Power BI Training Courses

Power BI Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης PowerBI υπό την καθοδήγηση των τοπικών εκπαιδευτών επιδεικνύουν μέσω της διαλογικής συζήτησης και της πρακτικής άσκησης πώς να χρησιμοποιήσουν το Power BI για να αποκτήσουν πληροφορίες από τα δεδομένα με οπτικό τρόπο. Η κατάρτιση Power BI είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. Τα μαθήματα κατάρτισης Power BI καλύπτουν τον τρόπο δημιουργίας συναρπαστικών dashboards, την πρόσβαση σε δεδομένα από πολλές πηγές και την ανάπτυξη οπτικοποιήσεων σε συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Power BI Course Outlines

CodeNameDurationOverview
powerbiforbiandanalyticsPower BI for Business Analysts21 hoursMicrosoft Power BI is a free Software as a Service (SaaS) suite for analyzing data and sharing insights. Power BI dashboards provide a 360-degree view of the most important metrics in one place, updated in real time, and available on all of their devices.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Microsoft Power BI to analyze and visualize data using a series of sample data sets.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create visually compelling dashboards that provide valuable insights into data.
- Obtain and integrate data from multiple data sources.
- Build and share visualizations with team members.
- Adjust data with Power BI Desktop.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
powerbifordevPower BI for Developers28 hoursMicrosoft Power BI is a free Software as a Service (SaaS) suite for analyzing data and sharing insights. Power BI dashboards provide a 360-degree view of the most important metrics in one place, updated in real time, and available on all of their devices.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Power BI to develop custom software solutions for the Power BI and Azure platforms.

By the end of this training, participants will be able to:

- Configure real-time dashboards.
- Create custom visualizations.
- Integrate rich analytics into existing applications.
- Embed interactive reports and visuals into existing applications.
- Access data from within an application.
- Master Power BI Portal, Desktop, Embedded and Rest API.
- Integrate R Scripts into Power BI Desktop.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
pobidashCreating Dashboards Using Microsoft Power BI14 hoursAbout the Course:

Microsoft Power BI transforms your company data into rich visuals that facilitate new ways of thinking about and organizing your data, so that you can focus on what is important to achieving your goals. This course covers both Power BI on Line and Power BI desktop.

Audience:

This course is intended for Business Managers, Report Developers, Analysts, Project Managers and Team Leads.

At Course Completion

Upon completing this course, students will have a basic understanding of the topics below, as well as an ability to utilize and implement the concepts learned.

- Power BI
- Power BI Desktop
- Working with CSV, TXT, and Excel Worksheets
- Connecting to Databases
- Merging, Grouping, Summarizing, and Calculating Data
- Reporting
- Power BI Online
pbidashPower BI Dashboards14 hoursLearn how to Get & Transform Data to Prepare Interactive Dashboards

Power BI is one of the most popular Data Visualization tool, and a Business Intelligence Tool. Power BI is a collection of data connectors, apps, and software services, which are used to get data from different source, transforms data, and produce beautiful reports.

Power BI also allows you to publish them for your organization so that you can access them using mobiles, tablets etc. In this Power BI Tutorial, we will show you the step by step approach to connect with multiple data sources, data transformations, and creating reports like charts, tables, matrix, maps, etc

Upcoming Power BI Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Power BI Dashboards - Αθήνα (Athens), AcropolisThu, 2019-04-18 09:303000EUR / 3600EUR
Power BI Dashboards - Nicosia, Jacovides TowerTue, 2019-05-07 09:303000EUR / 3600EUR
Power BI Dashboards - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Wed, 2019-05-29 09:303000EUR / 3600EUR
Power BI Dashboards - Πάτρα (Patras) Wed, 2019-06-19 09:303000EUR / 3600EUR
Power BI Dashboards - Αθήνα (Athens), AcropolisTue, 2019-06-25 09:303000EUR / 3600EUR
Weekend Power BI courses, Evening Power BI training, Power BI boot camp, Power BI instructor-led, Weekend Power BI training, Evening Power BI courses, Power BI coaching, Power BI instructor, Power BI trainer, Power BI training courses, Power BI classes, Power BI on-site, Power BI private courses, Power BI one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR
Introduction to Ansible AutomationΘεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-06-10 09:301350EUR / 1750EUR
Introduction to R with Time Series AnalysisΑθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-07-31 09:304725EUR / 5525EUR
Go Programming Language for ProgrammersNicosia, Jacovides TowerMon, 2019-08-19 09:306300EUR / 7300EUR
AI Awareness for TelecomΠάτρα (Patras) Thu, 2019-09-05 09:303150EUR / 3750EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!