GPU Training Courses

GPU Training Courses

Οι τοπικές εκπαιδευτικές σειρές μαθημάτων GPU (Graphics Processing Unit) με επίκεντρο το μάθημα του καθηγητή, επιδεικνύουν μέσω της διαλογικής συζήτησης και της πρακτικής άσκησης τις βασικές αρχές της GPU και τον προγραμματισμό των GPU. Η εκπαίδευση GPU είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

GPU (Graphics Processing Unit) Subcategories

GPU Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
This course covers how to program GPUs for parallel computing. Some of the applications include deep learning, analytics, and engineering applications.
21 hours
Overview
This instructor-led, live training course in Ελλάδα covers how to program GPUs for parallel computing, how to use various platforms, how to work with the CUDA platform and its features, and how to perform various optimization techniques using CUDA. Some of the applications include deep learning, analytics, image processing and engineering applications.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at developers who wish to build hardware-accelerated object detection and tracking models to analyze streaming video data.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure the necessary development environment, software and libraries to begin developing.
- Build, train, and deploy deep learning models to analyze live video feeds.
- Identify, track, segment and predict different objects within video frames.
- Optimize object detection and tracking models.
- Deploy an intelligent video analytics (IVA) application.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at developers who wish to use CUDA to build Python applications that run in parallel on NVIDIA GPUs.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use the Numba compiler to accelerate Python applications running on NVIDIA GPUs.
- Create, compile and launch custom CUDA kernels.
- Manage GPU memory.
- Convert a CPU based application into a GPU-accelerated application.

Upcoming GPU (Graphics Processing Unit) Courses

Online GPU (Graphics Processing Unit) courses, Weekend GPU courses, Evening Graphics Processing Unit (GPU) training, Graphics Processing Unit (GPU) boot camp, Graphics Processing Unit instructor-led, Weekend GPU (Graphics Processing Unit) training, Evening GPU (Graphics Processing Unit) courses, Graphics Processing Unit coaching, GPU (Graphics Processing Unit) instructor, GPU trainer, Graphics Processing Unit (GPU) training courses, GPU classes, GPU (Graphics Processing Unit) on-site, Graphics Processing Unit private courses, GPU (Graphics Processing Unit) one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions