Power BI Training Courses

Power BI Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης PowerBI υπό την καθοδήγηση των τοπικών εκπαιδευτών επιδεικνύουν μέσω της διαλογικής συζήτησης και της πρακτικής άσκησης πώς να χρησιμοποιήσουν το Power BI για να αποκτήσουν πληροφορίες από τα δεδομένα με οπτικό τρόπο. Η κατάρτιση Power BI είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. Τα μαθήματα κατάρτισης Power BI καλύπτουν τον τρόπο δημιουργίας συναρπαστικών dashboards, την πρόσβαση σε δεδομένα από πολλές πηγές και την ανάπτυξη οπτικοποιήσεων σε συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Microsoft Power BI Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
7 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at data analysts who wish to learn techniques for preparing data in Excel, then visualizing it in Power BI.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the principles of data analysis, objectives of data analysis, and approaches for data analysis.
- Use DAX formulas in Power BI for complex calculations.
- Create and use visualizations and charts for particular analysis cases.
- Import with Power View to move from Excel based Power BI to independent Power BI.
14 hours
Power BI is a business analytics service created by Microsoft.
21 hours
In this instructor-led, live training in Ελλάδα (onsite or remote), participants will learn how to use Microsoft Power BI to analyze and visualize data using a series of sample data sets.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create visually compelling dashboards that provide valuable insights into data.
- Obtain and integrate data from multiple data sources.
- Build and share visualizations with team members.
- Adjust data with Power BI Desktop.
28 hours
In this instructor-led, live training in Ελλάδα, participants will learn how to use Power BI to develop custom software solutions for the Power BI and Azure platforms.

By the end of this training, participants will be able to:

- Configure real-time dashboards.
- Create custom visualizations.
- Integrate rich analytics into existing applications.
- Embed interactive reports and visuals into existing applications.
- Access data from within an application.
- Master Power BI Portal, Desktop, Embedded and Rest API.
- Integrate R Scripts into Power BI Desktop.
14 hours
About the Course:

Microsoft Power BI transforms your company data into rich visuals that facilitate new ways of thinking about and organizing your data, so that you can focus on what is important to achieving your goals. This course covers both Power BI on Line and Power BI desktop.

Audience:

This course is intended for Business Managers, Report Developers, Analysts, Project Managers and Team Leads.

At Course Completion

Upon completing this course, students will have a basic understanding of the topics below, as well as an ability to utilize and implement the concepts learned.

- Power BI
- Power BI Desktop
- Working with CSV, TXT, and Excel Worksheets
- Connecting to Databases
- Merging, Grouping, Summarizing, and Calculating Data
- Reporting
- Power BI Online
14 hours
Learn how to Get & Transform Data to Prepare Interactive Dashboards

Power BI is one of the most popular Data Visualization tool, and a Business Intelligence Tool. Power BI is a collection of data connectors, apps, and software services, which are used to get data from different source, transforms data, and produce beautiful reports.

Power BI also allows you to publish them for your organization so that you can access them using mobiles, tablets etc. In this Power BI Tutorial, we will show you the step by step approach to connect with multiple data sources, data transformations, and creating reports like charts, tables, matrix, maps, etc
7 hours
Microsoft Power BI is a free Software as a Service (SaaS) suite for analyzing data and sharing insights. Power BI dashboards provide a 360-degree view of the most important metrics in one place, updated in real time, and available on all of their devices.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at business managers, business analysts, data analysts, report developers, and team leads who wish to design a perfect Power BI dashboard.

By the end of this training, participants will be able to:

- Design beautiful and efficient dashboards following the critical rules.
- Choose the right charts based on the kind of data for display.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
35 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at technical persons who wish to gain a practical understanding of available cloud solutions, the data analysis processes needed to work with data in the cloud, and the hands-on practice to apply tools such as Power BI to analyze data.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Power BI.
- Evaluate the various data solutions offered by cloud providers such as Azure.
- Gain an understanding of the different structures, modeling approaches, and data warehouse designs used to store, manage and access Big Data.
- Apply tools and techniques to clean data in preparation for analysis.
- Build reporting and analytics solutions based on on-premise as well as cloud data.
- Integrate data analytics solutions with a data warehouse.
- Mitigate data security risks and ensure data privacy.
21 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at business analysts, data analysts, and developers who wish to use the advanced features and tools in Power BI to perform complex data analysis and create interactive visual reports.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Power BI and the necessary components.
- Understand and explore the advanced features, components, and tools in Power BI.
- Get valuable insights on advanced data analysis and strategy.
- Apply advanced data modeling techniques.
- Learn how to implement advanced formulas and calculations using DAX.
- Know the tips and tricks on data handling, visualization, and presentation.
- Make reports and dashboards interactive to enable collaboration within Power BI.
- Learn and explore embedded analytics in Power BI.

Last Updated:

Upcoming Microsoft Power BI Courses

Online Microsoft Power BI courses, Weekend Microsoft Power BI courses, Evening Power BI training, Power BI boot camp, Power BI instructor-led, Weekend Power BI training, Evening Microsoft Power BI courses, MS Power BI coaching, MS Power BI instructor, Microsoft Power BI trainer, MS Power BI training courses, Microsoft Power BI classes, Microsoft Power BI on-site, MS Power BI private courses, Microsoft Power BI one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions