Data Visualization Training Courses

Data Visualization Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά εκπαιδευτικά μαθήματα Οπτικοποίησης Δεδομένων από εκπαιδευτές επιδεικνύουν μέσω συζήτησης και πρακτικής εξάσκησης τις δεξιότητες, τις στρατηγικές, τα εργαλεία και τις προσεγγίσεις για την οπτικοποίηση και την αναφορά δεδομένων για διαφορετικά είδη κοινού. Οι περιπτωσιολογικές μελέτες αναλύονται επίσης και συζητούνται για να παραδειγματιστεί ο τρόπος με τον οποίο οι λύσεις οπτικοποίησης δεδομένων εφαρμόζονται στον πραγματικό κόσμο για να αντλήσουν νόημα από δεδομένα και να απαντήσουν σε κρίσιμες ερωτήσεις. Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις των πελατών στο Ελλάδα ή στα εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Data Visualization Subcategories

Data Visualization Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at intermediate-level data analysts who wish to learn and utilize the advanced features and components of Grafana for data visualization and analysis. By the end of this training, participants will be able to:
 • Gain an in-depth understanding of advanced Grafana concepts and components.
 • Leverage template variables and dynamic dashboards for enhanced data visualization.
 • Use Grafana Query Language for complex queries.
 • Learn best practices for scaling Grafana, optimizing performance, and ensuring high availability.
35 hours
Participants who complete this training will gain a practical, real-world understanding of Data Science and its related technologies, methodologies and tools. Participants will have the opportunity to put this knowledge into practice through hands-on exercises. Group interaction and instructor feedback make up an important component of the class. The course starts with an introduction to elemental concepts of Data Science, then progresses into the tools and methodologies used in Data Science. Audience
 • Developers
 • Technical analysts
 • IT consultants
Format of the Course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Note
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
In this instructor-led, live training in Ελλάδα, participants will learn three different approaches for accessing, analyzing and visualizing data. We start with an introduction to RDMS databases; the focus will be on accessing and querying an Oracle database using the SQL language. Then we look at strategies for accessing an RDMS database programmatically using the Python language. Finally, we look at how to visualize and present data graphically using TIBCO Spotfire.  Format of the Course
Interactive lecture and discussion.
Lots of exercises and practice.
Hands-on implementation in a live-lab environment.
14 hours
Embedding Projector is an open-source web application for visualizing the data used to train machine learning systems. Created by Google, it is part of TensorFlow. This instructor-led, live training introduces the concepts behind Embedding Projector and walks participants through the setup of a demo project. By the end of this training, participants will be able to:
 • Explore how data is being interpreted by machine learning models
 • Navigate through 3D and 2D views of data to understand how a machine learning algorithm interprets it
 • Understand the concepts behind Embeddings and their role in representing mathematical vectors for images, words and numerals.
 • Explore the properties of a specific embedding to understand the behavior of a model
 • Apply Embedding Project to real-world use cases such building a song recommendation system for music lovers
Audience
 • Developers
 • Data scientists
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 hours
Αυτό το μάθημα προορίζεται για μηχανικούς και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων που εργάζονται στην εξόρυξη δεδομένων και την ανακάλυψη γνώσεων. Θα μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε αποτελεσματικά οικόπεδα και τρόπους για να παρουσιάσετε και να εκπροσωπήσετε τα δεδομένα σας με τρόπο που θα προσελκύσει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και θα τους βοηθήσει να καταλάβουν τις κρυφές πληροφορίες.
28 hours
Αυτό το μάθημα απευθύνεται σε μηχανικούς, υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και σε αναλυτές δεδομένων και θα σας οδηγήσει στη δημιουργία πολύ αποτελεσματικών οικοπέδων χρησιμοποιώντας το R studio που απευθύνεται στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και θα τους βοηθήσει να ανακαλύψουν κρυφές πληροφορίες και να λάβουν τις σωστές αποφάσεις
21 hours
Apache Druid είναι ένα ανοικτού πηγαίου κώδικα, κατανεμημένο σε στήλη, κατανεμημένο κατάστημα δεδομένων που είναι γραμμένο σε Java . Σχεδιάστηκε έτσι ώστε να απορροφάει γρήγορα μεγάλες ποσότητες δεδομένων συμβάντων και να εκτελεί ερωτήματα OLAP χαμηλής καθυστέρησης σε αυτά τα δεδομένα. Το Druid χρησιμοποιείται συνήθως στις εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυΐας για την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και ιστορικών δεδομένων. Είναι επίσης κατάλληλο για την τροφοδοσία γρήγορων, διαδραστικών, αναλυτικών πινάκων ελέγχου για τελικούς χρήστες. Το Druid χρησιμοποιείται από εταιρείες όπως το Alibaba, το Airbnb, η Cisco , το eBay, το Netflix, το Paypal και το Yahoo. Σε αυτήν την καθοδηγούμενη από εκπαιδευτή, ζωντανή πορεία, εξετάζουμε ορισμένους από τους περιορισμούς των λύσεων αποθήκης δεδομένων και συζητούμε πώς ο Druid μπορεί να επαινέσει αυτές τις τεχνολογίες για να σχηματίσει μια ευέλικτη και κλιμακούμενη στοίβα αναλυτικών ροών. Περνάμε πολλά παραδείγματα, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εφαρμόσουν και να δοκιμάσουν λύσεις Druid με βάση το εργαστήριο.
  Μορφή του μαθήματος
  • Διάλεξη μέρους, συζήτηση μέρος, βαριά πρακτική πρακτική, περιστασιακές δοκιμές για να μετρήσετε την κατανόηση
  21 hours
  Course is dedicated for those who would like to know an alternative program to the commercial MATLAB package. The three-day training provides comprehensive information on moving around the environment and performing the OCTAVE package for data analysis and engineering calculations. The training recipients are beginners but also those who know the program and would like to systematize their knowledge and improve their skills. Knowledge of other programming languages is not required, but it will greatly facilitate the learners' acquisition of knowledge. The course will show you how to use the program in many practical examples.
  14 hours
  This instructor-led, live training introduces the concepts behind interactive data analytics and walks participants through the deployment and usage of Zeppelin in a single-user or multi-user environment. By the end of this training, participants will be able to:
  • Install and configure Zeppelin
  • Develop, organize, execute and share data in a browser-based interface
  • Visualize results without referring to the command line or cluster details
  • Execute and collaborate on long workflows
  • Work with any of a number of plug-in language/data-processing-backends, such as Scala (with Apache Spark), Python (with Apache Spark), Spark SQL, JDBC, Markdown and Shell.
  • Integrate Zeppelin with Spark, Flink and Map Reduce
  • Secure multi-user instances of Zeppelin with Apache Shiro
  21 hours
  In this instructor-led, live training in Ελλάδα, participants will learn the skills, strategies, tools and approaches for visualizing and reporting data for different audiences. Case studies are also analyzed and discussed to exemplify how data visualization solutions are being applied in the real world to derive meaning out of data and answer crucial questions. By the end of this training, participants will be able to:
  • Write reports with captivating titles, subtitles, and annotations using the most suitable highlighting, alignment, and color schemes for readability and user friendliness.
  • Design charts that fit the audience's information needs and interests.
  • Choose the best chart types for a given dataset (beyond pie charts and bar charts.)
  • Identify and analyze the most valuable and relevant data quickly and efficiently.
  • Select the best file formats to include in reports (graphs, infographics, references, GIFs, etc.)
  • Create effective layouts for displaying time series data, part-to-whole relationships, geographic patterns, and nested data.
  • Use effective color-coding to display qualitative and text-based data such as sentiment analysis, timelines, calendars, and diagrams.
  • Apply the most suitable tools for the job (Excel, R, Tableau, mapping programs, etc.)
  • Prepare datasets for visualization.
  7 hours
  The Tidyverse is a collection of versatile R packages for cleaning, processing, modeling, and visualizing data. Some of the packages included are: ggplot2, dplyr, tidyr, readr, purrr, and tibble. In this instructor-led, live training, participants will learn how to manipulate and visualize data using the tools included in the Tidyverse. By the end of this training, participants will be able to:
  • Perform data analysis and create appealing visualizations
  • Draw useful conclusions from various datasets of sample data
  • Filter, sort and summarize data to answer exploratory questions
  • Turn processed data into informative line plots, bar plots, histograms
  • Import and filter data from diverse data sources, including Excel, CSV, and SPSS files
  Audience
  • Beginners to the R language
  • Beginners to data analysis and data visualization
  Format of the course
  • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
  21 hours
  In this instructor-led, live training in Ελλάδα (onsite or remote), participants will learn how to use Microsoft Power BI to analyze and visualize data using a series of sample data sets. By the end of this training, participants will be able to:
  • Create visually compelling dashboards that provide valuable insights into data.
  • Obtain and integrate data from multiple data sources.
  • Build and share visualizations with team members.
  • Adjust data with Power BI Desktop.
  7 hours
  D3.js (ή το D3 για έγγραφα που D3.js σε δεδομένα) είναι μια βιβλιοθήκη Java Script που χρησιμοποιεί SVG , HTML 5 και CSS για την παραγωγή δυναμικών, διαδραστικών απεικονίσεων δεδομένων σε προγράμματα περιήγησης ιστού. Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ζωντανή προπόνηση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να δημιουργούν οπτικοποιήσεις που βασίζονται σε δεδομένα που βασίζονται στο διαδίκτυο και που εκτελούνται σε πολλαπλές συσκευές με απόκριση. Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:
  • Χρησιμοποιήστε το D3 για να δημιουργήσετε διαδραστικά γραφικά, πίνακες πληροφοριών, ενημερωτικά και χάρτες.
  • Έλεγχος HTML με jQuery επιλογές.
  • Μετασχηματίστε το DOM επιλέγοντας στοιχεία και συνδέοντας τα δεδομένα.
  • Εξαγωγή SVG για χρήση σε έντυπες εκδόσεις.
  Μορφή του μαθήματος
  • Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική άσκηση
  7 hours
  Highcharts is an open-source JavaScript library for creating interactive graphical charts on the Web. It is commonly used to represent data in a more user-readable and interactive fashion. In this instructor-led, live training, participants will learn how to create high-quality data visualizations for web applications using Highcharts. By the end of this training, participants will be able to:
  • Set up interactive charts on the Web using only HTML and JavaScript
  • Represent large datasets in visually interesting and interactive ways
  • Export charts to JPEG, PNG, SVG, or PDF
  • Integrate Highcharts with jQuery Mobile for cross-platform compatibility
  Audience
  • Developers
  Format of the course
  • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
  14 hours
  Tableau είναι ένα εργαλείο επιχειρηματικής ευφυΐας και απεικόνισης δεδομένων. Python είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη γλώσσα προγραμματισμού που παρέχει υποστήριξη για μια ευρεία ποικιλία τεχνικών στατιστικής και μηχανικής μάθησης. Η δύναμη απεικόνισης των δεδομένων του Tableau και οι δυνατότητες μηχανικής μάθησης της Python , όταν συνδυάζονται, βοηθούν τους προγραμματιστές να αναπτύσσουν γρήγορα προηγμένες εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων για διάφορες περιπτώσεις επιχειρηματικής χρήσης. Σε αυτόν τον οδηγό, με τη ζωντανή προπόνηση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να συνδυάσουν το Tableau και το Python για τη διεξαγωγή προηγμένων αναλύσεων. Η ενσωμάτωση του Tableau και του Python θα γίνει μέσω του API TabPy. Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:
  • Ενσωματώστε το Tableau και το Python χρησιμοποιώντας το API TabPy
  • Χρησιμοποιήστε την ενσωμάτωση του Tableau και της Python για να αναλύσετε περίπλοκα επιχειρηματικά σενάρια με λίγες γραμμές κώδικα Python
  Κοινό
  • Προγραμματιστές
  • Οι επιστήμονες των δεδομένων
  Μορφή του μαθήματος
  • Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική άσκηση
  14 hours
  eCharts is a free JavaScript library used for interactive charting and data visualization. In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamental functionalities of ECharts as they step through the process of creating and configuring charts using ECharts. By the end of this training, participants will be able to:
  • Understand the fundamentals of ECharts
  • Explore and utilize the various features and configuration options in ECharts
  • Build their own simple, interactive, and responsive charts with ECharts
  Audience
  • Developers
  Format of the course
  • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
  7 hours
  Σκοπός του μαθήματος είναι να δοθεί στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να αποκτήσουν γνώση των θεμελιωδών στοιχείων του R και πώς να εργαστούν με τα δεδομένα.
  14 hours
  In this instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite), participants will learn how to start developing with QlikView. By the end of this training, participants will be able to:
  • Install and configure QlikView.
  • Transform data from various sources through QlikView scripting.
  • Build data models with QlikView.
  7 hours
  In this instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite), participants will learn how to use QlikView to support decision making in their organization. By the end of this training, participants will be able to:
  • Install and configure QlikView.
  • Analyze and display data using QliKView.
  • Use data discoveries from QlikView to support decision making.
  14 hours
  Σχετικά με το μάθημα: Η Microsoft μετατρέπει τα δεδομένα της εταιρείας σας σε πλούσιες εικόνες που διευκολύνουν νέους τρόπους σκέψης και οργάνωσης των δεδομένων σας, ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε σε αυτό που είναι σημαντικό για την επίτευξη των στόχων σας. Αυτό το μάθημα καλύπτει και Power BI σε γραμμή και Power BI στο γραφείο. Το κοινό: Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για Business διαχειριστές, αναλυτές αναφορών, αναλυτές, διαχειριστές έργων και ηγέτες ομάδων. Στην ολοκλήρωση του μαθήματος Μετά την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι μαθητές θα έχουν μια βασική κατανόηση των παρακάτω θεμάτων, καθώς και την ικανότητα να χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν τις έννοιες που έχουν μάθει.
   [ 3 ] Power BI Ετικέτες Desktop Εργασία με CSV, TXT και Excel Εργασίες Σύνδεση με Databases Συγκέντρωση, συγκέντρωση, σύνοψη και υπολογισμός δεδομένων Αναφορά Power BI Στο Διαδίκτυο
  14 hours
  Μάθετε πώς να λαμβάνετε & μετασχηματίζετε δεδομένα για την προετοιμασία διαδραστικών πινάκων ελέγχου Power BI είναι ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία Data Visualization και ένα εργαλείο Business Intelligence . Power BI είναι μια συλλογή από συνδέσεις δεδομένων, εφαρμογές και υπηρεσίες λογισμικού, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να λαμβάνουν δεδομένα από διαφορετικές πηγές, μετασχηματίζουν δεδομένα και παράγουν όμορφες αναφορές. Power BI σας επιτρέπει επίσης να τα δημοσιεύσετε για την επιχείρησή σας, ώστε να έχετε πρόσβαση σε αυτά χρησιμοποιώντας κινητά τηλέφωνα, tablet κ.λπ. Σε αυτό το Power BI Tutorial, θα σας δείξουμε την προσέγγιση βήμα προς βήμα για τη σύνδεση με πολλαπλές πηγές δεδομένων, μετασχηματισμούς δεδομένων και δημιουργία αναφορές όπως διαγράμματα, πίνακες, πίνακες, χάρτες κ.λπ.
  14 hours
  Tableau helps people see and understand data.
  7 hours
  Το Microsoft Power BI είναι μια δωρεάν εφαρμογή λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS) για την ανάλυση δεδομένων και την ανταλλαγή πληροφοριών. Power BI πίνακες ελέγχου Power BI παρέχουν μια προβολή 360 μοιρών των σημαντικότερων μετρήσεων σε ένα μέρος, ενημερωμένες σε πραγματικό χρόνο και διαθέσιμες σε όλες τις συσκευές τους. Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε διευθυντές επιχειρήσεων, επιχειρηματικούς αναλυτές, αναλυτές δεδομένων, προγραμματιστές αναφορών και οδηγούς ομάδας που επιθυμούν να σχεδιάσουν ένα τέλειο ταμπλό Power BI . Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:
  • Σχεδιάστε όμορφα και αποτελεσματικά dashboards σύμφωνα με τους κρίσιμους κανόνες.
  • Επιλέξτε τα σωστά διαγράμματα ανάλογα με το είδος των δεδομένων για εμφάνιση.
  Μορφή του μαθήματος
  • Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
  • Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
  • Χειροκίνητη υλοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον.
  Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  • Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
  14 hours
  Το Qlik Sense είναι ένα λογισμικό ανάλυσης δεδομένων με βάση το cloud για την ανάλυση και την προβολή δεδομένων. Με το Qlik Sense, οι χρήστες θα είναι σε θέση να αποκτήσουν εντυπωσιακές γνώσεις συνδέοντας με διαφορετικές πηγές δεδομένων και δημιουργώντας προηγμένες προβολές. Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (online ή on-site) απευθύνεται σε αναλυτές δεδομένων και web developers που επιθυμούν να αναπτύξουν συλλογικά μοντέλα στο Qlik Sense. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
   Εφαρμόστε Qlik Sense στην επιστήμη των δεδομένων. Χρησιμοποιήστε και πλοηγήστε την διεπαφή Qlik Sense. Δημιουργήστε μια λογοτεχνική εργατική δύναμη δεδομένων με αλληλεπίδραση AI. Δημιουργήστε μια επιχείρηση με βάση τα δεδομένα με το Qlik Sense.
  Η μορφή του μαθήματος
   Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
  Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
   Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.
  14 hours
  QlikView είναι μια πλατφόρμα που παρέχει οργανισμούς αυτο-υπηρεσία επιχειρηματική νοημοσύνη. Οι καθαρές, απλές και απλές διεπαφές επιτρέπουν στους χρήστες να αναλύουν εύκολα τα δεδομένα και να χρησιμοποιούν τις ανακαλύψεις δεδομένων για να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων. Σε αυτή την εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να αρχίσουν να αναπτύσσονται με QlikView. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
   Εγκατάσταση και διαμόρφωση QlikView Μετατροπή δεδομένων από διάφορες πηγές μέσω QlikView σενάριο Δημιουργία μοντέλων δεδομένων με QlikView
  Η μορφή του μαθήματος
   Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
  Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
   Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.
  14 hours
  QlikView είναι μια πλατφόρμα που παρέχει οργανισμούς αυτο-υπηρεσία επιχειρηματική νοημοσύνη. Οι καθαρές, απλές και απλές διεπαφές επιτρέπουν στους χρήστες να αναλύουν εύκολα τα δεδομένα και να χρησιμοποιούν τις ανακαλύψεις δεδομένων για να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων. Σε αυτή την εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να αρχίσουν να αναπτύσσονται με QlikView. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
   Εγκατάσταση και διαμόρφωση QlikView Μετατροπή δεδομένων από διάφορες πηγές μέσω QlikView σενάριο Δημιουργία μοντέλων δεδομένων με QlikView
  Η μορφή της πορείας
   Μερικές διαλέξεις, μερικές συζητήσεις, ασκήσεις και σκληρές πρακτικές
  Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
   Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.
  14 hours
  Η οπτικοποίηση δεδομένων είναι η πρακτική της μετατροπής δεδομένων σε γραφικές και οπτικές αντιπροσωπείες για την ανάλυση μοτίβων ή τάσεων. Αυτό το μάθημα επικεντρώνεται στη δημιουργία προβολών δεδομένων χρησιμοποιώντας Python και την απόκτηση πρακτικών γνώσεων για κοινές περιπτώσεις χρήσης. Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (online ή online) απευθύνεται σε αναλυτές δεδομένων και επιστήμονες δεδομένων που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν Python για να δημιουργήσουν διαδραστικές προβολές δεδομένων απευθείας από τον κώδικα. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
   Δημιουργήστε το απαραίτητο περιβάλλον ανάπτυξης για να ξεκινήσετε τη δημιουργία προβολών δεδομένων με Python. Κατανοήστε τις βασικές έννοιες της προβολής δεδομένων, τις περιπτώσεις χρήσης και τα εργαλεία. Εξερευνήστε τις διάφορες βιβλιοθήκες (Matplotlib, Seaborn, Bokeh, και Folium) διαθέσιμες στο Python. Μάθετε πώς να δημιουργήσετε γραμμές, στατιστικά γραφικά, γεωδιαστημικά και άλλες πολύπλοκες προβολές δεδομένων με Python. Γνωρίστε τις βέλτιστες πρακτικές και τεχνικές για την παρουσίαση και ερμηνεία δεδομένων.
  Η μορφή του μαθήματος
   Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
  Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
   Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.
  21 hours
  Αυτό είναι ένα μάθημα αφιερωμένο σε όλους τους επαγγελματίες που εργάζονται στον μη κερδοσκοπικό τομέα. Ο στόχος είναι να μάθετε πώς να επικοινωνείτε τα δεδομένα με ένα ευρύτερο κοινό χρησιμοποιώντας το Tableau Public.Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για τον εκπαιδευόμενο που δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το Tableau στο παρελθόν ή που μπορεί να χρειαστεί ανανέωση. Θα σας καθοδηγήσει στα βήματα που είναι απαραίτητα για να δημιουργήσετε την πρώτη σας οπτικοποίηση από την αρχή. Θα μάθετε επίσης πώς να εφαρμόζετε βασικές αρχές σχεδιασμού στις Tableau οπτικοποιήσεις σας. Μέχρι το τέλος του μαθήματος, θα μπορείτε να δημιουργήσετε και να μοιραστείτε τις γνώσεις σας με το ευρύτερο κοινό.Ορόσημα του μαθήματος:
   Διαμορφώστε το Tableau δημόσιο προφίλ σας. Συνδεθείτε και εργαστείτε με τα δεδομένα σας. Χρησιμοποιήστε τη διεπαφή Tableau. Δημιουργήστε μια διορατική απεικόνιση. Μοιραστείτε τη δουλειά σας με ένα ευρύτερο κοινό.
  Μορφή Μαθήματος:
   Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και εξάσκηση. Πρακτική εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.
  14 hours
  Αυτό το μάθημα σας διδάσκει για την ανθρώπινη αντίληψη και πώς να την αξιοποιήσετε για να παρέχετε τις καλύτερες γνώσεις. Θα εξοικειωθείτε με τη θεωρία του σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των νόμων Gestalt, των προκαταρκτικών χαρακτηριστικών και της συμπερίληψης. Θα κατανοήσετε επίσης τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ διερευνητικής και επεξηγηματικής ανάλυσης. Θα ανακαλύψετε τη χρήση των διαγραμμάτων και θα μάθετε πώς να επιλέξετε το καταλληλότερο. Στο τέλος του μαθήματος, θα ξέρετε πώς να εφαρμόσετε τις αρχές σχεδίασης είναι οπτικοποιήσεις που δημιουργούνται με χρήση λογισμικού Tableau.Ορόσημα του μαθήματος:
   Μάθετε για την ανθρώπινη αντίληψη. Εξοικειωθείτε με τη θεωρία του σχεδιασμού. Κατανοήστε διαφορετικούς τύπους διαγραμμάτων. Καθορίστε τον στόχο της οπτικοποίησης δεδομένων. Εξετάστε και βελτιώστε μια αναποτελεσματική απεικόνιση.
  Μορφή Μαθήματος:
   Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και εξάσκηση. Πρακτική εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.
  28 hours
  Αυτό είναι ένα συναρπαστικό μάθημα 4 ημερών για Tableau αρχάριους. Κατά τη διάρκεια αυτού του μαθήματος, θα εξοικειωθείτε με όλες τις δυνατότητες Tableau και θα μάθετε πώς να δημιουργείτε και να μοιράζεστε οπτικοποίηση δεδομένων με άλλους. Το μάθημα θα σας καθοδηγήσει σε όλα τα βήματα, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης με δεδομένα, της δημιουργίας υπολογισμών, της επιλογής γραφήματος, της κατασκευής του πίνακα ελέγχου και της δημοσίευσης της εργασίας σας.Το μάθημα χωρίζεται σε διαλέξεις αφιερωμένες σε κάθε θέμα, ακολουθούμενες από πρακτικές ασκήσεις. Το μάθημα θα ολοκληρωθεί με 30 λεπτά τεστ και 60 λεπτά ανάθεση έργου.Ορόσημα του μαθήματος:
   Εξοικειωθείτε με τη διεπαφή Tableau. Συνδεθείτε και εργαστείτε με τα δεδομένα σας. Χρησιμοποιήστε τις δυνατότητες Tableau. Δημιουργήστε μια διορατική απεικόνιση. Μοιραστείτε τη δουλειά σας με ένα ευρύτερο κοινό.
  Μορφή Μαθήματος:
   Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και εξάσκηση. Πρακτική εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου. Τεστ γνώσεων και πρακτική εργασία στο τέλος του μαθήματος

  Last Updated:

  Online Data Visualization courses, Weekend Data Visualization courses, Evening Data Visualization training, Data Visualization boot camp, Data Visualization instructor-led, Weekend Data Visualization training, Evening Data Visualization courses, Data Visualization coaching, Data Visualization instructor, Data Visualization trainer, Data Visualization training courses, Data Visualization classes, Data Visualization on-site, Data Visualization private courses, Data Visualization one on one training

  Course Discounts

  No course discounts for now.

  Course Discounts Newsletter

  We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
  You can always change your preferences or unsubscribe completely.

  Some of our clients

  is growing fast!

  We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

  As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

  • delivering training and consultancy Worldwide
  • preparing training materials
  • creating new courses outlines
  • delivering consultancy
  • quality management

  At the moment we are focusing on the following areas:

  • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
  • SOA, BPM, BPMN
  • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
  • R, Python
  • Mobile Development (iOS, Android)
  • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
  • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

  To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

  Apply now!

  This site in other countries/regions