applications that are compliant with HIPAA
- Use developer tools for HIPAA compliance

Audience

- Developers
- Product Managers
- Data Privacy Officers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice.

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hours
Overview
Audiance

Όλο το προσωπικό που χρειάζεται πρακτική γνώση της συμμόρφωσης και της Management του κινδύνου

Μορφή του μαθήματος

Ένας συνδυασμός:

- Διευκολυνθείσες συζητήσεις
- Παρουσιάσεις διαφανειών
- Οι περιπτωσιολογικές μελέτες
- Παραδείγματα

Στόχοι μαθήματος

Μέχρι το τέλος αυτού του μαθήματος, οι εκπρόσωποι θα μπορούν:

- Κατανοήστε τις βασικές πτυχές της συμμόρφωσης και τις εθνικές και διεθνείς προσπάθειες που καταβάλλονται για τη διαχείριση των σχετικών κινδύνων
- Καθορίστε τους τρόπους με τους οποίους μια εταιρεία και το προσωπικό της μπορούν να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο Management κινδύνων συμμόρφωσης
- Αναφέρετε λεπτομερώς τους ρόλους του υπεύθυνου συμμόρφωσης και του υπεύθυνου πληροφόρησης για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και πώς θα πρέπει να ενταχθούν σε μια επιχείρηση
- Κατανοήστε κάποια άλλα "καυτά σημεία" στο Financial Crime - ειδικά καθώς σχετίζονται με τις Διεθνείς Business , τα Υπεράκτια Κέντρα και τους Πελάτες High-Net-Worth

Upcoming Corporate Compliance Courses

Online Corporate Compliance courses, Weekend Corporate Compliance courses, Evening Corporate Compliance training, Corporate Compliance boot camp, Corporate Compliance instructor-led, Weekend Corporate Compliance training, Evening Corporate Compliance courses, Corporate Compliance coaching, Corporate Compliance instructor, Corporate Compliance trainer, Corporate Compliance training courses, Corporate Compliance classes, Corporate Compliance on-site, Corporate Compliance private courses, Corporate Compliance one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions