Computer Graphics Training Courses

Computer Graphics Training Courses

Τοπικά, υπό την καθοδήγηση εκπαιδευόμενων ζωντανών κύκλων μαθημάτων Computer Graphics καταδεικνύουν μέσω της διαλογικής συζήτησης και πρακτικής άσκησης τις βασικές αρχές του Computer Graphics. Η εκπαίδευση του Computer Graphics είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Computer Graphics Subcategories

Computer Graphics Course Outlines

CodeNameDurationOverview
tgapaiTechniki graficzne (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator)28 hoursYou will learn:

- to create computer graphics
- how to make photos look better
- the rules of retouching and creating photomontages
- how to prepare logos, charts, tables and illustrations
- ho to prepare business cards, simple advertising, billboard and leaflets
- basis of preparation your graphics for print and Web applications

Sample topics:

- my poster
- portrait
- space
- my catalog
- my face
- billboard
- my logo
inkscapeInkscape14 hoursThis course demonstrates through hands-on practice the fundamentals and applications of Inkscape.
3025Raster and Vector Graphics (Adobe Photoshop, Corel Draw)28 hoursWhat you will learn during the training:

- principles of creating computer graphics and desktop publishing
- ways of defining and working with color
- differences between vector and bitmap graphics
- ways to customize color photos and graphics
- principles of retouching and creating photomontages
- create your own illustrations and graphics
- entrusted to adapt to the needs of graphic material composition and printing
- how to do logo and logos
- create interesting charts and tables
- create business cards and letterhead
- creating labels, diplomas, invitations
- preparation of leaflets
- how to format text
- use of spot colors
- principles of preparing to print
- digital printing, offset printing, screen printing

Sample topics of classes:

- my poster
- portrait
- expanse
- my catalog
- my face
- billboard
- my logo
ailustAdobe Illustrator14 hoursThe participant will learn during the training:

- use a vector graphics program.
- create simple objects
- creating advanced curves
- create a logo
- tracing elements created on paper or photograph
- receipt of leaflets
- advertising posters
- open and modify documents and PDF vector, EPS
3507Adobe LiveCycle Designer14 hours
CUDAProgNVIDIA GPU Programming14 hoursThis course covers how to program GPUs for parallel computing. Some of the applications include deep learning, analytics, and engineering applications.
openglWebGL: Create an Animated 3D Application21 hoursΤο WebGL (Web Graphics Library) είναι ένα API JavaScript για την απόδοση τρισδιάστατων γραφικών σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού χωρίς τη χρήση plug-ins.

Σε αυτή την καθοδηγούμενη από εκπαιδευτή, ζωντανή προπόνηση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να δημιουργούν ρεαλιστικές εικόνες υπολογιστή χρησιμοποιώντας τρισδιάστατα γραφικά, καθώς περνούν μέσα από τη δημιουργία μιας κινούμενης εφαρμογής 3D που τρέχει σε ένα πρόγραμμα περιήγησης.

Μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Κατανοήστε και χρησιμοποιήστε διάφορες λειτουργίες του WebGL, συμπεριλαμβανομένων των ματιών, των μετασχηματισμών, των φωτογραφικών μηχανών, των υλικών, του φωτισμού και της κινούμενης εικόνας
- Κινήστε αντικείμενα με το WebGL
- Δημιουργήστε 3D αντικείμενα χρησιμοποιώντας το WebGL

Ακροατήριο

- Προγραμματιστές

Μορφή του μαθήματος

- Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική άσκηση
blenderBlender: 3D Modeling Fundamentals35 hoursBlender is an open-source 3D computer graphics software tool set for creating animated films, visual effects, art, 3D printed models, interactive 3D applications and video games.

In this instructor-led, live training, participants will learn to create 3D models for video games, 3D printing, house design, etc.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the principles of modelling
- Understand and manage animations, particle effects, 3D graphics, UV map and unwrap
- Export models and assets to a game engine, 3D printer, or other software

Audience

- Artists
- Game Developers
- Complete beginners

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
freecadFreeCad: Getting Started with Parametric Modeling21 hoursFreeCAD is an open-source, customizable, multi-platform, scriptable and extensible parametric 3D modeler for designing real-life objects.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to model an object for later construction or 3D printing.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use FreeCad's tools and workflows to replace commercial CAD or BIM modeling software
- Write to many formats such as STEP, IGES, STL, SVG, DXF, OBJ, IFC, DAE, etc.
- Use Python to extend FreeCAD's functionality
- Automate FreeCad, build modules and embed FreeCAD into an existing application

Audience

- Designers
- Developers
- Mechanical engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
openscadOpenScad: Introduction to 3D Modeling21 hoursOpenSCAD is an open-source, script based application for modeling solid 3D CAD (computer-aided design) objects.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to create 3D models that can be constructed or 3D printed.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create printable 3D models
- Use geometric transformations to create complex 3D shapes
- Model in a non-interactive manner using minimal lines of code

Audience

- Designers
- Developers
- Mechanical engineers
- 3D printing enthusiasts

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
artoolkitCreate an Augmented Reality (AR) Mobile Application with ARToolKit7 hoursARToolKit is an open-source tracking library for creating Augmented Reality (AR) applications. It supports Windows, Linux, Mac, Android and iOS.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to build an augmented reality mobile application with ARToolKit.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop a mobile application that overlays virtual imagery onto the real world
- Preprocess video to adjust lighting and resolve issues
- Integrate ARToolKit with third-party tools and functionality, including OpenCV, Unity, OpenSceneGraph and the mobile device's GPS, compass, and camera calibration utilities

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- The mobile application developed in this course can be target Android and/or iOS. To request your preference, please contact us to arrange.
creoCreo Parametric 3D Modelling35 hoursCreo is a product design software suite used by discrete manufacturers to design and visualize physical objects.

In this instructor-led, live training, participants will learn the key modeling skills needed to complete a series of 3D modeling projects using Creo.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create realistic parts, assemblies, and drawings
- Manage basic models
- Visualize and validate product designs

Audience

- Designers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- Training will be carried out using the latest version of Creo, unless otherwise specified. To request a specific version, please contact us to arrange.
nvidiagpuprogrammingcudaNVIDIA GPU Programming - Extended21 hoursThis instructor-led, live training course covers how to program GPUs for parallel computing, how to use various platforms, how to work with the CUDA platform and its features, and how to perform various optimization techniques using CUDA. Some of the applications include deep learning, analytics, image processing and engineering applications.
afpAffinty Photo14 hoursFor those who want to start with new software as well as who already know other software for raster graphics and want to quickly start working with new software.
afdAffinty Designer14 hoursFor those who want to start with new software as well as who already know other software for vector graphics and want to quickly start working with new software.

Upcoming Computer Graphics Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Adobe LiveCycle Designer - Nicosia, Jacovides TowerThu, 2019-03-21 09:303000EUR / 3600EUR
Adobe LiveCycle Designer - Πάτρα (Patras) Wed, 2019-04-03 09:303000EUR / 3600EUR
Adobe LiveCycle Designer - Nicosia, Jacovides TowerTue, 2019-05-14 09:303000EUR / 3600EUR
Adobe LiveCycle Designer - Nicosia, Jacovides TowerMon, 2019-07-08 09:303000EUR / 3600EUR
Adobe LiveCycle Designer - Πάτρα (Patras) Wed, 2019-07-10 09:303000EUR / 3600EUR
Weekend Computer Graphics courses, Evening Computer Graphics training, Computer Graphics boot camp, Computer Graphics instructor-led, Weekend Computer Graphics training, Evening Computer Graphics courses, Computer Graphics coaching, Computer Graphics instructor, Computer Graphics trainer, Computer Graphics training courses, Computer Graphics classes, Computer Graphics on-site, Computer Graphics private courses, Computer Graphics one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Deep Learning for Finance (with R)Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-18 09:306300EUR / 7300EUR
Introduction to Embedded ComputersΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-25 09:303150EUR / 3750EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR
Introduction to Ansible AutomationΘεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-06-10 09:301350EUR / 1750EUR
Introduction to R with Time Series AnalysisΑθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-07-31 09:304725EUR / 5525EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!