BPMN Training Courses

BPMN Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης BPMN (Business Process Model and Notation) που καθοδηγούνται από τοπικούς εκπαιδευτές, καθοδηγούνται από εκπαιδευτές, καταδεικνύουν μέσω συζήτησης και πρακτικής πρακτικής πώς να κατανοούν, να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν το λογισμικό και τις πρακτικές του BPMN μέσα σε έναν οργανισμό. Το NobleProg συμμετέχει στο πρόγραμμα πιστοποίησης OMG BPMN (OCEB 2). Η εκπαίδευση BPMN διατίθεται ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

BPMN Course Outlines

CodeNameDurationOverview
bpmandprocesscontrolBPM and Process Control28 hoursAudience:

Managers who want to make decisions related to BPM, Business Consultants, Business Analysts, Business Process Engineers, System Analysts, Anyone who is involved in analysing and planning Business Processes.
bpmncompComprehensive BPMN 2 - From Analysis to Execution35 hoursAudience

This course prepares participants to execute business processes with BPMN. It covers graphical representation as well as commonly used attributes of the BPMN 2 elements.

Technology

This course is not platform specific, only elements and attributes covered by OMG specification are covered. By default, it uses jBPM, but any other tool can be used as long as the tool supports BPMN 2.0.

Class format

Participants will follow an example use cases followed by hands-on exercises, so they can execute their process.
bpmndmnBPMN and DMN28 hoursBPMN (Business Process Model and Notation) and DMN (Decision Model and Notation) are two OMG (Object Management Group) standards for process modeling and decision making. This training provides an introduction to these standards and how they should be used.
bonitabpmBonita BPM for Designers7 hoursBonita BPM is an open-source business process management and workflow suite made up of three major components: Bonita Studio, Bonita BPM Engine and Bonita Portal. Bonita is often used in projects that require complex workflows such as Supply Chain Management, e-Government, Human Resources, and Contract management.

Audience

- Managers, business analysts and process designers who wish to design, validate and simulate a process with Bonita BPM.

Format of the course

- Emphasis is on hands-on practice.
- Concepts will be taught through samples, exercises and hands-on development.
processminingProcess Mining21 hoursProcess mining, or Automated Business Process Discovery (ABPD), is a technique that applies algorithms to event logs for the purpose of analyzing business processes. Process mining goes beyond data storage and data analysis; it bridges data with processes and provides insights into the trends and patterns that affect process efficiency.

Format of the course
The course starts with an overview of the most commonly used techniques for process mining. We discuss the various process discovery algorithms and tools used for discovering and modeling processes based on raw event data. Real-life case studies are examined and data sets are analyzed using the ProM open-source framework.

Audience
Data science professionals
Anyone interested in understanding and applying process modeling and data mining
bpmndmncmmnBPMN, DMN, and CMNN - OMG standards for process improvement28 hoursBusiness Process Model and Notation (BPMN), Decision Model and Notation (DMN) and Case Management Model and Notation (CMMN) are three Object Management Group (OMG) standards for processes, decisions, and case modelling. This course provides an introduction to all of them and informs when should we use which.
ubpmbpmn2Understanding Business Process Modeling with BPMN 2.014 hoursThis training course aims at helping business analysts to learn to model efficiently their business processes using BPMN as well as resources that are handled by their activities. Being conducted by an agile enterprise framework, business analysts learn during this course how to use appropriate BPMN notations and business extensions of UML in order to deal with their "business requirements" and coherently drive underlying design level activities.
bpmn2Business Process Modelling in BPMN 2.021 hoursThis course has been created for anyone responsible for modelling processes in BPMN 2.0.

It focuses on practical aspects of all BPMN 2.0 specification as well as implementations of common patterns.

It is a series of short lectures followed by exercises: the delegates will have a problem described in English, and will have to create a proper diagram for each problem. After that, the diagrams will be discussed and assessed by the group and the trainer.

This course focuses on understand the BPMN diagrams but also covers basic part of the execution part of BPMN.
bpmBusiness Process Management35 hoursIt is a course that positions itself in the midst of administration and Information Technology, incorporating tools and techniques for designing, implementing, controlling and analyzing Operational Business Processes - This usually involves individuals, organizations and software applications.
This course contains practical assignments, participants will be introduced to topics during theory classes and these will be accompanied by practical exercises.

What will you learn?
1. The Basics of BPM
2. BPM Implementation Strategies
3. Process modeling, analysis and design
4. Governance and business strategies
5. Modeling a process with BPMN
6. Business rules
bpmn2funwsBPMN 2.0 Fundamentals and Workshop14 hoursAudience:

Delegates who have an interest in Process Modelling will benefit from attending this business process modeling notation training course including:

- Business and Process Analysts
- Process Designers and Implementers
- Project and Programme Managers
- Anyone involved with business change and transformation.
bpmnumlBusiness Process Modeling using BPMN and UML14 hoursObjective:

This training course aims at helping business analysts to learn to model efficiently their business processes using BPMN as well as resources that are handled by their activities. Being conducted by an agile enterprise framework, business analysts learn during this course how to use appropriate BPMN notations and business extensions of UML in order to deal with their "business requirements" and coherently drive underlying design level activities.
activitidevActiviti for Process Developers28 hoursThis course is created for people who will be responsible for executing process with Activity.
manbppmManaging Business Processes with ProcessMaker14 hoursProcessMaker is an Open Source BPM software application. It is a light weight, fully web based tool written in PHP, which can compete with expensive enterprise solutions.

This course presents you with how to implement process management using ProcessMaker, focusing on how to create a process definition, define roles, groups and users, and start a process from an external application.
bpmnaBPMN for Analysts14 hoursThe course aims at teaching the practical knowledge and learning BPMN modeling skills at the Intermediate and Advanced levels.

The ideal participant is a business analyst training, meaning the person discovering, identifying, gathering and analyzing user requirements to the system. - The advanced computer application developers and system architects interested in the prospect of creating business processes, system and custom drivers.

The course does not address issues Executable BPMN level.

Training is conducted in much the dominant technique in the form of a computer (~ 90%), during which the one hand, we translate real business situations for BPD, on the other hand ready to interpret diagrams assessing their practical utility.

The course is very intensive practical course in the strict sense, the training did not deal with in any way, theoretical considerations of BPMN.
bpaumlbpmnBusiness Process Analysis with UML and BPMN14 hoursCourse Audience:

Managers who want to understand BPMN diagrams, Business Consultants, Business Analysts, Business Process Engineers, System Analysts and anyone who is involved in analyzing and planning Business Processes using standardized, unified modelling notation.

Course Goals:

- Produce high-quality process diagrams
- Model in the BPMN process notation
- Capture as-is process information
- Implement optimized process flows for people-intensive processes
- Simplify complex process definitions and break them into more manageable pieces
bpmnbuBPMN for Business Users14 hoursThe course aims at teaching the practical knowledge of BPMN modeling and learning basic skills.

The ideal student is a person who analyzes and documents the processes as a model, which is a business user IT system or business analyst collaborating with business people within a certain organizational function.

The training is conducted by a moderated discussion (40%) and computer workshop (60%). Part of the laboratory is to translate business situations described BPMN diagram

The course is a very intensive practical course in the strict sense, the training does not deal with in any way, the theoretical considerations of BPMN.
bpmn2baBPMN 2.0 for Business Analysts21 hoursThis course has been created for business analysts who want to use BPMN 2.0 extensively in their projects.

It focuses on practical aspects of all BPMN 2.0 specification as well as implementations of common patterns.

It is a series of short lectures followed by exercises: the delegates will have a problem described in English, and will have to create a proper diagram for each problem. After that, the diagrams will be discussed and assessed by the group and the trainer.

This course doesn't cover execution part of BPMN, it focuses on analysis and process design aspects of BPMN 2.0.
soabpmnEnabling SOA with BPM and BPMN14 hoursAlthough SOA is not specific to BPM software, there are a number of natural synergies between BPM and SOA. Perhaps most obvious of these is the separation of business process management as an independent function, allowing processes to be designed independently of any single application and leveraged as shared business logic.
oceb2t300OCEB Certified Expert in BPM - Technical Advanced Exam Preparation7 hoursThis course prepares you to OMG Certified Expert in BPM (OCEB) Technical Advanced Exam.

http://www.omg.org/oceb/coveragemap-tech-inter.htm
oceb2t200OCEB Certified Expert in BPM - Technical Intermediate Exam Preparation14 hoursThis course prepares you to OMG Certified Expert in BPM (OCEB) Technical Intermediate Exam.

http://www.omg.org/oceb/coveragemap-tech-inter.htm
ocebb300OCEB 2 Certified Expert in BPM - Business Advanced Exam Preparation14 hoursThis course prepares you for the OCEB 2 Business Advanced exam
oceb2b200OCEB2 OMG Certified Expert in BPM - Business Intermediate Exam Preparation21 hoursThis course prepares you for the OMG Certified Expert in BPM 2 (OCEB v2) Business Intermediate Exam
oceb2f100OCEB2 OMG Certified Expert in BPM - Fundamental Exam Preparation28 hoursOCEB2 Content Developer

NobleProg has official OMG OCEB 2 Content Developer status, which means that our course outlines and training materials were developed by the same experts who prepared questions for OCEB 2 exams.

This course prepares you for the OMG Certified Expert in BPM (OCEB v2) Fundamental Examination.

After this course you can practise using our testing engine on over 200 sample questions.
jbpmpdjBPM for Process Designers28 hoursThis course has been created for managers, business analysts, process designers, developers and subject matter experts who want to be able to design, validate and simulate a process with jBPM. It also includes writing unit tests for the processes.

The course usually uses the newest stable version of community jBPM project. Previous versions of jBPM also may be used (approval before booking required)

Upcoming BPMN Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Business Process Analysis with UML and BPMN - Πάτρα (Patras) Wed, 2019-03-20 09:303500EUR / 4100EUR
Business Process Analysis with UML and BPMN - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Wed, 2019-04-03 09:303500EUR / 4100EUR
Business Process Analysis with UML and BPMN - Αθήνα (Athens), AcropolisTue, 2019-04-09 09:303500EUR / 4100EUR
Business Process Analysis with UML and BPMN - Nicosia, Jacovides TowerMon, 2019-04-15 09:303500EUR / 4100EUR
Business Process Analysis with UML and BPMN - Πάτρα (Patras) Thu, 2019-05-09 09:303500EUR / 4100EUR
Weekend BPMN courses, Evening BPMN training, BPMN boot camp, BPMN instructor-led, Weekend BPMN training, Evening BPMN courses, BPMN coaching, BPMN instructor, BPMN trainer, BPMN training courses, BPMN classes, BPMN on-site, BPMN private courses, BPMN one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Deep Learning for Finance (with R)Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-18 09:306300EUR / 7300EUR
Introduction to Embedded ComputersΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-25 09:303150EUR / 3750EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR
Introduction to Ansible AutomationΘεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-06-10 09:301350EUR / 1750EUR
Introduction to R with Time Series AnalysisΑθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-07-31 09:304725EUR / 5525EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!