GPU Training Courses

GPU Training Courses

Οι τοπικές εκπαιδευτικές σειρές μαθημάτων GPU (Graphics Processing Unit) με επίκεντρο το μάθημα του καθηγητή, επιδεικνύουν μέσω της διαλογικής συζήτησης και της πρακτικής άσκησης τις βασικές αρχές της GPU και τον προγραμματισμό των GPU. Η εκπαίδευση GPU είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

GPU Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
Αυτό το μάθημα καλύπτει τον τρόπο προγραμματισμού των GPU για παράλληλους υπολογιστές. Ορισμένες από τις εφαρμογές περιλαμβάνουν εφαρμογές βαθιάς μάθησης, ανάλυσης και μηχανικής.
21 hours
Overview
Αυτό το εκπαιδευτικό μάθημα βασίζεται στο πώς να προγραμματίσετε GPU για παράλληλους υπολογιστές, πώς να χρησιμοποιήσετε διάφορες πλατφόρμες, πώς να εργαστείτε με την πλατφόρμα CUDA και τα χαρακτηριστικά της και πώς να εκτελέσετε διάφορες τεχνικές βελτιστοποίησης χρησιμοποιώντας το CUDA. Ορισμένες από τις εφαρμογές περιλαμβάνουν εφαρμογές βαθιάς μάθησης, ανάλυσης, επεξεργασίας εικόνας και μηχανικής.
Online GPU (Graphics Processing Unit) courses, Weekend GPU courses, Evening Graphics Processing Unit (GPU) training, Graphics Processing Unit (GPU) boot camp, Graphics Processing Unit instructor-led, Weekend GPU (Graphics Processing Unit) training, Evening GPU (Graphics Processing Unit) courses, Graphics Processing Unit coaching, GPU (Graphics Processing Unit) instructor, GPU trainer, Graphics Processing Unit (GPU) training courses, GPU classes, GPU (Graphics Processing Unit) on-site, Graphics Processing Unit private courses, GPU (Graphics Processing Unit) one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions