BPMN Training Courses

BPMN Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης BPMN (Business Process Model and Notation) που καθοδηγούνται από τοπικούς εκπαιδευτές, καθοδηγούνται από εκπαιδευτές, καταδεικνύουν μέσω συζήτησης και πρακτικής πρακτικής πώς να κατανοούν, να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν το λογισμικό και τις πρακτικές του BPMN μέσα σε έναν οργανισμό. Το NobleProg συμμετέχει στο πρόγραμμα πιστοποίησης OMG BPMN (OCEB 2). Η εκπαίδευση BPMN διατίθεται ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

BPMN (Business Process Model and Notation) Subcategories

BPMN Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Overview
This course has been created for business analysts who want to use BPMN 2.0 extensively in their projects.

It focuses on practical aspects of all BPMN 2.0 specification as well as implementations of common patterns.

It is a series of short lectures followed by exercises: the delegates will have a problem described in English, and will have to create a proper diagram for each problem. After that, the diagrams will be discussed and assessed by the group and the trainer.

This course doesn't cover execution part of BPMN, it focuses on analysis and process design aspects of BPMN 2.0.
35 hours
Overview
It is a course that positions itself in the midst of administration and Information Technology, incorporating tools and techniques for designing, implementing, controlling and analyzing Operational Business Processes - This usually involves individuals, organizations and software applications.
This course contains practical assignments, participants will be introduced to topics during theory classes and these will be accompanied by practical exercises.

What will you learn?
1. The Basics of BPM
2. BPM Implementation Strategies
3. Process modeling, analysis and design
4. Governance and business strategies
5. Modeling a process with BPMN
6. Business rules
14 hours
Overview
Objective:

This training course aims at helping business analysts to learn to model efficiently their business processes using BPMN as well as resources that are handled by their activities. Being conducted by an agile enterprise framework, business analysts learn during this course how to use appropriate BPMN notations and business extensions of UML in order to deal with their "business requirements" and coherently drive underlying design level activities.
14 hours
Overview
Audience:

Delegates who have an interest in Process Modelling will benefit from attending this business process modeling notation training course including:

- Business and Process Analysts
- Process Designers and Implementers
- Project and Programme Managers
- Anyone involved with business change and transformation.
21 hours
Overview
This course has been created for anyone responsible for modelling processes in BPMN 2.0.

It focuses on practical aspects of all BPMN 2.0 specification as well as implementations of common patterns.

It is a series of short lectures followed by exercises: the delegates will have a problem described in English, and will have to create a proper diagram for each problem. After that, the diagrams will be discussed and assessed by the group and the trainer.

This course focuses on understand the BPMN diagrams but also covers basic part of the execution part of BPMN.
28 hours
Overview
Business Process Model and Notation (BPMN), Decision Model and Notation (DMN) and Case Management Model and Notation (CMMN) are three Object Management Group (OMG) standards for processes, decisions, and case modelling. This course provides an introduction to all of them and informs when should we use which.
28 hours
Overview
BPMN (Business Process Model and Notation) and DMN (Decision Model and Notation) are two OMG (Object Management Group) standards for process modeling and decision making. This training provides an introduction to these standards and how they should be used.
28 hours
Overview
Audience:

Managers who want to make decisions related to BPM, Business Consultants, Business Analysts, Business Process Engineers, System Analysts, Anyone who is involved in analysing and planning Business Processes.
21 hours
Overview
This course has been created for people who want to use BPMN 2.0 extensively in their projects.It focuses on practical aspects of all BPMN 2.0 specification as well as implementations of common patterns.

This course doesn't cover execution part of BPMN, it focuses on analysis and process design aspects of BPMN 2.0.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice using Camunda Modeler.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.
7 hours
Overview
Bonita BPM is an open-source business process management and workflow suite made up of three major components: Bonita Studio, Bonita BPM Engine and Bonita Portal. Bonita is often used in projects that require complex workflows such as Supply Chain Management, e-Government, Human Resources, and Contract management.

Format of the Course

- Emphasis is on hands-on practice.
- Concepts will be taught through samples, exercises and hands-on development.
28 hours
Overview
This course is created for people who will be responsible for executing process with Activity.
14 hours
Overview
ProcessMaker is an Open Source BPM software application. It is a light weight, fully web based tool written in PHP, which can compete with expensive enterprise solutions.

This course presents you with how to implement process management using ProcessMaker, focusing on how to create a process definition, define roles, groups and users, and start a process from an external application.
35 hours
Overview
Audience

This course prepares participants to execute business processes with BPMN. It covers graphical representation as well as commonly used attributes of the BPMN 2 elements.

Technology

This course is not platform specific, only elements and attributes covered by OMG specification are covered. By default, it uses jBPM, but any other tool can be used as long as the tool supports BPMN 2.0.

Class format

Participants will follow an example use cases followed by hands-on exercises, so they can execute their process.
14 hours
Overview
This training course aims at helping business analysts to learn to model efficiently their business processes using BPMN as well as resources that are handled by their activities. Being conducted by an agile enterprise framework, business analysts learn during this course how to use appropriate BPMN notations and business extensions of UML in order to deal with their "business requirements" and coherently drive underlying design level activities.
21 hours
Overview
Process mining, or Automated Business Process Discovery (ABPD), is a technique that applies algorithms to event logs for the purpose of analyzing business processes. Process mining goes beyond data storage and data analysis; it bridges data with processes and provides insights into the trends and patterns that affect process efficiency.

Format of the Course

- The course starts with an overview of the most commonly used techniques for process mining. We discuss the various process discovery algorithms and tools used for discovering and modeling processes based on raw event data. Real-life case studies are examined and data sets are analyzed using the ProM open-source framework.
28 hours
Overview
This course has been created for managers, business analysts, process designers, developers and subject matter experts who want to be able to design, validate and simulate a process with jBPM. It also includes writing unit tests for the processes.

The course usually uses the newest stable version of community jBPM project. Previous versions of jBPM also may be used (approval before booking required)
14 hours
Overview
Course Audience:

Managers who want to understand BPMN diagrams, Business Consultants, Business Analysts, Business Process Engineers, System Analysts and anyone who is involved in analyzing and planning Business Processes using standardized, unified modelling notation.

Course Goals:

- Produce high-quality process diagrams
- Model in the BPMN process notation
- Capture as-is process information
- Implement optimized process flows for people-intensive processes
- Simplify complex process definitions and break them into more manageable pieces
14 hours
Overview
Although SOA is not specific to BPM software, there are a number of natural synergies between BPM and SOA. Perhaps most obvious of these is the separation of business process management as an independent function, allowing processes to be designed independently of any single application and leveraged as shared business logic.
14 hours
Overview
The course aims at teaching the practical knowledge of BPMN modeling and learning basic skills.

The ideal student is a person who analyzes and documents the processes as a model, which is a business user IT system or business analyst collaborating with business people within a certain organizational function.

The training is conducted by a moderated discussion (40%) and computer workshop (60%). Part of the laboratory is to translate business situations described BPMN diagram

The course is a very intensive practical course in the strict sense, the training does not deal with in any way, the theoretical considerations of BPMN.
14 hours
Overview
The course aims at teaching the practical knowledge and learning BPMN modeling skills at the Intermediate and Advanced levels.

The ideal participant is a business analyst training, meaning the person discovering, identifying, gathering and analyzing user requirements to the system. - The advanced computer application developers and system architects interested in the prospect of creating business processes, system and custom drivers.

The course does not address issues Executable BPMN level.

Training is conducted in much the dominant technique in the form of a computer (~ 90%), during which the one hand, we translate real business situations for BPD, on the other hand ready to interpret diagrams assessing their practical utility.

The course is very intensive practical course in the strict sense, the training did not deal with in any way, theoretical considerations of BPMN.
14 hours
Overview
This course prepares you for the OCEB 2 Business Advanced exam
14 hours
Overview
This course prepares you to OMG Certified Expert in BPM (OCEB) Technical Intermediate Exam.

http://www.omg.org/oceb/coveragemap-tech-inter.htm
7 hours
Overview
This course prepares you to OMG Certified Expert in BPM (OCEB) Technical Advanced Exam.

http://www.omg.org/oceb/coveragemap-tech-inter.htm

Upcoming BPMN (Business Process Model and Notation) Courses

Online BPMN (Business Process Model and Notation) courses, Weekend BPMN courses, Evening Business Process Model and Notation (BPMN) training, Business Process Model and Notation (BPMN) boot camp, Business Process Model and Notation instructor-led, Weekend BPMN (Business Process Model and Notation) training, Evening BPMN (Business Process Model and Notation) courses, Business Process Model and Notation coaching, BPMN (Business Process Model and Notation) instructor, BPMN trainer, Business Process Model and Notation (BPMN) training courses, BPMN classes, BPMN (Business Process Model and Notation) on-site, Business Process Model and Notation private courses, BPMN (Business Process Model and Notation) one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions