Finance Training Courses

Finance Training Courses

Τοπικά, καθοδηγούμενα από δάσκαλο ζωντανά Οικονομικά μαθήματα κατάρτισης αποδεικνύουν μέσω διαδραστικών συζητήσεων και μελετών περιπτώσεων τα θεμελιώδη στοιχεία της Οικονομίας και Λογιστικής Η χρηματοοικονομική κατάρτιση είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη στο Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Finance Course Outlines

CodeNameDurationOverview
pricestratA Practical Guide to Successful Pricing Strategies7 hoursWhy should you attend?

We live and work in an increasingly global market which offers opportunities at every turn which we need to take. However, with those opportunities come increased competition and most of the complexities remain in place. Knowing the best ways to find and select the most suitable and competitive price for your product or services is crucial to the success and growth of any business. The knowledge, techniques and strategies that you gain during our training will enable you to increase profitability and effectiveness of your business.

Turning theory into practice:

The purpose behind this 1-day training course is to simplify and explain the successful strategies of pricing. You’ll leave our event more confident and more positive to continue and expand your business. We will provide you with the strategies and the best practice examples to improve and expand your knowledge about pricing and to make your plans and targets come true.

Who should attend?

This course is designed for sales managers, marketing managers, product managers, account managers, pricing analysts & managing directors. This course is also vital for executives who are new to pricing or who have limited experience of the subject.
rintrofinanceIntroduction to R for Finance21 hoursR is a popular programming language in the financial industry. It is used in financial applications ranging from core trading programs to risk management systems.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of R programming as they walk through coding in R using financial examples.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the basics of R programming
- Use R to manipulate their data to perform basic financial operations

Audience

- Programmers
- Finance professionals
- IT Professionals

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
mlbankingrMachine Learning for Banking (with R)28 hoursIn this instructor-led, live training, participants will learn how to apply machine learning techniques and tools for solving real-world problems in the banking industry. R will be used as the programming language.

Participants first learn the key principles, then put their knowledge into practice by building their own machine learning models and using them to complete a number of live projects.

Audience

- Developers
- Data scientists
- Banking professionals with a technical background

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
mlbankingpython_Machine Learning for Banking (with Python)21 hoursMachine Learning is a branch of Artificial Intelligence wherein computers have the ability to learn without being explicitly programmed. Python is a programming language famous for its clear syntax and readability. It offers an excellent collection of well-tested libraries and techniques for developing machine learning applications.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to apply machine learning techniques and tools for solving real-world problems in the banking industry.

Participants first learn the key principles, then put their knowledge into practice by building their own machine learning models and using them to complete a number of team projects.

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
exceladvreportingExcel for Advanced Financial Reporting7 hoursIn this instructor-led, live training, participants will learn how to use Excel to optimize the reporting process for financial statements.

By the end of this training, participants will be able to:

- Optimize the report creation process
- Prepare data for Pivot Tables and formula-based reports
- Import data from various data sources using Open Database Connectivity (ODBC) and Online Analytic Processing (OLAP)
- Use Tables and PivotTables to create financial reports and analyses
- Automate the processes involved in reporting
- Build validation structures into spreadsheet reports
- Master Excel shortcuts for formatting financial reports
- Implement Excel templates to improve productivity
- Reduce errors, simplify reporting processes and improve the quality of reports

Audience

- Experienced Excel user
- Accounting professionals
- Financial professionals

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- This course can be taught using different versions of excel (Excel 2007, Excel 2010, etc.). To request a specific version, please contact us to arrange.
pythonfinancePython Programming for Finance35 hoursPython is a programming language that has gained huge popularity in the financial industry. Adopted by the largest investment banks and hedge funds, it is being used to build a wide range of financial applications ranging from core trading programs to risk management systems.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Python to develop practical applications for solving a number of specific finance related problems.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of the Python programming language
- Download, install and maintain the best development tools for creating financial applications in Python
- Select and utilize the most suitable Python packages and programming techniques to organize, visualize, and analyze financial data from various sources (CSV, Excel, databases, web, etc.)
- Build applications that solve problems related to asset allocation, risk analysis, investment performance and more
- Troubleshoot, integrate, deploy, and optimize a Python application

Audience

- Developers
- Analysts
- Quants

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- This training aims to provide solutions for some of the principle problems faced by finance professionals. However, if you have a particular topic, tool or technique that you wish to append or elaborate further on, please please contact us to arrange.
rforfinanceR Programming for Finance28 hoursR is a popular programming language in the financial industry. It is used in financial applications ranging from core trading programs to risk management systems.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use R to develop practical applications for solving a number of specific finance related problems.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of the R programming language
- Select and utilize R packages and techniques to organize, visualize, and analyze financial data from various sources (CSV, Excel, databases, web, etc.)
- Build applications that solve problems related to asset allocation, risk analysis, investment performance and more
- Troubleshoot, integrate deploy and optimize an R application

Audience

- Developers
- Analysts
- Quants

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- This training aims to provide solutions for some of the principle problems faced by finance professionals. However, if you have a particular topic, tool or technique that you wish to append or elaborate further on, please please contact us to arrange.
mlfinancepythonMachine Learning for Finance (with Python)21 hoursMachine learning is a branch of Artificial Intelligence wherein computers have the ability to learn without being explicitly programmed. Python is a programming language famous for its clear syntax and readability. It offers an excellent collection of well-tested libraries and techniques for developing machine learning applications.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to apply machine learning techniques and tools for solving real-world problems in the finance industry.

Participants first learn the key principles, then put their knowledge into practice by building their own machine learning models and using them to complete a number of team projects.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamental concepts in machine learning
- Learn the applications and uses of machine learning in finance
- Develop their own algorithmic trading strategy using machine learning with Python

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
rfintradingFinancial Trading with R21 hoursR is a popular programming language in the financial industry. It is used in financial applications ranging from core trading programs to risk management systems.

In this instructor-led, live training, participants will learn the basics of financial trading as they step through building and implementing basic trading strategies and actions in R using quantstrat.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamental concepts in trading
- Create and implement their first trading strategy using R
- Analyze the performance of their strategy using R

Audience

- Programmers
- Finance professionals
- IT Professionals

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
chaincoreChain Core: Issue Financial Assets on Permissioned Blockchain Infrastructure7 hoursChain Core is an open-source platform written in Go that allows finance companies to operate a Blockchain network or connect to other networks for the purpose of transferring financial assets over the Blockchain.

In this instructor-led, live training, participants will learn the core principles behind Blockchain and the distributed ledger as they build a prototype Blockchain network using Chain Core Developer Edition.

By the end of this training, participants will be able to:

- Operate and participate in a permissioned blockchain network
- Understand Chain Core's key concepts, including its cryptographically-secured multi-asset shared ledger
- Issue digital assets directly to custodians, who can then transfer them to each other in real time with no transactional intermediary
- Issue digital assets that represent units of value such as currencies, bonds, securities, IOUs, or loyalty points
- Is Chain's high-level language, Ivy, and Ivy Playground, to express contracts that protect value on a blockchain.

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
intermediaterforfinanceIntermediate R for Finance21 hoursR is a popular programming language in the financial industry. It is used in financial applications ranging from core trading programs to risk management systems.

In this instructor-led, live training, participants will learn advanced programming concepts in R as they walk through coding in R using financial examples.

By the end of this training, participants will be able to:

- Implement advanced R programming techniques
- Use R to manipulate their data to perform more advanced financial operations

Audience

- Programmers
- Finance professionals
- IT Professionals

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
mlfinancerMachine Learning for Finance (with R)28 hoursMachine learning is a branch of Artificial Intelligence wherein computers have the ability to learn without being explicitly programmed. R is a popular programming language in the financial industry. It is used in financial applications ranging from core trading programs to risk management systems.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to apply machine learning techniques and tools for solving real-world problems in the finance industry. R will be used as the programming language.

Participants first learn the key principles, then put their knowledge into practice by building their own machine learning models and using them to complete a number of team projects.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamental concepts in machine learning
- Learn the applications and uses of machine learning in finance
- Develop their own algorithmic trading strategy using machine learning with R

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
dlfinancewithrDeep Learning for Finance (with R)28 hoursMachine learning is a branch of Artificial Intelligence wherein computers have the ability to learn without being explicitly programmed. Deep learning is a subfield of machine learning which uses methods based on learning data representations and structures such as neural networks. R is a popular programming language in the financial industry. It is used in financial applications ranging from core trading programs to risk management systems.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to implement deep learning models for finance using R as they step through the creation of a deep learning stock price prediction model.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamental concepts of deep learning
- Learn the applications and uses of deep learning in finance
- Use R to create deep learning models for finance
- Build their own deep learning stock price prediction model using R

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
dlforbankingwithpythonDeep Learning for Banking (with Python)28 hoursMachine learning is a branch of Artificial Intelligence wherein computers have the ability to learn without being explicitly programmed. Deep learning is a subfield of machine learning which uses methods based on learning data representations and structures such as neural networks. Python is a high-level programming language famous for its clear syntax and code readability.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to implement deep learning models for banking using Python as they step through the creation of a deep learning credit risk model.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamental concepts of deep learning
- Learn the applications and uses of deep learning in banking
- Use Python, Keras, and TensorFlow to create deep learning models for banking
- Build their own deep learning credit risk model using Python

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
dlforbankingwithrDeep Learning for Banking (with R)28 hoursMachine learning is a branch of Artificial Intelligence wherein computers have the ability to learn without being explicitly programmed. Deep learning is a subfield of machine learning which uses methods based on learning data representations and structures such as neural networks. R is a popular programming language in the financial industry. It is used in financial applications ranging from core trading programs to risk management systems.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to implement deep learning models for banking using R as they step through the creation of a deep learning credit risk model.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamental concepts of deep learning
- Learn the applications and uses of deep learning in banking
- Use R to create deep learning models for banking
- Build their own deep learning credit risk model using R

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
dlforfinancewithpythonDeep Learning for Finance (with Python)28 hoursMachine learning is a branch of Artificial Intelligence wherein computers have the ability to learn without being explicitly programmed. Deep learning is a subfield of machine learning which uses methods based on learning data representations and structures such as neural networks. Python is a high-level programming language famous for its clear syntax and code readability.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to implement deep learning models for finance using Python as they step through the creation of a deep learning stock price prediction model.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamental concepts of deep learning
- Learn the applications and uses of deep learning in finance
- Use Python, Keras, and TensorFlow to create deep learning models for finance
- Build their own deep learning stock price prediction model using Python

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
finmarketstradingFinancial Markets and Trading14 hoursIn this instructor-led, live training, participants will learn the key features of financial markets and how trading takes place in these markets. We start with an overview of financial markets and terminologies, trading lingo, and conventions used to describe their activites. Then we look at the why and how of investing in various types of financial instruments. Some of the specific topics include trading strategies, risk management and real-world case studies to examine the persons, institutions and strategies behind the investments in the financial markets.

Audience

- Business managers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, and hands-on exercises
gnucashGnuCash for Business Accounting7 hoursGnuCash is an open-source, double-entry financial accounting application.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use GnuCash to manage business accounting and finance projects and tasks.

By the end of this training, participants will be able to:

- Manage financial and accounting tasks including invoicing, billing, payments, VAT, reporting, etc.
- Track bank accounts, stocks, income, and expenses
- Track multiple accounts in a multiple-department business
- Use GnuCash to manage multi-currency business accounts

Audience

- Accountants
- Bookkeepers
- Business owners

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
kdbplusandqkdb+ and q: Analyze Time Series Data21 hourskdb+ is an in-memory, column-oriented database and q is its built-in, interpreted vector-based language. In kdb+, tables are columns of vectors and q is used to perform operations on the table data as if it was a list. kdb+ and q are commonly used in high frequency trading and are popular with the major financial institutions, including Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, JP Morgan, etc.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to create a time series data application using kdb+ and q.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the difference between a row-oriented database and a column-oriented database
- Select data, write scripts and create functions to carry out advanced analytics
- Analyze time series data such as stock and commodity exchange data
- Use kdb+'s in-memory capabilities to store, analyze, process and retrieve large data sets at high speed
- Think of functions and data at a higher level than the standard function(arguments) approach common in non-vector languages
- Explore other time-sensitive applications for kdb+, including energy trading, telecommunications, sensor data, log data, and machine and network usage monitoring

Audience

- Developers
- Database engineers
- Data scientists
- Data analysts

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
amlctfAnti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)14 hoursAudience

All Senior Management who need a working knowledge of AML / CTF and their prevention – and an awareness of the other relevant and current Financial Crime issues;

Format of the course

A combination of:

- Facilitated Discussions
- Slide Presentations
- Case Studies
- Examples

Course Objectives

By the end of this course, delegates will be able to:

- Explain how AML and CTF might be prevented
- Understand the major facets of AML and CTF as they apply to their companies and the national and international efforts being made to combat them
- Define the ways in which a company and its staff should protect themselves against the risks of Money Laundering and Terrorist Financing
- Detail how a company might become a target for Money Laundering and Terrorist Financing: and explain which “red flags” might help them to identify, prevent and report any (suspicious or actual) criminal activity
- Understand some of the other “hot spots” in Financial Crime
finmrktsFinancial Markets14 hoursThis introductory course will provide participants with a first class and detailed working knowledge of the key financial markets, their purpose, function, main activities and their regulation. It is intended to be part refresher, part educational and part challenging so that all delegates will derive the maximum benefit from it. Feedback and discussion will be actively encouraged throughout the sessions which are intended to be interactive not just reactive and factual.

The primary function is to ensure that by completion, all course delegates will be much better equipped to deal with clients and their ongoing needs and to put into context the services and markets in which they are trading and participating.
mancompriskCompliance and the Management of Compliance Risk21 hoursAudiance

All staff who need a working knowledge of Compliance and the Management of Risk

Format of the course

A combination of:

- Facilitated Discussions
- Slide Presentations
- Case Studies
- Examples

Course Objectives

By the end of this course, delegates will be able to:

- Understand the major facets of Compliance and the national and international efforts being made to manage the risk related to it
- Define the ways in which a company and its staff might set up a Compliance Risk Management Framework
- Detail the roles of Compliance Officer and Money Laundering Reporting Officer and how they should be integrated into a business
- Understand some other “hot spots” in Financial Crime – especially as they relate to International Business, Offshore Centres and High-Net-Worth Clients
compmlroThe Compliance and MLRO Refresher Programme7 hoursThe Compliance and MLRO Refresher Programme examines the key risk management issues and topics that are of vital importance in today’s highly-regulated environment. As well as being targeted at Compliance Officers, MLROs, MLCOs and other risk management professionals it is also aimed at members of senior management and board members keen to know more about what to expect from the risk control functions within their organisations. The Programme is lectured by subject-matter-expert from the UK.

The key learning objective of the Programme is to equip attendees with sufficient knowledge to assess objectively the adequacy of their organisation’s existing risk management controls and practices and to make appropriate enhancements.
corpgovCorporate Governance7 hoursAudience

All staff needing a working knowledge of Corporate Governance for their organisation

Format of the course

A highly-interactive combination of:

- Facilitated Discussions
- Slide Presentations
- Examples
- Exercises
- Case Studies
crmclCredit Risk Management for Consumer Lending21 hoursAudience

- Newly-appointed Personal Lending Managers
- Support staff responsible for gathering and interpreting information for the lending managers
- Staff responsible for the management of bad and doubtful debts who need a working knowledge of the decision-making process which led to the lending being made

Lending to Personal Customers – Consumer Lending – demands a high-level of skill in the assessment of individual lending proposals.

In many cases it has none of the sources of financial information traditionally associated with Corporate Lending – Balance Sheets, Profit & Loss Accounts etc. – and relies more on the trust and rapport built up between the customer and the lender.

By the end of this course lenders to Personal Customers will be able to:

- Understand the process for assessing lending propositions from Personal Customers
- Utilise that process to come to a logical decision to agree to the loan or to decline it with robust reasons
- Manage and control a Personal Lending portfolio to ensure, as far as possible, that all loans are repaid in full. (Remembering that there’s no completely risk-free lending…!)
- Build rapport with customers to (try to!) ensure that all their loans are fully repaid
excelfinFinancial analysis in Excel14 hoursDuring the training, will present the issues of financial analysis using the advanced features of Excel.

This course is intended for financial analysts, accountants and all those who want to expand their skills spreadsheet with issues of financial analysis.
ibspInvestment Banking: Introduction to Structured Products21 hoursIntroduction to Structured Products

The purpose of the course is to provide delegates with an introduction to the Structured Products used in investment banking. On completion of the course all delegates will have a working knowledge of the subject and will be able answer

- What are structured products?
- Why issue them?
- How do issuers and investors benefit?
- How do you structure and price a range of derivative products?
- What are the risks and costs of producing structured financial products?
- What are embedded derivatives?
- What are exotic options?
- What are the pricing and hedging considerations?
complcn1Management of Compliance Risk in China21 hoursAudience

All staff who need a working knowledge of Compliance and the Management of Risk for companies doing business in People's Republic of China.

It can be tailored to deal with specific regional laws (e.g. company head-quartered in Germany but operating in China).

Format of the course

A combination of:

- Facilitated Discussions
- Slide Presentations
- Case Studies
- Examples

Course Objectives

By the end of this course, delegates will be able to:

- Understand the major facets of Compliance and the national and international efforts being made to manage the risk related to it
- Define the ways in which a company and its staff might set up a Compliance Risk Management Framework
- Detail the roles of Compliance Officer and Money Laundering Reporting Officer and how they should be integrated into a business
- Understand some of the other “hot spots” in Financial Crime – especially as they relate to International Business, Offshore Centres and High-Net-Worth Clients
CRSCRS: Foreign Financial Reporting and Automatic Exchange of Information14 hoursThe Common Reporting Standard (CRS) is an OECD standard which calls on international jurisdictions to obtain information from their financial institutions and automatically exchange that information with other jurisdictions on an annual basis. The Standard requires all reports to be sent electronically in a format known as CRS XML.

To resolve errors related to file preparation and incomplete or inaccurate record information, the CRS Status Message XML Schema was created to check for file and record errors in the CRS XML Schema file.

In this training, participants will learn

- the basic structure of the CRS XML Schema and CRS Status Message XML Schema
- steps for processing these files
- steps for converting Excel files to XML schema files
- steps for filing with their respective jurisdiction

Audience

- Financial institution managers
- Regulatory compliance managers and consultants
- Tax administrators
- IT support engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
intrcgovIntegrated Risk & Corporate Governance35 hoursOverview

Across the globe regulators are increasingly linking the amount of risk taken by a bank to the amount of capital it is required to hold and banks and financial services are increasingly being managed on risk-based management practices. The banks, their products, the regulations and the global market are becoming increasingly complex, driving ever greater challenges in effective risk management. A key lesson of the banking crisis of the last five years is that risks are highly integrated and to manage them efficiently banks have to understand these interactions.

Key features include:

- the explanation of the current risk-based regulations
- detailed review of the major risks faced by banks
- industry best practices for adopting an enterprise approach to integrating risk management across an entire organisation
- using governance techniques to build a group wide culture to ensure everyone takes an active role in managing risks in line with the banks strategic objectives
- what challenges could be faced by risk managers in the future.

The course will make extensive use of case studies designed to explore, examine and reinforce the concepts and ideas covered over the five days. Historical events at banks will be used throughout the course to highlight how they have failed to manage their risks and actions that could have been taken to prevent loss.

Objectives

The objective of this course is to help bank management deliver an appropriate integrated strategy for managing the complex and changing risks and regulations in today’s international banking environment. Specifically this course aims to give senior level management an understanding of:

- major risk within the financial industry and the major international risk regulations
- how to manage a bank’s assets and liabilities whilst maximising return
- the interaction between risk types and how banks use an integrated approach for their management
- corporate governance and the best practice approaches to managing the diverse interests of the stakeholders
- how to develop a culture of risk governance as a tool for minimising unnecessary risk taking

Who should attend this seminar

This course is intended those who are new to integrated risk management, senior management responsible strategic risk management, or those who wish to further their understanding of enterprise risk management. It will be of use to:

- Board level bank management
- Senior managers
- Senior risk managers and analysts
- Senior directors and risk managers responsible for strategic risk management
- Internal auditors
- Regulatory and compliance personnel
- Treasury professionals
- Asset and liability managers and analysts
- Regulators and supervisory professionals
- Suppliers and consultants to banks and the risk management industry
- Corporate governance and risk governance managers.

Upcoming Finance Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
The Compliance and MLRO Refresher Programme - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Fri, 2019-04-05 09:301750EUR / 2150EUR
The Compliance and MLRO Refresher Programme - Αθήνα (Athens), AcropolisTue, 2019-04-09 09:301750EUR / 2150EUR
The Compliance and MLRO Refresher Programme - Πάτρα (Patras) Tue, 2019-04-09 09:301750EUR / 2150EUR
The Compliance and MLRO Refresher Programme - Nicosia, Jacovides TowerFri, 2019-04-26 09:301750EUR / 2150EUR
The Compliance and MLRO Refresher Programme - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Fri, 2019-05-24 09:301750EUR / 2150EUR
Weekend Finance courses, Evening Finance training, Finance boot camp, Finance instructor-led, Weekend Finance training, Evening Finance courses, Finance coaching, Finance instructor, Finance trainer, Finance training courses, Finance classes, Finance on-site, Finance private courses, Finance one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Introduction to Embedded ComputersΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-25 09:303150EUR / 3750EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR
Introduction to Ansible AutomationΘεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-06-10 09:301350EUR / 1750EUR
Introduction to R with Time Series AnalysisΑθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-07-31 09:304725EUR / 5525EUR
AI Awareness for TelecomΠάτρα (Patras) Thu, 2019-09-05 09:303150EUR / 3750EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!