Lean Training Courses

Lean Training Courses

Τοπικά, καθοδηγούμενα από εκπαιδευτές live Lean μαθήματα κατάρτισης αποδεικνύουν μέσω της διαδραστικής συζήτησης και hands-on πρακτική πώς να εφαρμόσουν Lean αρχές και πρακτικές μέσα σε έναν οργανισμό και να δημιουργήσει μια κουλτούρα της συνεχούς βελτίωσης. Η άψογη εκπαίδευση είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Lean Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
7 hours
Overview
There are no specific requirements needed to attend this course.
21 hours
Overview
This course is created for people who need to combine Agile (notably SCRUM), with Lean and Kanban togather to manage their projects.

It combines the worlds of product design and software design.
7 hours
Overview
Who should attend: Managers interested in improving productivity by implementing 5S and who want to make sure they are starting this vital concept the right way.

This training course has been created for professionals from all sectors. It can be tailored to dental clinics, laboratories, offices etc. It is not designed for academic purposes, but offers practical advice how to implement 5S

The course is aimed at leaders and agents for change who want to make sure that they are introducing 5S the right way.

Each course member will have the opportunity to get hands on experience through a number of exercises to demonstrate that 5S works

Upon completing the training you will:

- Understand how 5S works and improve efficiency by 10 to 30%
- Be able to indentify sources of waste and improve profitability
- Understand the reasons for the five step process and know how to implement it
- Have the tools and procedures in order to improve processes
- Develop a concrete plan to introduce 5S to your workplace

If you are thinking about improving workplace efficiency, winning more orders and satisfying your customers while improving safety, you cannot afford not to take this course
14 hours
Overview
Lean Distribution refers to the application of Lean Manufacturing concepts to distribution, logistics and supply chain operations. The focus is on adding value for customers, while identifying and eliminating waste—anything that doesn't add that value.

In this instructor-led training, participants learn the methodology, teams and tools needed to implement Lean within their own distribution centers and supply chain operations while establishing a culture of continuous improvement.

The training combines case activities and discussions with live, hands-on practice using the tools, metrics, and methods needed to implement Lean systems and processes. Some of the concepts covered include:

- Calculating the true cost of fulfillment
- Lowering total costs across the supply chain
- Overcoming resistance to change
- Cultivating leadership and instilling a mindset of Lean thinking across the organization

Audience
Managers and professionals responsible for implementing lean principles in distribution, logistics and supply chain operations

Format of the course
Part lecture, part discussion, exercises and hands-on practice
14 hours
Overview
When an enterprise begins a lean transformation, be it in manufacturing, services, or technology, too often the IT department is left out of the picture. Lean IT is a response to this. Lean IT is an extension of Lean principles to information technology (IT), its principle tenet being "the elimination of waste" (work that adds no value to a product or service).

In this instructor-led training, participants learn how to unpack the problem of waste in an IT organization. Through the coverage of theory, case-study activities, and hands-on practice with the tools, methods, and metrics needed, participants learn the critical thinking, analytical and communication skills needed to address the problem of waste in IT operations. By way of this interactive process, participants learn how to apply Lean IT principles and practices within their own organization and establish a culture of continuous improvement in IT.

At the end of this course, participants will understand the impact and role of the IT department in an organization's Lean transformation. In practical terms, participants will learn how to:measure business performance

- quantify the return on "innovation"
- assess business processes and identify waste
- reduce operating costs
- improve quality and performance
- improve service levels, manage change, and take advantage of emerging technologies
- maintain quality and stability over time
- make "Lean thinking” an integral part of the enterprise and every IT professional's toolkit

Audience
Managers and specialists working in an IT Organization

Format of the course
Part lecture, part discussion, exercises and hands-on practice
14 hours
Overview
Lean Management is an approach to running an organization. It promotes a long-term view of work and a culture of continuous improvement -- seeking to continuously and systematically achieve small, incremental changes in processes in order to improve efficiency and quality.

In this instructor-led, live training, participants learn how to apply Lean principles and practices within a manufacturing context and establish a culture of continuous improvement.

The training combines case activities and discussions with live, hands-on practice using the tools, metrics, and methods needed to implement Lean systems and processes. Some of the concepts covered include:

- Determining the root cause of inefficiencies.
- Measuring performance.
- Realizing the continuous improvement cycle.
- Organizing Kaizen events.
- Instilling a mindset of Lean thinking across the organization.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and substantial hands-on practice
7 hours
Overview
Who should attend: Lean and change agents, operational leaders and professionals who want to make sure they are starting this foundational concept the right way.

This training course has been created for professionals from all sectors in manufacturing etc. It is not designed for academic purposes, but offers practical advice how to implement 5S in your production facility

The course is aimed at leaders and agents for change who want to make sure that they are introducing 5S the right way.

Each course member will have the opportunity to get hands on experience through a number of exercises to demonstrate that 5S works

Upon completing the training you will:

- Understand how 5S works and improve efficiency by 10 to 30%
- Be able to indentify sources of waste and improve profitability
- Understand the reasons for the five step process and know how to implement it
- Have the tools and procedures in order to improve production processes
- Develop a concrete plan to introduce 5S to your workplace

If you are thinking about improving workplace efficiency, winning more orders and satisfying your customers while improving safety, you cannot afford not to take this course
14 hours
Overview
Lean Management is about customer focus, developing and maintaining systems and processes to provide value for customers. Lean Services is the application of lean concepts to service operations.

In this instructor-led training, participants learn how apply Lean principles and practices within their own organization and establish a culture of continuous improvement.

This interactive training combines case activities and discussions with live, hands-on practice using the tools, metrics, and methods needed to implement Lean systems and processes. Moreover, this training aims to instill a mindset of Lean thinking.

Audience

- Business managers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and hands-on practice

Upcoming Lean Courses

Weekend Lean courses, Evening Lean training, Lean boot camp, Lean instructor-led, Weekend Lean training, Evening Lean courses, Lean coaching, Lean instructor, Lean trainer, Lean training courses, Lean classes, Lean on-site, Lean private courses, Lean one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!