Soft Skills Training Courses

Soft Skills Training Courses

Οι μαθήτριες κατάρτισης με επίκεντρο το μάθημα Soft Skills (επίσης γνωστές ως δεξιότητες των ανθρώπων, διαπροσωπικές δεξιότητες, κοινωνικές δεξιότητες και μεταβιβάσιμες δεξιότητες) καταδεικνύουν μέσω συζήτησης και ασκήσεων πώς κατανοούν τη δυναμική των ανθρώπινων σχέσεων σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον και πώς να εφαρμόζουν τεχνικές Soft Skills , συνήθειες και νοοτροπίες για τη βελτίωση των σχέσεων καθώς και των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία στην εργασία και τη ζωή. Η κατάρτιση Soft Skills είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Soft Skills Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
7 hours
Overview
A highly participative course involving individual and group discussions and skills practice to enable delegates to share ideas and develop their skill levels.

Audience

Anyone who is looking to enhance their assertiveness skills

Aim

This course aims to raise confidence and increase the delegate’s ability to communicate confidently and assertively with colleagues and customers.

Objectives

By the end of the programme the participants will:

- Understand and overcome the barriers to being assertive
- Recognise behaviour traits within yourself and others and learn effective strategies for managing them
- Communicate effectively with a wide range of people to achieve a win-win situation wherever possible
- Effectively manage difficult situations.
7 hours
Overview
Κοινό

Το προσωπικό που χρειάζεται να είναι πλήρως προετοιμασμένο για να προσφέρει υψηλής ποιότητας προπονητικές συναντήσεις

- Σε μεμονωμένα μέλη του προσωπικού τους
- Στις ομάδες τους
- Σε άτομα που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις δικές τους ομάδες, αλλά που θα εκτιμούσαν την ανεξάρτητη - και μη κρίσιμη - εισήγησή τους

Μορφή του μαθήματος

Ένας συνδυασμός:

- Διευκολυνθείσες συζητήσεις
- Εκπαιδευτικές συναντήσεις των Delegate - με πλήρη ανατροφοδότηση

Μέχρι το τέλος του μαθήματος, οι εκπρόσωποι θα μπορούν:

- Καθορίστε το "Coaching" και εξηγήστε λεπτομερώς τη χρήση του Coaching για να βελτιώσετε την ατομική και την ομαδική απόδοση - ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρήση του για την κατανόηση των λόγων πίσω από (και την αποκατάσταση)
- Παράσχετε ουσιαστικές συνεδρίες προπόνησης
14 hours
Overview
Audience

Staff who need to be fully aware of the issues surrounding Communicating and Influencing:

- Their colleagues
- Their bosses
- Their internal and external customers and stakeholders

Format of the course

The course will be a highly-interactive combination of:

- Facilitated Discussions
- Slide Presentations
- Exercises and
- Case Studies

By the end of the course, delegates will be able to:

- Appreciate the need to manage their own behaviour before they can influence others’ behaviour
- Understand the strengths and weaknesses of the various communications media available
- Manage their internal and external customers and stakeholders
14 hours
Overview
Κοινό

Το προσωπικό που χρειάζεται να έχει πλήρη επίγνωση των ζητημάτων γύρω από την επικοινωνία και τον επηρεασμό:

- Οι συνάδελφοί τους
- Τα αφεντικά τους
- Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί πελάτες και οι ενδιαφερόμενοι

Μορφή του μαθήματος

Το μάθημα θα είναι ένας ιδιαίτερα διαδραστικός συνδυασμός:

- Διευκολυνθείσες συζητήσεις
- Παρουσιάσεις διαφανειών
- Ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων

Μέχρι το τέλος του μαθήματος, οι εκπρόσωποι θα μπορούν:

- Εκτιμήστε την ανάγκη να διαχειριστείτε τη συμπεριφορά τους πριν μπορέσουν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των άλλων
- Κατανοήστε τις δυνάμεις και τις αδυναμίες των διαφόρων διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας
- Διαχειριστείτε τους εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες και τους ενδιαφερόμενους
- Εξηγήστε πώς να αντιμετωπίζετε τις δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν στο γραφείο
21 hours
Overview
Κοινό

Το προσωπικό που χρειάζεται να έχει πλήρη επίγνωση των ζητημάτων γύρω από το προσωπικό και τη Management ομάδας για:

- Τους εαυτούς τους
- Οι συνεργάτες τους (ομότιμοι)
- Τα αφεντικά τους
- Τα μέλη της ομάδας τους
- Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί πελάτες και οι ενδιαφερόμενοι

Μορφή του μαθήματος

Το μάθημα θα είναι ένας ιδιαίτερα διαδραστικός συνδυασμός:

- Διευκολυνθείσες συζητήσεις
- Παρουσιάσεις διαφανειών
- Ασκήσεις και
- Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Μέχρι το τέλος του μαθήματος, οι εκπρόσωποι θα μπορούν:

- Εκτιμήστε την ανάγκη να διαχειριστείτε τη συμπεριφορά τους πριν μπορέσουν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των άλλων
- Κατανοήστε τις δυνάμεις και τις αδυναμίες των διαφόρων διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας
- Εκτιμήστε τον τρόπο διαχείρισης, κινητοποίησης και ανάπτυξης των μελών της ομάδας
- Διαχειριστείτε τους εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες και τους ενδιαφερόμενους
- Εξηγήστε πώς να αντιμετωπίζετε τις δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν στο γραφείο
7 hours
Overview
Κοινό

Διευθυντές, Team Leaders και μέλη του προσωπικού που θεωρούν ότι:

- Παρακολουθούν πάρα πολλές συναντήσεις
- Ο χρόνος τους κλέβεται από άλλους ανθρώπους
- Δεν μπορούν να φτάσουν στο τέλος της δουλειάς τους λόγω έλλειψης προγραμματισμού, πρόβλεψης ή ιεράρχησης

Μορφή του μαθήματος

Το μάθημα θα είναι ένας ιδιαίτερα διαδραστικός συνδυασμός:

- Διευκολυνθείσες συζητήσεις
- Παρουσιάσεις διαφανειών
- Ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων

Μέχρι το τέλος του μαθήματος, οι εκπρόσωποι θα μπορούν:

- Εκτιμούν την ανάγκη να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις συναντήσεις - σεβόμενη τις χρονολογικές πιέσεις εκείνων που προσκαλούν στις συναντήσεις
- Ακολουθήστε τις τυπικές διαδικασίες για την κλήση, τη διαχείριση και την προετοιμασία των αποτελεσμάτων των συναντήσεων
- Εκτιμήστε ευρύτερα ορισμένους από τους τρόπους διαχείρισης του εαυτού και του χρόνου τους πιο αποτελεσματικά: να δουλέψετε πιο έξυπνα και όχι σκληρότερα ...
21 hours
Overview
Κοινό

Το προσωπικό που χρειάζεται να είναι πλήρως προετοιμασμένο για την παρουσίαση των παρουσιάσεων:

- Στις ομάδες τους
- Σε πελάτες
- Σε άλλα ακροατήρια εσωτερικά της εταιρείας
- Σε άλλα ακροατήρια εκτός της εταιρείας

Μορφή του μαθήματος

Ένας συνδυασμός:

- Διευκολυνθείσες συζητήσεις
- Αντιπροσωπεία Παρουσιάσεις - με πλήρη ανατροφοδότηση

Μέχρι το τέλος του μαθήματος, οι εκπρόσωποι θα μπορούν:

- Προετοιμασία και δομή μιας αποτελεσματικής παρουσίασης
- Προετοιμαστείτε σωστά για αυτή την παρουσίαση
- Παρουσιάστε την παρουσίαση με σιγουριά
- Χρησιμοποιήστε τα διάφορα οπτικά βοηθήματα που ένας παρουσιαστής μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσει μια τόνωση παρουσίαση
- Αντιμετωπίστε τους διαφορετικούς τύπους ανθρώπων που θα συναντήσουν στις παρουσιάσεις τους
21 hours
Overview
Audience

Staff who need to be fully prepared to deliver high-quality training sessions

Format of the course

A combination of:

- Facilitated Discussions
- Delegate Presentations – with full feedback

By the end of the course, delegates will be able to:

- Prepare and structure an effective training session
- Prepare themselves properly for that training session
- Deliver that training session with confidence
- Use the various visual aids that a trainer might choose to employ in creating a stimulating session
- Deal with the different types of people who they will encounter in their training courses
7 hours
Overview
The Team Roles identified by Dr Meredith Belbin are used extensively in organisations worldwide. This course will guide you through the Team Roles theory to help identify ways to use your strengths to your advantage and manage your weaknesses as best you can. The course is suitable for individuals who want to learn to function better in, or improve their management of, teams. It is also ideal for existing teams, who, together, can examine ways to work more effectively in their specific environment.
21 hours
Overview
Who should attend

Individual contributors, Managers, Team leaders, whose success depends on their ability to communicate clearly, to be understood and to influence how another person performs, and create positive working relationships.

Course description

Individual and team success depends upon the ability of individuals to communicate with others, face to face, as well as virtually. Every interaction with another person determines how you are perceived and every interaction is an opportunity to develop trust and exert positive influence. Whether presenting one to one or to an audience of one thousand, conveying information to a project team or delivering a difficult message, communicating effectively is one of the most powerful skills for achieving your objectives.

This course develops your ability to focus on your outcome, tune in to your audience and develop your message for clarity and impact. Your ability to create an environment for open discussion and ongoing dialogue is crucial for communication success. The communications skills covered in this course will increase your ability to exercise choice and control for every type of conversation, influence with out authority and improve quality of relationships and productivity.
14 hours
Overview
If you want to:

- understand why some people do not respond to what you say to them,
- improve your relationship with your spouse, children, boss, co-worker, etc...
- expand the scope of their personal skills in communication with other people,
- learn how to quickly feel better, safer, quieter and just as you like,
- make other people interested in your own person and to make them to like you

this course is for you!

Communication tools that you learn are from different fields of NLP, psychology, psychotherapy, hypnotherapy. This accumulated knowledge based on the latest research and developments in these areas. Hundreds of hours of study, reading, listening and viewing materials, books and movies, and psychological consultations available in the form of a lecture with exercises.
14 hours
Overview
Goal

The training will be to review and improve the competencies needed to achieve their business objectives in terms of both individual work and teamwork, particularly through the acquisition of skills by the participants such as:

- Building an effective communication style with others
- Practical analysis of the barriers of communication and active techniques to prevent their occurrence
- Building support assembly relationships
- Effective team work
- Awareness of mutual influence in relation team-unit and unit-team
- The ability to use a variety of techniques to manage conflict
- Change their attitudes and behavior modeling constructive (eg assertive posture)

Method of work

The training is designed as an interactive, where participants share is over 80% of the time. Each session follows a similar dynamic: opening a new exercise habits (to build awareness), mini-lecture on the techniques (knowledge), practicing new tactics and techniques (skills). After the close of each session, participants receive support materials for sessions discussed.

Practical material is summed giving a mini lecture explaining the theoretical basis and fundamental psychological mechanisms which participants experience while working on the training room.
14 hours
Overview
Purpose of training:

For all striving to effectively and efficiently deal with conflict situations. Training for people who want to develop their skills in using the conflict in the work of the team who aim to develop the ability to apply strategies, methods and techniques of conflict management.

Benefits of training course:

Using the methods and techniques to solve conflict situations, effective conflict management, effective communication in conflict situations, skillful preparation of the analysis needs of the parties of the conflict and the formulation of the problem, the use of stress management skills, emotional and assertive techniques in resolving such conflicts.

Skills acquired during the training:

- communicate effectively in conflict situations
- identify sources of conflict
- analysis of the needs of the parties to the conflict and the formulation of the problem
- using the methods and techniques to solve conflicts
- to the principles of assertiveness and managing emotions in conflict resolution
- application of the principles of assertive resist tampering
- appropriate behavior in conflict
- implement these stress management, emotional

Training method:

lectures, simulations, case studies, role playing, giving feedback to participants
14 hours
Overview
Purpose of the course:

For management: team leaders, managers are beginning their career paths and high-potential employees are selected for development. Training is also a prelude to the development of individual leadership roles and human resource management.

Benefits of completion of the course:

Increase the efficiency of team management, effective decision making related to managerial functions, appropriate selection of leadership style to the team situation, business growth, strengthen conflict resolution skills, gain time management skills.

Metoda szkolenia:

short thematic lectures, individual exercises, simulations, case studies, role plays
14 hours
Overview
21 hours
Overview
Κοινό

- Το προσωπικό που χρειάζεται να έχει πλήρη επίγνωση των ζητημάτων γύρω από την επιρροή και την αποφυγή συγκρούσεων με:

- Οι συνάδελφοί τους
- Τα αφεντικά τους
- Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί πελάτες και οι ενδιαφερόμενοι

Στόχοι μαθήματος

Μέχρι το τέλος του μαθήματος, οι εκπρόσωποι θα μπορούν:

- Εκτιμήστε την ανάγκη να διαχειριστείτε τη συμπεριφορά τους πριν μπορέσουν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των άλλων
- Κατανοήστε τις δυνάμεις και τις αδυναμίες των διαφόρων διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας
- Διαχειριστείτε τους εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες και τους ενδιαφερόμενους

Μορφή

Το μάθημα θα είναι ένας ιδιαίτερα διαδραστικός συνδυασμός:

- Διευκολυνθείσες συζητήσεις
- Παρουσιάσεις διαφανειών
- Ασκήσεις και
- Οι περιπτωσιολογικές μελέτες
14 hours
Overview
This course aims to improve public speaking skills of the trainees by practical exercises supported by relevant theory.

It's designed for everyone, mostly conference speakers and team-meeting presenters.
7 hours
Overview
Αυτό το μάθημα στοχεύει να εμπνεύσει τους εκπαιδευόμενους να γίνουν ηγέτες δείχνοντας τι κάνει ή σπάει έναν ηγέτη.
7 hours
Overview
Το μάθημα αυτό στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων του PowerPoint των εκπαιδευομένων με πρακτικές ασκήσεις που υποστηρίζονται από σχετική θεωρία. Έχει σχεδιαστεί για όλους, κυρίως σχεδιαστές παρουσίασης, αλλά και για ομιλητές για συνέδρια και παρουσιάστριες ομάδας συναντήσεων.
35 hours
Overview
Communication δεξιότητες Communication έχουν αναγνωριστεί από καιρό ως ουσιαστικές για την επαγγελματική επιτυχία και πολλές καριέρες έχουν σταματήσει, παραπαίουν ή σταματούν χάρη στην έλλειψη δεξιοτήτων επικοινωνίας. Σε αντίθεση με τον αστικό μύθο, λίγοι από μας γεννιούνται με αυτή την ικανότητα, αντ 'αυτού οι περισσότεροι είτε έχουν εξασκηθεί είτε έχουν μάθει από λάθη. Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους αντιπροσώπους να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους επικοινωνίας και κατά συνέπεια την ικανότητά τους να συνεργάζονται με άλλους.

Οι δεξιότητες διαμεσολάβησης είναι διακριτικά αλλά ουσιαστικά διαφορετικές. Excel επικοινωνία του Excel είναι μια προϋπόθεση, αλλά πιο σημαντική είναι η ικανότητα να ακούτε και να λαμβάνετε υπόψη τι λέγεται. Ο ρόλος του μεσολαβητή είναι να βοηθήσει τα μέρη να επιλύσουν το πρόβλημά τους και να καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα το οποίο και τα δύο μέρη είναι ευτυχής να δεχτούν. Οι διαμεσολαβητές αποφεύγουν να παίρνουν μέρος, να κάνουν κρίσεις ή να δίνουν καθοδήγηση. Είναι απλά υπεύθυνοι για την ανάπτυξη αποτελεσματικών επικοινωνιών και την οικοδόμηση συναίνεσης μεταξύ των μερών. Αυτό το μάθημα καλύπτει επίσης το ευρύτερο φάσμα δεξιοτήτων, εκτός από την επικοινωνία, που απαιτείται να είναι ένας αποτελεσματικός διαμεσολαβητής.
35 hours
Overview
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Αυτό το 5ήμερο μάθημα θα βοηθήσει τους εκπροσώπους να αναπτύξουν τις στρατηγικές τους δεξιότητες σχεδιασμού και διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών και επιχειρησιακών απαιτήσεων για επιτυχή εφαρμογή σε ένα τραπεζικό περιβάλλον. Το μάθημα θα ασχοληθεί με τα σκληρά θέματα της διαχείρισης των συγκρούσεων, τη διαχείριση της αλλαγής, τι κάνει καλό ηγέτη και πώς να παρακινήσει μια ομάδα. Χρησιμοποιώντας διαδραστικές περιπτωσιολογικές μελέτες καθώς και παραδείγματα τομέων, οι εκπρόσωποι θα ενθαρρυνθούν να μοιραστούν εμπειρίες και προκλήσεις για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη πρακτικών και εργασιακών λύσεων που θα μπορέσουν να αναλάβουν και να χρησιμοποιήσουν πραγματικά.

Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι να εξοπλίσει τα στελέχη με τις δεξιότητες για να σαρώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον για να αποκαλύψουν επικερδείς επιχειρηματικές ευκαιρίες καθώς και να αναπτύξουν στρατηγικές για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα θα δώσει επίσης μια εικόνα για την ηγεσία των βέλτιστων πρακτικών και συμπεριφορών που θα ενισχύσουν την ικανότητα των στελεχών να χειριστούν τις πολυπλοκότητες και τις αβεβαιότητες της διαχείρισης ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος υψηλής απόδοσης.

Στόχοι μάθησης

Μετά την παρακολούθηση αυτού του μαθήματος, οι εκπρόσωποι θα μπορούν:

- Περιγράψτε τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει μια μεγάλη τράπεζα.
- Εξηγήστε τις διάφορες προσεγγίσεις για τον προγραμματισμό της οργανωτικής ανάπτυξης.
- Αναλύστε το τρέχον επιχειρηματικό περιβάλλον και τις επιρροές που επηρεάζουν την οργάνωση.
- Αναλύστε τους πόρους μέσα και έξω από τον οργανισμό.
- Εξηγήστε τις διάφορες προσεγγίσεις για τη διαχείριση της στρατηγικής και τοποθετήστε το στο επιχειρηματικό σχέδιο.
- Αξιολογείστε τις εναλλακτικές στρατηγικές ανάπτυξης, ώστε να προτείνετε το κατάλληλο για τις ανάγκες της επιχείρησης.
- Εφαρμόστε μια βαθύτερη κατανόηση των στρατηγικών αναπτυξιακών σχεδίων.
- Συζητήστε αντικειμενικά τους κινδύνους, τα οφέλη και το κόστος που συνοδεύουν την εφαρμογή της νέας στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης συγκρούσεων σε μια ομάδα.
- Καθορισμός προσεγγίσεων για τη διαχείριση των εντοπισθέντων κινδύνων.
- Αναλύστε τις πιθανές επιπτώσεις στην επιχείρησή του (θετικές και αρνητικές) που θα προκύψουν από την εφαρμογή της νέας στρατηγικής.
- Σχεδιασμός πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών για την επιτυχή εφαρμογή των αναδυόμενων στρατηγικών σχεδίων.
- Καλύψτε τα βασικά βήματα στη διαχείριση αλλαγών

Ποιος πρέπει να παρακολουθήσει

- Διαχειριστές προϊόντων / υπηρεσιών
- Προσφάτως διορισμένοι καθώς και καθιερωμένοι διευθυντές και ηγέτες ομάδων
- Επικεφαλής των επιχειρήσεων
- Διευθυντές Ανώτερων Τραπεζών
- Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού
- Διαχειριστές επιχειρήσεων
- Διευθυντές Marketing

Μεθοδολογία
Το μάθημα αποτελείται από διευκολυνόμενα εργαστήρια, συμπληρωμένα με περιπτωσιολογικές μελέτες που προέρχονται από συνδυασμό δημοσιευμένων παραδειγμάτων πραγματικής ζωής και / ή πρακτικής εμπειρίας. Θα υπάρξουν επίσης ευκαιρίες για τους συμμετέχοντες να εργαστούν σε μικρές ομάδες για να συνθέσουν ιδέες και στρατηγικές και να εφαρμόσουν το υλικό στο πλαίσιο των δικών τους οργανισμών / τμημάτων. Οι ανοικτές συζητήσεις στο φόρουμ θα αποτελέσουν επίσης βασικό στοιχείο.
7 hours
Overview
The course is dedicated to sales teams. It focuses on leveraging PowerPoint's functions that aid in the sales process, ie. how to show data effectively, how not to over-clutter slides, and what to focus on in a sales deck.
14 hours
Overview
Αυτό το μάθημα είναι μέρος του συνόλου δεξιοτήτων Data Scientist (Domain: Advisory & Leadership ).
7 hours
Overview
Αυτό το μάθημα θα σας δώσει τη γνώση σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης των οικονομικών πληροφοριών (αριθμών) στο PowerPoint και όχι μόνο τις δεξιότητες παρουσίασης. Θα είστε σε θέση να παρουσιάσετε τις πληροφορίες χρηματοδότησης με πιο επαγγελματικό τρόπο.
14 hours
Overview
Σκοπός:

Βελτίωση της δυνατότητας να προετοιμαστεί μια ελκυστική παρουσίαση χρησιμοποιώντας Powerpoint και άλλα εργαλεία

Αποδέκτες:

Οι εκπρόσωποι των πωλήσεων, οι σύμβουλοι, το ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό, οι διευθυντές, οι εκπαιδευτικοί, οι εταιρικοί υπάλληλοι, οι ΜΜΕ και τα δημόσια ιδρύματα, για τα οποία η πρόκληση είναι να σταθεί μπροστά σε μια ομάδα ανθρώπων, να τους πούμε,
7 hours
Overview
Αυτό το μάθημα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εργαστούν πιο αποτελεσματικά στο PowerPoint κατά τη δημιουργία διαφανειών και να μάθουν τα βασικά στοιχεία της παρουσίασής τους.
21 hours
Overview
A customer care strategy plays an important role in building customer satisfaction, helping you to retain loyal customers and increase levels of repeat business. Through good customer service you gain the client’s trust, enhance the company’s image and strengthen your competitive advantage in the market. This course focuses on strategies and skills for building lifelong customer relationships by developing valuable and effective customer-care strategies. Satisfied customers may, through conversations and story-telling, become voluntary ambassadors for your company and are highly likely to recommend your services to others. This workshop will also help participants communicate effectively, appropriately and clearly in all situations.

OBJECTIVES

- Developing competencies in the area of professional customer care
- Increasing the efficiency of communication with customers
- Attaining the knowledge of how to get to the underlying needs and expectations of customers
- Building strong and sustainable relationships with clients
- Expanding the positive image of the company in the market
- Identifying, reducing, and overcoming objections and barriers
- Learning about personalities and communication preferences when dealing with clients
- Establsihing the ability to create an open environment for communication
- Developing skills to communicate clearly and effectively
- Identifying barriers to effective communication
- Mastering body language and non-verbal communication

METHODS

- Role-playing
- Self-assessment tests
- Exercises in groups
- Individual work
- Practice sessions
- Lectures
- Discussions

LEARING OUTCOMES

At the completion of this course, participants will be able to:

- Adopt a focused customer care strategy
- Identify key customer issues
- Build the professional image of the company
- Adapt to specific customer behaviour styles
- Increase customer loyalty through exceptional customer service
- Develop communication abilities with clients
- Use techniques to build relationships
- Develop a personal action plan to improve customer service skills
- Show gestures of generosity and high quality customer care
- Use techniques to deal with difficult situations
- Recognise barriers to the delivery of outstanding customer service
14 hours
Overview
Η Pfizer, η Hewlett Packard, η DellEMC και η VMware έχουν επωφεληθεί από αυτό το πρόγραμμα, αναπτύσσοντας μια καλύτερη ισορροπία στο στυλ επηρεασμού τους και επιδεικνύοντας μια ανθεκτική ανταπόκριση στις προκλήσεις στο χώρο εργασίας. Εάν θέλετε: • Να δημιουργήσετε ομάδες εργασίας υψηλών επιδόσεων • Να κερδίζετε συνεπείς συμβάσεις από το pitching • Να διαπραγματευτείτε με επιτυχία τις καλύτερες συμφωνίες • Να χτίζετε την αξία των μετόχων, κάθε χρόνο ... τότε χρειάζεστε το πρόγραμμα μας επιρροής
21 hours
Overview
At the end of the course, the participants should be able to:

- Acquire an understanding of self-mastery as a foundation for inspiring leaders
- Strengthen and sustain their execution capabilities and contribute to the creation of a high performance culture
- Lead cultural transformation and change processes in their respective areas of influence using emotional intelligence and change management tools

Methodology:

- Lecture
- Workshops
- Video showing
- Role playing
14 hours
Overview
This two day course is designed for people who want to achieve better outcomes from their negotiations with customers, suppliers and colleagues. It teaches the skills and tactics used by effective negotiators and builds the confidence needed to succeed.

Delegates learn the different negotiating styles and how to maximise their personal power while protecting important relationships. The course is highly participative with a combination of lecture, discussion, coaching and exercises.

Upcoming Soft Skills Courses

Online Soft Skills courses, Weekend Soft Skills courses, Evening Soft Skills training, Soft Skills boot camp, Soft Skills instructor-led, Weekend Soft Skills training, Evening Soft Skills courses, Soft Skills coaching, Soft Skills instructor, Soft Skills trainer, Soft Skills training courses, Soft Skills classes, Soft Skills on-site, Soft Skills private courses, Soft Skills one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions