Robotics Training Courses

Robotics Training Courses

Τοπικά, εκπαιδευμένα ζωντανά εκπαιδευτικά μαθήματα ρομποτικής επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής τα θεμελιώδη στοιχεία και τις προηγμένες έννοιες της ρομποτικής.

Η εκπαίδευση ρομποτικής είναι διαθέσιμη ως «επιτόπια επαγγελματική εκπαίδευση» ή «απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση». Η ζωντανή εκπαίδευση στο χώρο του ξενοδοχείου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά σε χώρους πελατών στο Ελλάδα ή σε κέντρα εταιρικής εκπαίδευσης στο Ελλάδα. Η απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

Ευγενεια--ο τοπικός πάροχος εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Robotics Subcategories

Robotics Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
14 hours
Overview
ArduPilot is an open source, unmanned vehicle Autopilot Software Suite for controlling drones.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at developers and technical persons who wish to design and develop an unmanned drone.

By the end of this training, participants will be able to:

- Setup a suitable development environment.
- Select and apply the right tools for programming a drone.
- Understand and configure the firmware, middleware and API stack.
- Test and debug their code using drone simulation software.

Format of the course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- This training is based on the open source autopilot software: ArduPilot.
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
The Azure Bot Service combines the power of the Microsoft Bot Framework and Azure functions to enable rapid development of intelligent bots.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to easily create an intelligent bot using Microsoft Azure

By the end of this training, participants will be able to:

- Learn the fundamentals of intelligent bots
- Learn how to create intelligent bots using cloud applications
- Understand how to use the Microsoft Bot Framework, the Bot Builder SDK, and the Azure Bot Service
- Understand how to design bots using bot patterns
- Develop their first intelligent bot using Microsoft Azure

Audience

- Developers
- Hobbyists
- Engineers
- IT Professionals

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 hours
Overview
In this instructor-led, live training, participants will learn how to build a robot using Arduino hardware and the Arduino (C/C++) language.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build and operate a robotic system that includes both software and hardware components
- Understand the key concepts used in robotic technologies
- Assemble motors, sensors and microcontrollers into a working robot
- Design the mechanical structure of a robot

Audience

- Developers
- Engineers
- Hobbyists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- Hardware kits will be specified by the instructor before the training, but will roughly contain the following components:

- Arduino board
- Motor controller
- Distance sensor
- Bluetooth slave
- Prototyping board and cables
- USB cable
- Vehicle kit

- Participants will need to purchase their own hardware.
- If you wish to customize this training, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
A bot or chatbot is like a computer assistant that is used to automate user interactions on various messaging platforms and get things done faster without the need for users to speak to another human.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to get started in developing a bot as they step through the creation of sample chatbots using bot development tools and frameworks.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the different uses and applications of bots
- Understand the complete process in developing bots
- Explore the different tools and platforms used in building bots
- Build a sample chatbot for Facebook Messenger
- Build a sample chatbot using Microsoft Bot Framework

Audience

- Developers interested in creating their own bot

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
This course introduces machine learning methods in robotics applications.

It is a broad overview of existing methods, motivations and main ideas in the context of pattern recognition.

After a short theoretical background, participants will perform simple exercise using open source (usually R) or any other popular software.
14 hours
Overview
This classroom based training session will explore Robotics and Robotic Process Automation (RPA). Delegates will undertake computer based examples and case study solving exercises.
21 hours
Overview
ROS stands for Robot Operating System. It is an open source framework that is used to aid in the development of advanced robots.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to start using ROS for their robotics projects through the use of robotics visualization and simulation tools.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the basics of ROS.
- Learn how to create a basic robotics project using ROS.
- Learn how to use different tools for robotics including simulation and visualization tools.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
ROS-Industrial (ROS-I) is an open-source project that builds on ROS. It extends the capabilities of ROS to manufacturing automation and robotics.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to start developing with ROS-Industrial.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure ROS-Industrial
- Implement motion and path planning on ROS-I using tools such as MoveIt! and Descartes
- Create simple ROS-I applications
- Build, test, deploy, and troubleshoot a new robot with ROS-I

Audience

- Programmers
- Developers
- Engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
84 hours
Overview
A Smart Robot is an Artificial Intelligence (AI) system that can learn from its environment and its experience and build on its capabilities based on that knowledge. Smart Robots can collaborate with humans, working along-side them and learning from their behavior. Furthermore, they have the capacity for not only manual labor, but cognitive tasks as well. In addition to physical robots, Smart Robots can also be purely software based, residing in a computer as a software application with no moving parts or physical interaction with the world.

In this instructor-led, live training, participants will learn the different technologies, frameworks and techniques for programming different types of mechanical Smart Robots, then apply this knowledge to complete their own Smart Robot projects.

The course is divided into 4 sections, each consisting of three days of lectures, discussions, and hands-on robot development in a live lab environment. Each section will conclude with a practical hands-on project to allow participants to practice and demonstrate their acquired knowledge.

The target hardware for this course will be simulated in 3D through simulation software. The ROS (Robot Operating System) open-source framework, C++ and Python will be used for programming the robots.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the key concepts used in robotic technologies
- Understand and manage the interaction between software and hardware in a robotic system
- Understand and implement the software components that underpin Smart Robots
- Build and operate a simulated mechanical Smart Robot that can see, sense, process, grasp, navigate, and interact with humans through voice
- Extend a Smart Robot's ability to perform complex tasks through Deep Learning
- Test and troubleshoot a Smart Robot in realistic scenarios

Audience

- Developers
- Engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To customize any part of this course (programming language, robot model, etc.) please contact us to arrange.
14 hours
Overview
ευφυής αυτοματοποίηση διεργασιών, ή ΜΠΒ, αναφέρεται στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI), ρομποτική και την ενοποίηση με υπηρεσίες τρίτων κατασκευαστών για την επέκταση της ισχύος του RPA.

αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε τεχνικά πρόσωπα που επιθυμούν να δημιουργήσει ή να επεκτείνει ένα σύστημα RPA με πιο έξυπνες δυνατότητες.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων του ΜΠΒ.
- Enable ρομπότ για τη διαχείριση άλλων ρομπότ.
- Εφαρμόστε την όραση του υπολογιστή για να εντοπίσετε αντικείμενα οθόνης με ακρίβεια.
- Enable ρομπότ που μπορούν να εντοπίσουν τα γλωσσικά μοτίβα και να πραγματοποιήσουν ανάλυση συναισθήματος σε μη δομημένο περιεχόμενο.

μορφή του μαθήματος

- διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.

επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
- για να μάθετε περισσότερα σχετικά με UiPath ΜΠΒ, επισκεφθείτε: https://www.UiPath.com/rpa/intelligent-process-automation
Weekend Robotics courses, Evening Robotics training, Robotics boot camp, Robotics instructor-led, Weekend Robotics training, Evening Robotics courses, Robotics coaching, Robotics instructor, Robotics trainer, Robotics training courses, Robotics classes, Robotics on-site, Robotics private courses, Robotics one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!