Tableau Training Courses

Tableau Training Courses

Τα τοπικά εκπαιδευτικά μαθήματα Tableau, καθοδηγούμενα από δάσκαλο, επιδεικνύουν μέσω της διαδραστικής συζήτησης και της πρακτικής άσκησης πώς να χρησιμοποιήσετε το Tableau για να δημιουργήσετε πίνακες ελέγχου, φύλλα εργασίας και άλλες οπτικοποιήσεις για να αποκτήσετε σαφέστερη εικόνα των δεδομένων. Η κατάρτιση Tableau είναι διαθέσιμη ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Tableau Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
14 hours
Overview
This is a Tableau user beginners course; it is intended for anyone who is looking to work with data and is designed to help you use the main functions in Tableau.

During the course you will be able to:

- Connect to your data.
- Edit and save a data source.
- Understand Tableau terminology.
- Use the Tableau interface / paradigm to effectively create powerful visualizations.
- Create basic calculations including basic arithmetic calculations, custom aggregations and ratios, date math, and quick table calculations.
- Represent your data using the following visualization types:

- Cross tabs
- Geographic maps
- Heat maps
- Tree maps
- Pie charts and bar charts
- Dual axis and combined charts with different mark types
- Highlight Tables
- Scatter Plots

- Build dashboards to share visualizations.
14 hours
Overview
Tableau helps people see and understand data.
21 hours
Overview
Tableau is a business intelligence and data visualization software. Tableau offers a wide array of developer tools and APIs for integration, customization, automation, and extension of Tableau features for organization-specific needs.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to extend the capabilities of Tableau to fit the specific needs of their organization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Tableau (Desktop, Server, Online.)
- Understand the fundamentals of developing with Tableau.
- Create and publish data visualizations and interactions with Tableau.
- Use Tableau's developer tools and APIs to customize and extend the capabilities of Tableau for their organization.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
Tableau is a business intelligence and data visualization tool. Python is a widely used programming language which provides support for a wide variety of statistical and machine learning techniques. Tableau's data visualization power and Python's machine learning capabilities, when combined, help developers rapidly build advanced data analytics applications for various business use cases.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to combine Tableau and Python to carry out advanced analytics. Integration of Tableau and Python will be done via the TabPy API.

By the end of this training, participants will be able to:

- Integrate Tableau and Python using TabPy API
- Use the integration of Tableau and Python to analyze complex business scenarios with few lines of Python code

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Tableau helps people see and understand data.
14 hours
Overview
Tableau helps people see and understand data.
14 hours
Overview
ταμπλό βοηθά τους ανθρώπους να δουν και να κατανοήσουν τα δεδομένα.

Upcoming Tableau Courses

Weekend Tableau courses, Evening Tableau training, Tableau boot camp, Tableau instructor-led, Weekend Tableau training, Evening Tableau courses, Tableau coaching, Tableau instructor, Tableau trainer, Tableau training courses, Tableau classes, Tableau on-site, Tableau private courses, Tableau one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!